Defining

Xem 1-20 trên 2628 kết quả Defining
 • Tài liệu tham khảo Tính toán thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP 2000 - Giáo trình SAP 2000 - Phụ lục B5 - Trình đơn Define

  pdf0p duchau1102 28-11-2010 172 118   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trình đơn define', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p phamhongvanducdo_49 27-12-2010 157 88   Download

 • This chapter sets out to define some of the different disciplines used by PR consultancies. Fortunately, the following transcript of a PR job interview is not exactly typical of what would-be executives can expect! However, an interview is often educational, so read on for a verbal walk through the world of PR.... Interviewer (I): Welcome to Voice Consultancy Applicant (A): I: A: Good morning. It’s very nice to meet you. So, why are you interested in PR? I’m quite a sociable person, and think I may have the right communication skills for the job. Right. I hope you don’t think...

  pdf2p dangcap_pro 29-12-2009 182 60   Download

 • I.1 Hàm do người dùng định nghĩa là gì? Hàm do người dùng định nghĩa (user defined functions - UDFs) là một đối tượng mới được bổ sung của phiên bản SQL Server 2000. Trước hết, bạn cần biết rằng UDFs mang đầy đủ các ý nghĩa và tính chất của một hàm như đa số các ngôn ngữ lập trình khác, có nghĩa là một UDFs là một chương trình con đảm trách một xử lý nào đó với đặc tính là sẽ nhận các tham số đầu vào và trả về một giá trị kết quả xử lý tính...

  pdf5p hoangnhan123 12-10-2009 187 45   Download

 • Tài liệu tham khảo Tính toán thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP 2000 - Giáo trình SAP 2000 - Trình đơn Define

  pdf17p duchau1102 28-11-2010 89 38   Download

 • Đồ án tốt nghiệp Điện tử viễn thông: Nghiên cứu tổng đài Definity nhằm khái quát chung về tổng đài, cấu trúc phần cứng tổng đài DEFINITY, cấu trúc phần mềm tổng đài DEFINITY, thủ tục thay đổi xử lý cuộc gọi.

  pdf89p thick_12 15-07-2014 94 29   Download

 • Hộp thoại: define materials xuất hiện. + Trong mục material chọn: conc là vật liệu bê tông + Trong mục lick to : add new material: cho bạn thêm vào một vật liệu mới

  pdf0p ntgioi120406 30-11-2009 80 17   Download

 • 6,8 Tạo và Call SQL Server 2000 User-Defined Chức năng Trong SQL Server 2000, tôi đã nghe nói rằng bạn có thể tạo các chức năng người dùng định nghĩa (UDFs).

  pdf8p luvpro 06-08-2010 69 14   Download

 • Creating User-Defined Functions You can create your own user-defined functions in SQL Server. For example, you might want to create your own function to computer

  pdf7p daisuphu 29-07-2010 70 13   Download

 • Defining a Relationship Using Visual Studio .NET In this section, you'll see how to create a Windows application in Visual Studio .NET (VS .NET)

  pdf5p daisuphu 29-07-2010 75 7   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 2.13 Executing SQL Server User-Defined Scalar Functions Problem Your SQL Server 2000 database includes a user-defined function that returns a scalar value. You want to retrieve the value from this function using ADO.NET.

  pdf2p luvpro 04-08-2010 84 7   Download

 • Defining Operator Pairs Some operators naturally come in pairs. For example, if you can compare two Hour values by using the != operator, you would expect to be able to also compare two Hour values by using the == operator.

  pdf6p linhcuuhoa 10-09-2010 45 5   Download

 • 9,2 Tạo một lớp mà thực hiện các giao diện Bạn Defined Bây giờ bạn đã định nghĩa giao diện nào của lớp học của bạn, bạn cần phải tạo ra một lớp mà sẽ thực hiện mà giao diện, cùng với tất cả các phương pháp và tính chất của nó.

  pdf9p luvpro 06-08-2010 35 3   Download

 • A common feature of recent unificationbased g r a m m a r formalisms is that they give the user the ability to define his own structures. However, this possibility is mostly limited and does not include nonmonotonic operations. In this paper we show how nonmonotonic operations can also be user-defined by applying default logic (Reiter, 1980) and generalizing previous results on nonmonotonic sorts (Young and Rounds, 1993).

  pdf7p bunmoc_1 20-04-2013 20 2   Download

 • The paper introduces a grammar formalism for defining the set of sentences in a language, a set of labeled trees (not the derivation trees of the grammar) for the representation of the interpretation of the sentences, and the (possibly non-projective) correspondence between subtrees of each tree and substrings of the related sentence. The grammar formalism is motivated by the linguistic approach (adopted at GETA) where a multilevel interpretative structure is associated to a sentence.

  pdf7p buncha_1 08-05-2013 20 2   Download

 • Lecture C++ programming: from problem analysis to program design - Chapter 6: User-defined functions I. In this chapter, you will: Learn about standard (predefined) functions and discover how to use them in a program; learn about user-defined functions; examine value-returning functions, including actual and formal parameters; explore how to construct and use a value-returning, user-defined function in a program.

  ppt39p tangtuy05 01-04-2016 17 1   Download

 • Chapters 1 through 3 focus on the concept of CRM. Chapter 1 defines what CRM means in today’s business environment and why only organizations with clear and effective CRM strategies are destined for long-term success. Chapter 2 introduces the Customer Service/Sales Profile model, a brand new tool for understanding the dynamic relationship between stand-alone service transactions, repeat customers, and the creation of wonderful customer advocates who love to spread the good word about you and your products and services.

  pdf177p ledung 13-03-2009 504 297   Download

 • Hàm do người dùng định nghĩUser Defined Function) Đối với người lập trình (lập trình a ( cơ sở dữ liệu cũng không phải là ngoại lệ) thì công việc viết các thủ tục. hàm là rất cần thiết. Các thủ tục nội tại (stored procedure) và các hàm của người dùng (UDFs) được lưu trong các database trên server.

  pdf5p hoangnhan123 12-10-2009 963 198   Download

 • Personal Selling Defined: A form of person to person communication in which a salesperson works with prospective buyer and attempts to influence purchase in the direction of his or her company’s products or services. Importance of Personal Selling: Allows the firm to immediately respond to the needs of the prospect. Allows for immediate customer feedback

  ppt62p hoangvietmk07071990 08-10-2010 188 82   Download

 • Verilog is a hardware description language. It was developed in the mid-1980s and later transferred to the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). The language is formally defined by IEEE Standard 1364. The standard was ratified in 1995 (referred to as Verilog- 1995) and revised in 200 1 (referred to as Verilog-200 1). Many useful enhancements are added in the revised version. We use Verilog-2001 in this book. Verilog is intended for describing and modeling a digital system at various levels and is an extremely complex language.

  pdf508p errantvagabond 08-11-2010 150 58   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản