Đề thi thẩm định dự án

Xem 1-20 trên 402 kết quả Đề thi thẩm định dự án
 • Đề thi Thẩm định dự án số 2 gồm 5 câu bài tập tự luận tính toán, mời các bạn cùng tham khảo đề thi để ôn tập, thử sức mình cũng như kiểm tra kiến thức thẩm định dự án khi giải đề thi này.

  pdf4p vanthanhthiennu22 22-05-2014 158 37   Download

 • Đề thi Thẩm định dự án số 1 gồm 5 câu bài tập tự luận tính toán, mời các bạn cùng tham khảo đề thi để ôn tập, thử sức mình cũng như kiểm tra kiến thức thẩm định dự án khi giải đề thi này.

  pdf4p vanthanhthiennu22 22-05-2014 85 16   Download

 • Trình bày mô hình CAPM để xác định chi phí vốn chủ sở hữu tài trợ cho dự án. Bình luận về khả năng ứng dụng mô hình này trong thẩm định tài chính dự án của các doanh nghiệp Việt nam hiện nay. Câu 2: ( 2 điểm) Công ty ô tô Trường Hải đang xem xét lắ

  pdf2p coc_xanh 17-01-2013 149 27   Download

 • Đề thi hết môn lần 1 Thẩm định dự án gồm 4 câu hỏi bài tập tự luận tính toán, mời các bạn cùng tham khảo ôn tập và thử sức mình cũng như kiểm tra kiến thức thẩm định dự án với đề thi này.

  pdf2p vanthanhthiennu22 22-05-2014 71 16   Download

 • Thẩm định dự án là một khâu quan trọng trong quản lý đầu tư và xây dựng. Đứng trên góc độ doanh nghiệp, nhà đầuthẩm định dự án là một căn cứ tin cậy để quản lý dự án và ra quyết định đầu tư. Đứng trên giác độ của các định chế tài chính cấp vốn cho dự án thì thẩm định dự án là căn cứ để ra quyết định cung cấp vốn và số lượng vốn ...

  pdf24p lotus_123 09-12-2012 357 176   Download

 • Đề cương ôn tập Thẩm định dự án đầu tư giới thiệu tới các bạn một số câu hỏi và hướng dẫn giải đáp trong môn Thẩm định dự án đầu tư. Những câu hỏi này được biên tập bám sát với chương trình học từ đó giúp cho các bạn biết được những kiến thức trọng tâm của môn học từ đó có sự chuẩn bị để ôn tập môn học đạt hiệu quả hơn.

   

   

  pdf89p huongdaothi156 19-07-2015 98 39   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu về thị trường xe máy Việt Nam, tìm hiểu những điều kiện được mở đại lý của SYM, nghiên cứu các bước để lập một dự án đầu tư, từ đó lập ra một dự án mở đại lý 3S của SYM Việt Nam. Tìm hiểu một số chỉ tiêu dùng để thẩm định dự án để có thể áp dụng vào đề tài. ..

  pdf101p conchokon 01-10-2012 220 115   Download

 • Tài liệu tham khảo Đề thi thẩm định giá doanh nghiệp , Hội đồng thi thẻ thẩm định viên về giá

  pdf22p leetinh 04-10-2012 218 63   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'thẩm định dự án đầu tư của nhtm', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf64p tengteng8 04-12-2011 96 48   Download

 • Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư nhằm giúp sinh viên nhận diện các cơ hội đầu tư để xác định ý tưởng hình thành dự án, lập và thẩm định một dự án đầu tư cụ thể, trang bị cho học viên kỹ năng xây dựng các mô hình tài chính và các phương pháp phân tích rủi ro trong việc đánh giá hiệu qủa dự án đầu tư trên nền Excel.

  pdf36p narrow_12 17-07-2014 213 59   Download

 • Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư chương 1, 2: Khái niệm kinh tế đầu tư, nội dung lập dự án đầu tư trình bày nội dung về phân loại đầu tư, đầu tư trực tiếp, đầu tư nước ngoài, hình thức đầu tư, nhà đầu tư, tính khả thi của một dự án đầu tư,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf10p tranvantan78 30-07-2014 81 48   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Lập và thẩm định dự án đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học, những vấn đề lý luận chung về dự án đầu tư, trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình dự thảo dự án đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf90p doinhugiobay_03 21-11-2015 154 99   Download

 • Bài giảng các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư (Chuyên đề 3) là bài giảng trong chương trình học môn hoạch định ngân sách vốn đầu tư thuộc chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Căn cứ theo nội dung bài giảng thì có 4 tiêu chuẩn phổ biến thường được sử dụng trong việc đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư, cụ thể là: Tiêu chuẩn hiện giá thuần, tiêu chuẩn tỷ suất thu nhập nội bộ, tiêu chuẩn chỉ số sinh lợi, tiêu chuẩn thời gian thu hồi vốn.

  pdf12p nhatrangyeuthuong 17-04-2014 101 28   Download

 • Bài giảng Lựa chọn dự án – thẩm định dự án trình bày về cách để lựa chọn một dự án, cần xem xét nhiều mặt, nhiều vấn đề và nội dung liên quan đến dự án, khung phân tích để lựa chọn dự án: phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật, phân tích nguồn lực dự án, phân tích tài chính dự án, phân tích kinh tế - xã hội, phân tích môi trường, phân tích rủi ro dự án.

  pdf75p top_12 21-04-2014 47 18   Download

 • Chương trình học phần môn Lập và thẩm định dự án đầu tư trình bày các nội dung chính của học phần môn Lập và thẩm định dự án đầu tư. Đây là tài liệu giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan, đầy đủ về môn học để chuẩn bị những kiến thức và kĩ năng cần có cho quá trình tiếp thu bài giảng tốt hơn.

  doc5p duonguyenchi 26-05-2014 84 21   Download

 • Bài giảng Vai trò của thẩm định dự án nhằm giúp cho nhà đầu tư thấy được các nội dung của dự án có đầy đủ hay còn thiếu hoặc sai sót ở nội dung nào, từ đó có căn cứ để chỉnh sửa hoặc bổ sung một cách đầy đủ; xác định được tính khả thi về mặt tài chính, qua đó biết được khả năng sinh lời cao hay thấp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p codon_08 20-02-2016 36 6   Download

 • Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Dự án quán ăn vặt siêu sạch nhằm trình bày tổng quan về dự án, sản phẩm và thị trường của dự án quán ăn vặt siêu sạch, lợi ích kinh tế - xã hội, phân tích các chỉ số tài chính của dự án.

  pdf40p cheap_12 09-07-2014 816 484   Download

 • Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Dự án đầu tư cửa hàng bánh ngọt nhằm nghiên cứu tính khả thi của dự án đầu tư, tóm tắt dự án đầu tư, thuyết minh chính của dự án đầu tư, tình hình kinh tế xã hội tổng quát, nghiên cứu phân tích thị trường sản phẩm.

  pdf30p cheap_12 09-07-2014 873 458   Download

 • Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Dự án kinh doanh quán cá phê trình bày về tình hình kinh tế tổng quan liên quan đến dự án kinh doanh quán Café, nghiên cứu phân tích thị trường kinh doanh quán Café, khảo sát khách hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh.

  pdf23p cheap_12 09-07-2014 703 360   Download

 • Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Dự án xây dựng quán ăn “Đại Dương Quán” trình bày tổng quan về dự án đầu tư, phân tích tình hình kinh tế - xã hội tổng quát, phân tích thị trường sản phẩm dịch vụ của dự án, phân tích kỹ thuật công nghệ và tổ chức kinh doanh, phân tích tài chính dự án.

  pdf32p cheap_12 09-07-2014 500 269   Download

Đồng bộ tài khoản