Đề thi tham khảo môn lý

Xem 1-20 trên 11861 kết quả Đề thi tham khảo môn lý
 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm môn lý - mã đề thi 132', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p bocui02 05-08-2011 25 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm môn lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p bocui02 05-10-2011 38 5   Download

 • Đề thi tham khảo môn vật lý 11 học kỳ II trong kỳ thi năm học 2009-2010

  doc2p compaq 30-04-2010 249 125   Download

 • ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN : VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Trong dao động điều hoà, nhận xét nào sau đây là đúng? A. Động năng, thế năng biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ. B. Chu kỳ dao động chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động. C. Cơ năng dao động tỉ lệ với biên độ dao động. D.Vận tốc, gia tốc tức thời biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ. Mã đề 222 Câu 2: Con lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng vật nặng...

  pdf12p bocui010 05-09-2011 109 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm môn vật lí 11 - mã đề thi 601', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p bocui01 02-08-2011 46 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi tốt nghiệp môn vật lý thời gian: 60 phút - mã đề : 001', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p bocui03 13-09-2011 42 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm môn vật lí 12 - mã đề thi 357', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p bocui02 05-08-2011 40 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm môn vật lí 11 - mã đề thi 603', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p bocui01 02-08-2011 53 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi tốt nghiệp môn vật lý 12 - đề 002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p bocui03 13-09-2011 39 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm môn khối lớp 11 - mã đề thi 132', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p bocui01 02-08-2011 46 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm môn vật lí 11 - mã đề thi 602', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p bocui01 02-08-2011 29 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm môn vật lí 11 - mã đề thi 604', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p bocui01 02-08-2011 50 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử dh môn vật lý - đề số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p bocui02 06-08-2011 26 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm vật lý - đề 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p bocui06 23-08-2011 29 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm môn vật lý - mã đề thi 134', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p bocui09 31-08-2011 28 7   Download

 • Dưới đây là Đề thi tham khảo học kì II môn Vật lý lớp 9 năm học 2012 - 2013 - Trường THCS Tiến Thành mời các phụ huynh hãy tham khảo để giúp con em mình củng cố kiến thức cũng như cách giải các bài tập nhanh nhất và chính xác.

  pdf4p vannguyen_1 07-04-2014 26 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm 45’ lý 12 cb kỳ 1 - mã đề 320', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p bocui04 11-08-2011 37 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm vật lý - đề 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p bocui06 23-08-2011 33 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm môn vl cơ bản - mã đề thi 325', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p bocui08 05-10-2011 26 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề tham khảo môn vật lý - mã đề thi 132', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p bocui02 05-08-2011 33 5   Download

Đồng bộ tài khoản