Dendrimers

Xem 1-20 trên 29 kết quả Dendrimers
 • With contributions from many of the world's leading scientists in the field of dendritic research and development, Dendrimers and Other Dendritic Polymers provides a comprehensive review of this rapidly expanding and exciting new field of polymer science. Of interest to academia and industry alike, this book covers the synthesis, characterization, unique properties, potential for novel applications and technical challenges associated with these polymers.

  pdf688p transang6 22-12-2012 36 15   Download

 • Từ dendrimer polyamidoamine (PAMAM) với core thylenediamine (EDA) thế hệ 2,0 và 3,0 và potassium tetrachloroplatinate (II) (K2PtCl4), hai phức PAMAM/Pt2+ đã được tổng hợp. Cấu trúc các phức này đã được xác định bằng phổ UV-Vis, IR, Raman và ICP-AES. Kết quả thử nghiệm khả năng chống tăng sinh tế bào trên dòng tế bào ung thư phổi NCI-H460 cho thấy các phức G2.0-Pt và G3.0-Pt có hoạt tính mạnh hơn PAMAM G2.0,G3.0 và K2PtCl4.

  pdf6p uocvong04 24-09-2015 13 2   Download

 • Mục tiêu của luận án: Nghiên cứu tổng hợp chất mang thuốc trên cơ sở biến tính dendrimer PAMAM bằng polymer tương hợp sinh học (Pluronic, Polyethylene glycol), với mục tiêu làm giảm độc tính của PAMAM (tăng tính tương hợp sinh học) và tăng khả năng mang thuốc của PAMAM.

  pdf28p change00 04-05-2016 13 2   Download

 • In recent years, many researches have been developing towards biocompatible improvement and cellular penetrating ability of dendrimers in order to use in diagnosis and treatment therapy for several type of cancer. In this study, to enhance biocompatibility, drug loading efficiency and cellular uptake of the polyamidoamine dendrimer, the dendrimer generation 3.0 (G 3.0) was conjugated with hexanoyl chloride and targeted with acid folic (G3.0-C6-FA).

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 6 1   Download

 • Luận án nghiên cứu tổng hợp chất mang thuốc trên cơ sở biến tính dendrimer Polyamidoamine bằng polymer tương hợp sinh học (Pluronic, Polyethylene glycol), với mục tiêu làm giảm độc tính của Polyamidoamine (tăng tính tương hợp sinh học) và tăng khả năng mang thuốc của Polyamidoamine. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf189p lovivivi000 22-12-2016 9 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers ii episode 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf52p b2d18106 26-10-2011 29 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers iii episode 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf55p b2d18106 26-10-2011 23 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers ii episode 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p b2d18106 26-10-2011 31 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers ii episode 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p b2d18106 26-10-2011 30 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers ii episode 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf45p b2d18106 26-10-2011 32 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers ii episode 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p b2d18106 26-10-2011 40 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers iii episode 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p b2d18106 26-10-2011 31 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers iii episode 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p b2d18106 26-10-2011 24 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers iii episode 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p b2d18106 26-10-2011 23 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers iii episode 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p b2d18106 26-10-2011 22 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers iv episode 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p b2d18106 26-10-2011 31 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers iv episode 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p b2d18106 26-10-2011 31 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers iv episode 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p b2d18106 26-10-2011 32 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers iv episode 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p b2d18106 26-10-2011 15 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dendrimers ii episode 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p b2d18106 26-10-2011 29 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản