» 

Đề Thi Nguyên Lý Kế Toán

 • ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VÀ BÀI GIẢI (ĐỀ 2)

  TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VÀ BÀI GIẢI

  doc 4p hoanglam666 29-04-2011 1922 828

 • ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VÀ BÀI GIẢI (ĐỀ 1)

  Tham khảo tài liệu 'đề thi nguyên lý kế toán và bài giải (đề 1)', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p hoanglam666 29-04-2011 1291 669

 • Đề thi Nguyên lý kế toán

  Tài liệu tham khảo đề thi nguyên lý kế toán trường đại học dân lập Văn Lang

  pdf 5p yy8891 13-04-2011 1281 569

 • Đề thi Nguyên lý kế toán tham khảo

  Tài liệu tham khảo đề thi nguyên lý kế toán trường đại học dân lập Văn Lang khoa du lịch

  pdf 2p yy8891 13-04-2011 758 348

 • Đề thi nguyên lý kế toán 2

  Tham khảo tài liệu 'đề thi nguyên lý kế toán 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p donglanh_18_5 26-03-2011 380 132

 • Đề thi nguyên lý kế toán 3

  Tham khảo tài liệu 'đề thi nguyên lý kế toán 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 10p donglanh_18_5 26-03-2011 338 124

 • Đề thi nguyên lý kế toán 4

  Tham khảo tài liệu 'đề thi nguyên lý kế toán 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p donglanh_18_5 26-03-2011 270 100

 • Đề thi nguyên lý kế toán 6

  Tham khảo tài liệu 'đề thi nguyên lý kế toán 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p donglanh_18_5 26-03-2011 208 83

 • Đề thi nguyên lý kế toán 5

  Tham khảo tài liệu 'đề thi nguyên lý kế toán 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p donglanh_18_5 26-03-2011 188 70

 • Đề thi Nguyên lý kế toán năm 2008 – ĐH Kinh tế

  Đề thi Nguyên lý kế toán năm 2008 – ĐH Kinh tế với thời gian 90 phút có cấu trúc đề thi gồm 2 phần: Phần 1 gồm 13 câu hỏi lý thuyết, phần 2 gồm 2 bài tập lớn. Mời các bạn cùng tham khảo ôn tập và thử sức với đề thi này nhé.

  pdf 4p vanthanhthiennu22 20-05-2014 8 1

 • Đề thi nguyên lý kế toán 1

  Tài liệu luyện thi nguyên lý kế toán cho các bạn sinh viên tham khảo nhé.

  doc 2p donglanh_18_5 26-03-2011 521 166

 • Đề thi nguyên lý kế toán - đề số 5

  Tài liệu tham khảo đề thi nguyên lý kế toán

  pdf 3p concanhcam 13-05-2010 1383 480

 • Đề thi nguyên lý kế toán - đề số 4

  Tham khảo tài liệu 'đề thi nguyên lý kế toán - đề số 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p concanhcam 13-05-2010 609 427

 • Đề thi nguyên lý kế toán - đề số 3

  Tham khảo tài liệu 'đề thi nguyên lý kế toán - đề số 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p concanhcam 13-05-2010 479 313

 • Đề thi nguyên lý kế toán - đề số 1

  Tham khảo tài liệu 'đề thi nguyên lý kế toán - đề số 1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p concanhcam 13-05-2010 480 294

 • Đề thi nguyên lý kế toán - đề số 2

  Tham khảo tài liệu 'đề thi nguyên lý kế toán - đề số 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p concanhcam 13-05-2010 330 252

 • Đề thi môn học nguyên lý kế toán

  Cùng tham khảo đề thi nguyên lý kế toán dưới đây gồm 4 câu hỏi cả lý thuyết lẫn bài tập với thời gian làm bài trong vòng 75 phút. Hy vọng đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập và kiểm tra kiến thức của mình thật tốt.

  pdf 6p vanthanhthiennu22 20-05-2014 11 3

 • Đề 1 - Bài tập ôn thi nguyên lý kế toán

  Bài tập ôn thi nguyên lý kế toán

  doc 7p tuananh1080 12-01-2011 572 265

 • Đề 2 - Bài tập ôn thi nguyên lý kế toán

  Tham khảo tài liệu 'đề 2 - bài tập ôn thi nguyên lý kế toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 8p tuananh1080 12-01-2011 429 219

 • Các bài tập nguyên lý kế toán

  Tài liệu về bài tập nguyên lý kế toán này sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết về kế toán, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu những nội dung sâu hơn về môn học nguyên lý kế toán. Mời các bạn tham khảo

  doc 41p yy8891 13-04-2011 2610 1488

 • + Xem thêm 529 Đề Thi Nguyên Lý Kế Toán khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản