Developing the leader within you

Xem 1-8 trên 8 kết quả Developing the leader within you
 • t a I l s u l S C D In 1985, John Maxwell founded The INJOY Group, a collection of three distinct companies that employ 200 people and provide resources and services that help people reach their personal and leadership potential. In addition to building a successful organization, John has authored more than thirty books, including the New York Times best sellers The 21 Irrefutable Laws of Leadership and Failing Forward.

  pdf11p dungtruong 20-08-2009 300 99   Download

 • Rất ít người trong chúng ta sinh ra các nhà lãnh đạo tự nhiên, theo John C. Maxwell, tác giả của phát triển lãnh đạo Trong thời hạn Bạn. May mắn thay mặc dù các đặc điểm là những vật liệu thô của lãnh đạo có thể được mua lại, "ông hứa hẹn.

  pdf10p kimku15 19-10-2011 25 6   Download

 • "Liên kết họ với mong muốn và không có gì có thể giữ cho bạn trở thành một nhà lãnh đạo cuốn sách này sẽ cung cấp các nguyên tắc lãnh đạo.. Bạn phải cung cấp mong muốn." Đúng như lời nói của mình, Maxwell cung cấp một lớp sơn lót chi tiết và lấy cảm hứng từ trở thành một nhà lãnh đạo.

  pdf10p kimku15 19-10-2011 18 4   Download

 • Cắt Workbook cạnh nâng cao củng cố và mở rộng ngôn ngữ cần thiết được bảo hiểm trong Sách sinh viên. Phần từ vựng và ngữ pháp rà soát lại các khu vực được bảo hiểm trong Sách sinh viên Lắng nghe và đọc và kiểm tra các phần văn bản của bạn phát triển kỹ năng

  pdf10p kimku15 19-10-2011 39 6   Download

 • Kiểm tra phần phát âm của bạn phát triển sự tự tin trong các vấn đề khu vực điển hình Bạn có nhớ trang này cung cấp một cách nhanh chóng và thú vị để kiểm tra tiến độ Workbook được đi kèm với CD âm thanh một học sinh tùy chọn các bài tập về ngữ pháp và cách phát âm

  pdf10p kimku15 19-10-2011 18 5   Download

 • Hướng dẫn lãnh đạo đồng bao gồm thiết kế để đi cùng với Chương trình Phát triển các nhà lãnh đạo Khoảng Bạn Đào tạo DVD, câu trả lời để điền vào những khoảng trống đề xuất về tiến hành các lớp học

  pdf10p kimku15 19-10-2011 30 4   Download

 • To have great sales effectiveness, you have to have a great sales team. Within all teams, whether they are NBA players, the neighborhood little league or the company softball team, there is always opportunity for conflict. The same goes for sales teams. And for independent, results-driven sales people, keeping the team in mind may not be their number one priority. So it’s important that sales leaders know how to effectively manage team conflict.

  pdf2p huyenndn 06-09-2012 41 7   Download

 • So just what is motivation? Just how can you motivate yourself and others? In this textbook we’ll cover the main motivational theories and what they mean in the real world. You’ll learn what it takes to be self motivated and how you can use different techniques and strategies to motivate others. Sean McPheat, the Founder and Managing Director of management development specialists, MTD Training is the author of this publication. Sean has been featured on CNN, BBC, ITV, on numerous radio stations and has contributed to many newspapers.

  pdf0p sofia11 17-05-2012 118 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản