» 

Đề Thi Quản Trị Chiến Lược

 • ĐỀ THI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG ĐHKTCN TP.HCM

  Tài liệu tham khảo về đề thi quản trị chiến lược

  doc 1p rongconnhobe 14-03-2010 1810 803

 • Đề thi quản trị chiến lược

  Quản trị chiến lược là khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm xây dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở nguồn lực hiện có nhằm giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được các mục tiêu dài hạn của nó.

  doc 11p voduytan33k12 10-12-2010 1457 806

 • Bài tập trắc nghiệm quản trị chiến lược

  Bài tập trắc nghiệm môn quản trị chiến lược sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học bên cạnh đó còn rèn luyện kỹ năng làm bài, giải bài tập trắc nghiệm. Mong các bạn học tập tốt.

  doc 11p voduytan33k12 10-12-2010 1776 911

 • Đề tham khảo quản trị chiến lược

  Quản trị chiến lược (tiếng Anh: strategic management) là khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm xây dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn

  doc 11p voduytan33k12 10-12-2010 1519 848

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1

  Yêu cầu của quản trị chiến lược: Phải giúp doanh nghiệp tăng vị thế cạnh tranh; Phải đảm bảo sự an toàn kinh doanh; Phải xác định phạm vi kinh doanh; Phải dự báo môi trường kinh doanh chính xác; Phải có chiến lược dự phòng; Phải xác định đúng thời cơ.

  pdf 17p hivu69 03-08-2011 1148 461

 • Đề cương ôn thi môn: Quản trị chiến lược

  Phần 1. Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược; Phần 2. Xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp; Phân 3. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đáng giá chiến lược

  doc 9p truongthanh89t 11-05-2011 538 255

 • Sách Quản trị chiến lược

  Nội dung chính: Chương 1. Giới thiệu về quản trị chiến lược và tuyên bố sứ mệnh, mục tiêu; Chương 2. Phân tích môi trường bên ngoài; Chương 3. Phân tích bên trong; Chương 4. Tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng; ....

  pdf 294p 123968574 22-06-2012 432 234

 • Quản trị chiến lược sản phẩm của công ty EuroWindow

  Để hiểu rõ hơn về chiến lược sản phẩm bạn có thể tham khảo tài liệu Quản trị chiến lược sản phẩm của công ty EuroWindow để nâng cao kiến thức phục vụ việc học tập. Chúc các bạn thành công.

  ppt 20p hoanghonghan33k12 18-04-2011 484 167

 • Báo cáo đề tài: Tìm hiểu và phân tích quản trị chiến lược marketing công ty sữa Vinamilk

  Ở đâu có một hệ thống quản lý bài bản, chuyên nghiệp được vận hành tốt, ở đó không thể thiếu các cuộc họp quan trọng bàn về quản trị chiến lược, vì vậy mà nhiệm vụ hàng đầu của bất kỳ nhà quản trị nào phải hiểu rõ và nhận thức đúng đắn về công việc này

  doc 29p nguyenhuutrung20 21-08-2012 174 79

 • Chương 1: Những vẫn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược

  Tham khảo bài thuyết trình 'chương 1: những vẫn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 40p nguyendacbun 30-06-2011 163 69

 • Bộ đề thi môn Quản Trị Chiến Lược

  Câu 1: Thiết lập mô hình các giai đoạn Quản trị chiến lược tổng quát và phân tích nội dung các hoạt động cơ bản trong giai đoạn Hoạch định chiến lược (Thiết lập chiến lược) của công ty kinh doanh?

  doc 12p huongk46tm 11-06-2013 205 53

 • Quản trị chiến lược - Hoàng Văn Thanh

  Phần lý thuyết: Đại cương về chiến lược và Quản trị chiến lược; Xác định tầm nhìn, sứ mệnh; Phân tích môi trường kinh doanh; Phân tích nội bộ doanh nghiệp; Quản lý thông tin; Các phương án chiến lược; Tiến trình lựa chọn chiến lược; Thực hiện chiến lược; Duyệt xét, đáng giá và kiểm tra chiến lược.

  pdf 119p print_12 21-08-2013 79 25

 • Quản trị học - Chương 6: Quản trị chiến lược

  Quản trị chiến lược: Là tập hợp các quyết định và hành động quản trị có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dài hạn của DN. Nó bao gồm tất cả các chức năng quản trị cơ bản: lập kế hoạch, tổ chức, triển khai và kiểm soát chiến lược.

  ppt 31p and_12 14-08-2013 58 11

 • QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

  Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có thể sử dụng trong môi trường kinh doanh xác định để nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường và đảm bảo lợi ích cho tất cả các Tác nhân liên quan (stakeholder). Theo quan điểm của công ty tư vấn và hỗ trợ chiến...

  pdf 113p traitimmuathu241 20-05-2010 1969 1554

 • Giáo trình: Quản trị chiến lược

  Quản trị chiến lược (tiếng Anh: strategic management) là khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm xây dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở nguồn lực hiện có nhằm giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được các mục tiêu dài hạn của nó.Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài...

  pdf 113p huemanvdoc 25-11-2009 3138 1545

 • Quản trị chiến lược - Chương 5: Phân tích tình thế chiến lược và các chiến lược cạnh tranh tổng quát của DN

  Đặc điểm của tình thế chiến lược: Tính khái quát cao hơn so với phân tích tình thế tác nghiệp; Bản chất phức tạp; Không chắc chắn; Tác động đến các quyết định tác nghiệp; Đòi hỏi giải pháp tổng thể (bên trong và bên ngoài DN)

  ppt 40p chiendhtm 16-09-2009 2133 1230

 • Trắc nghiệm quản trị chiến lược

  Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có

  doc 11p voduytan33k12 10-12-2010 1421 684

 • Kỹ năng quản trị chiến lược

  Chiến lược là định hướng và phạm vi của 1 tổ chức về dài hạn nhằm dành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi ,để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan.Quản trị chiến lược là một bộ các quyết định quản trị và các hành động xác định hiệu suất dài hạn.

  pdf 113p truongthinh 12-10-2009 786 606

 • Tiểu luận: Xây dựng và quản lý chiến lược giá

  Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố.

  doc 23p traidatxanh123 11-11-2010 559 317

 • Quản trị chiến lược - Chương IX: Chiến lược cấp công ty - GV. Lê Thành Hưng

  Chiến lược cấp công ty xác định các hành động mà công ty thực hiện nhằm giành lợi thế cạnh tranh bằng cách lựa chọn, quản trị một nhóm các hoạt động kinh doanh khác nhau cạnh tranh trong một số ngành và thị trường sản phẩm.

  ppt 27p nguyennonglam 18-11-2010 607 306

 • + Xem thêm 2023 Đề Thi Quản Trị Chiến Lược khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản