Đề thi thử môn anh văn 2013

Xem 1-20 trên 111 kết quả Đề thi thử môn anh văn 2013
 • Mã đề thi: 423 Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 10 A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker. The first is the broad area of communication, which includes imparting information by use of language, ...

  pdf8p arthas3000 29-04-2013 44 13   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học môn anh 2013 ( khối a1, d ) - phần 7 - đề 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p macco_5 17-04-2013 129 59   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đh môn anh văn năm 2013 đề 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p nomauvang 19-06-2013 162 58   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đh môn anh văn năm 2013 đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p nomauvang 19-06-2013 57 32   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đh môn anh văn năm 2013 đề 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p nomauvang 19-06-2013 59 31   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a1, d anh văn 2013 - phần 5 - đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p maoga_5 10-04-2013 53 28   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử khối a1, d anh 2013 - phần 7 - đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p macco_5 17-04-2013 59 20   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a1, d anh văn 2013 - phần 5 - đề 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p maoga_5 10-04-2013 33 19   Download

 • Đề thi môn Translation 1 năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang, đề thi có cấu trúc gồm 4 phần với hình thức thi viết. Thời gian làm bài trong vòng 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  pdf3p conchimnhai 02-07-2014 116 19   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đh môn anh văn năm 2013 đề 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p nomauvang 19-06-2013 34 18   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đh môn anh văn năm 2013 đề 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p nomauvang 19-06-2013 40 18   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a1, d anh văn 2013 - phần 5 - đề 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p maoga_5 10-04-2013 46 17   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đh môn anh văn năm 2013 đề 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p nomauvang 19-06-2013 27 17   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a1, d anh văn 2013 - phần 5 - đề 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p maoga_5 10-04-2013 24 16   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a1, d anh văn 2013 - phần 5 - đề 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p maoga_5 10-04-2013 27 16   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a1, d anh văn 2013 - phần 5 - đề 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p maoga_5 10-04-2013 55 16   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đh môn anh văn năm 2013 đề 13', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p nomauvang 19-06-2013 49 16   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đh môn anh văn năm 2013 đề 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p nomauvang 19-06-2013 44 16   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a1, d anh văn 2013 - phần 5 - đề 11', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p maoga_5 10-04-2013 25 15   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đh môn anh văn năm 2013 đề 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p nomauvang 19-06-2013 39 15   Download

Đồng bộ tài khoản