Di động xã hội

Xem 1-20 trên 2300 kết quả Di động xã hội
 • Khái quát sự di động xã hội của cộng đồng khoa học ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trước thời kỳ đổi mới, di động xã hội của cộng đồng khoa học trong thời kỳ đổi mới,... là những nội dung chính trong bài viết "Một số động thái di động xã hội của cộng đồng khoa học ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 11 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Vận dụng lý thuyết di động xã hội vào nghiên cứu chuyển cư" dưới đây để nắm bắt được những vấn đề lý luận về di động xã hội, sự phân tầng xã hội, khái niệm địa vị xã hội và di động xã hội,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 14 1   Download

 • Phần 2 bài viết "Di động xã hội giữa các thế hệ trong hai thời kỳ trước và sau đổi mới ở Việt Nam" giới thiệu đến các bạn vấn đề di động xã hội thời kỳ trước đổi mới, di động xã hội thời kỳ sau đổi mới, có sự hạn chế hay không của nguồn số liệu ở Việt Nam khi sử dụng phép đo lường di động xã hội,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 14 1   Download

 • Phương pháp đo lường di động xã hội giữa các thế hệ chưa được giới thiệu ở Việt Nam, hơn nữa việc sử dụng phương pháp này để nghiên cứu về di động xã hội ở Việt Nam cũng chưa được công bố. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về phương pháp này, mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Di động xã hội giữa các thế hệ trong hai thời kỳ trước và sau đổi mới ở Việt Nam" dưới đây.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 4 1   Download

 • Bài viết "Di động xã hội của cộng đồng khoa học" nhận diện di động xã hội của cộng đồng khoa học, một số nhân tố ảnh hưởng đến di động xã hội của cộng đồng khoa học, một số giải pháp định hướng di động xã hội của cộng đồng khoa học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 14 1   Download

 • Bài viết "Di động xã hội của cộng đồng khoa học và công nghệ Quảng Ngãi trong thời kỳ đổi mới" trình bày những nhận định về sự di động xã hội của cộng đồng khoa học và công nghệ trong thời kỳ đổi mới ở Quảng Ngãi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 7 0   Download

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 6 - Phân tầng xã hội & di động xã hội có nội dung trình bày bất bình đẳng di động xã hội, phân tầng xã hội, các lý thuyết giải thích về phân tầng xã hội.

  ppt53p hoa_cuc91 27-06-2014 125 55   Download

 • Di động xã hội không kèm di cư có thể coi là hiện tượng đa vai trò - vị thế việc làm, nghề nghiệp của cán bộ khoa học. Ví dụ như một giáo sư sử học có thể vừa làm công việc nghiên cứu ở viện nghiên cứu sử học nhưng đồng thời vừa làm giảng viên giảng dạy lịch sử ở một trường đại học khác. Hai công việc đồng thời được làm trong cùng lúc nên hiện tượng này có thể được coi là hiện tượng di động xã hội không kèm di cư....

  doc3p gianghuong812 19-09-2011 126 38   Download

 • Giáo trình Xã hội học đại cương có kết cấu gồm 6 chương. Phần 1 gồm các chương: Chương 1 - Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và sự hình thành của xã hội học, chương 2 - Phương pháp nghiên cứu xã hội học, chương 3 - Hành động xã hội, tương tác xã hội và quan hệ xã hội, chương 4 - Cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội và di động xã hội.

  pdf63p lalala02 13-11-2015 46 14   Download

 • Xã hội chủ nghĩa đang được xây dựng ở Việt Nam có mục tiêu cốt lõi là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mục tiêu và con đường thực hiện mục tiêu đó là các vấn đề thể hiện tính phổ biến và tính đặc thù đối với các quốc gia trong quá trình phát triển. Các vấn đề này đã được khẳng định bởi các nhà kinh điển Mác - Lênin và trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 49 2   Download

 • Một trong những phương pháp luận nghiên cứu các di chuyển xã hội, nghề nghiệp của cá nhân là phân tích tiểu sử lao động dân cư. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về phương pháp này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Những vấn đề phương pháp luận nghiên cứu các di chuyển xã hội, nghề nghiệp trong bên trong thế hệ" dưới đây.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 7 2   Download

 • Những cơ sở của phân tầng xã hội hiện đại (sự phân lớp, sự phân hoá) và tính di động (sự cơ động, sự dịch chuyển ) đã được đặt nền móng bởi P.A. Sorokin từ những năm 20 (“Hệ thống xã hội học”, “Di động xã hội”...).

  doc5p minhnhop89 18-05-2011 277 79   Download

 • Giáo trình Xã hội học: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan Xã hội học; cơ cấu xã hội (khái niệm, phân hệ, bất bình đẳng - phân tầng xã hội, di động xã hội); tổ chức xã hội (nhóm xã hội, tổ chức xã hội); thiết chế xã hội (thiết chế xã hội, dư luận xã hội); văn hóa (khái niệm, thành phần, chức năng, xây dựng và phát triển văn hóa).

  pdf168p thuytrang_7 24-08-2015 76 48   Download

 • Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 6 - Phân tầng xã hội & di động xã hội có nội dung trình bày một số khái niệm; mối tương quan giữa phân tầng xã hội và chính trị, văn hóa, kinh tế; di động xã hội trong xã hội hiện đại, các lý thuyết giải thích về phân tầng xã hội.

  pdf25p hoa_cuc91 27-06-2014 57 15   Download

 • Giống như các khoa học nghiên cứu về con người, x ã hội học là lĩnh vực nghiên cứu một cách khoa học những con người trong mối tương quan với người khác nhưng đi sâu hơn trong việc nghiên cứu các hoạt động xã hội, các hành vi xã hội của con người.

  doc41p letuanhanh 17-05-2011 563 249   Download

 • Tiếp theo ở phần 1, phần 2 của ebook “Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người” sau đây giới thiệu tới bạn đọc một số quyền như: Quyền con người trong hoạt động tư pháp: Bảo vệ những người bị giam giữ hay cầm tù; an sinh xã hội- tiến bộ và phát triển; thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; hôn nhân; quyền về sức khỏe; tự do hội họp; nô lệ - các hoàn cảnh tương tự như nô lệ và lao động cưỡng bức; quyền của người di trú; quốc tịch...

  pdf797p nganga_00 28-08-2015 27 5   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của "Các quy định mới nhất về Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2007, luật người đi làm việc ở nước ngoài, luật công đoàn và tổ chức công đoàn" trình bày: Các văn bản hướng dẫn thực hiện lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các quy định mới nhất về hoạt động công đoàn và tổ chức công đoàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf361p tsmttc_003 23-05-2015 23 3   Download

 • Cơ cấu lao động, cơ cấu nghề nghiệp, chuyên môn, cơ cấu xã hội chính trị, sự di chuyển xã hội,... là những nội dung chính trong bài viết "Một số vấn đề cơ cấu xã hội, nghề nghiệp của đội ngũ công nhân lao động Hải Phòng hiện nay". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 4 0   Download

 • Khi nghiên cứu xã hội Tư bản Các Mác phát hiện ra mâu thuẫn cơ bản của xã hội Tư bản là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hoá của sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân Tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn đó là cơ sở sâu xa làm nảy sinh các mâu thuẫn khác và quy định sự vận động và phát triển của xã hội Tư bản. Từ đó, Các Mác đã đi đến dự báo về sự thay đổi chế độ chiếm hữu tư nhân Tư bản chủ nghĩa bằng chế độ công...

  pdf24p nhattruong 13-07-2009 4225 951   Download

 • Trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, sự ra đời của thông tin di động là một bước ngoặt lớn và thông tin di động đã nhanh chóng trở thành một ngành công nghiệp viễn thông phát triển, là lĩnh vực tiên phong, điều kiện kiên quyết cũng như cơ hội để mỗi quốc gia, mỗi dân tộc thu hẹp khoảng cách phát triển, tránh nguy cơ lạc hậu, tăng cường năng lực cạnh tranh. Cho đến nay, thông tin di động đã trải qua nhiều thế hệ....

  doc96p levantanvtvp 06-06-2010 711 481   Download

Đồng bộ tài khoản