Develop basic layouts

Xem 1-3 trên 3 kết quả Develop basic layouts
  • Thiết kế thêm một tập tin. Dbml dự án của bạn, mà chủ các mô hình dữ liệu ở dạng XML. Nó cũng cho biết thêm hai hỗ trợ các tập tin:. (1) một dbml.layout tập tin mà các cửa hàng một số thông tin thiết kế cụ thể; và (2) một designer.vb hoặc tập tin designer.cs chứa các lớp thực thể được tạo ra trong hoặc Visual Basic hay.. C #.

    pdf10p yukogaru12 18-11-2010 46 4   Download

  • Pro Expression Blend 4 is for .NET developers and graphical artists who want to learn the ins and outs of the Expression Blend integrated development environment.

    pdf388p trasua_123 06-01-2013 80 24   Download

  • *Để khởi động, chọn Start, Programs, thực đơn Microsoft Visual Studio.NET 2003 và ứng dụng (application) Microsoft Visual Studio.NET 2003. *Chọn phần My Profile *Chọn Profile là Visual Basic Developer vì khóa này chuyên trị Visual Basic.NET (VB.NET) *Microsoft Visual Studio.NET sẽ hiển thị Visual Basic 6 trong hộp chữ Keyboard Scheme và ngay cả trong hộp Windows Layout. Bố trí này giúp tổ chức các cửa sổ trong IDE như các phiên bản trước của Microsoft Visual Studio. Trong khóa này, ta chọn Visual Studio Default....

    pdf38p xingau8 04-09-2011 55 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản