» 

Di Truyền đơn

 • Hình thức di truyền của các bệnh di truyền đơn gen

  Các rối loạn di truyền đơn gen được truyền từ thế hệ bố, mẹ sang thế hệ con, cháu. Có ba hình thức di truyền phổ biến: di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường, di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường và di truyền liên kết nhiễm sắc thể X

  pdf 9p heoxinhkute1 08-08-2010 129 29

 • Nguy cơ tái phát của các bệnh di truyền đa yếu tố

  Nguy cơ tái phát của các bệnh di truyền đa yếu tố .Trong khi nguy cơ tái phát có thể được đưa ra một cách chắc chắn đối với các bệnh di truyền đơn gene thì đối với bệnh di truyền đa yếu tố việc đưa ra nguy cơ tái phát thường khó khăn hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do không biết rõ (1) số lượng gene đã đóng góp vào quá trình gây bệnh; (2) cấu trúc kiểu gene chính xác của bố mẹ và...

  pdf 4p butmauvang 29-08-2013 15 1

 • Nguy cơ tái phát của bệnh di truyền đa yếu tố (tương tác gen)

  Nguy cơ tái phát của bệnh di truyền đa yếu tố (tương tác gen) Trong khi nguy cơ tái phát có thể được đưa ra một cách chắc chắn đối với các bệnh di truyền đơn gene thì đối với bệnh di truyền đa yếu tố việc đưa ra nguy cơ tái phát thường khó khăn hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do không biết rõ (1) số lượng gene đã đóng góp vào quá trình gây bệnh; (2) cấu trúc kiểu gene chính xác của...

  pdf 3p butmaudo 26-08-2013 8 1

 • Chương 8. Di truyền học vi sinh vật

  Di truyền học là một bộ môn sinh học, nghiên cứu về tính di truyền và biến dị ở các sinh vật thông qua quá trình sinh sản chọn lọc hay chọn lọc nhân tạo.

  pdf 24p aries-smile 05-12-2009 736 379

 • Trắc nghiệm sinh 12 - chương I - Cơ chế di truyền và quá trình nhân đôi ADN

  Đây là tài liệu trắc nghiệm môn sinh lớp 12 về di truyền học - chương I - Cơ chế di truyền và biến dị giúp các bạn củng cố, hệ thống lại kiến thức để thi tốt kì thi đại học, cao đẳng.

  doc 103p tit992 23-02-2011 1076 172

 • Chương 1: Cơ sở của Di truyền học Mendel

  Cho đến đầu thế kỷ XX, mọi người còn chưa hiểu được cơ chế của sự di truyền, mặc dù vẫn biết rằng con cái sinh ra thường giống bố mẹ. Quan niệm phổ biến cho đến giữa thế kỷ XIX được gói gọn trong cái gọi là thuyết di truyền hòa hợp (theory of blending inheritance) nhằm giải thích sự kiện con cái mang các đặc điểm của cả hai bố mẹ. Tuy nhiên, đến năm 1866 Gregor Mendel đã đưa...

  pdf 19p huynhphuongkhanh 10-04-2010 259 119

 • Cấu trúc di truyền quần thể

  Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây về quần thể là không đúng? A. Quần thể có thánh phần kiểu gen đặc trưng và ổn định. B. Quần thể là một cộng đồng lịch sử phát triển chung. C. Quần thể là một tập hợp ngẫu nhiên và nhất thời các cá thể. D. Quần thể là đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên. Tài liệu tham khảo chuyên đề sinh học về Cấu trúc di truyền quần thể

  ppt 24p haihadong 30-10-2010 271 105

 • Cơ sở vật chất của tính di truyền

  Tế bào là đơn vị cấu trúc và đơn vị chức năng của sinh vật. Tế bào chứa vật chất mang thông tin di truyền? Thông tin di truyền được cất giữ ở đâu? Thông tin di truyền được truyền đạt như thế nào qua các thế hệ sinh vật? Đặc điểm yếu tố mang thông tin di truyền: có tính ổn định (không hay ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngoại cảnh)

  ppt 44p khoa103405 03-05-2011 184 78

 • Đột biến đơn gene - Di truyền liên kết giới tính và di truyền ty thể

  Mục tiêu: Trình bày được hiện tượng bất hoạt của NST X. Trình bày được đặc điểm di truyền của các gene đột biến trên NST giới tính X và Y. NST X: 5% DNA (kho ng 160 tri u bpả ệ ) Có trên 700 gene đã được định vị. NST Y: Rất nhỏ (khoảng 70 triệu bp) Khoảng 24 gene liên kết với NST Y đã được xác định.

  ppt 44p tuandungxqbm 26-09-2010 168 78

 • Vi sinh vật - CHƯƠNG 5: Di truyền và biền dị ở sinh vật

  Đặc điểm di truyền vi sinh vật: Vi sinh vật có cấu tạo rất đơn giản, cho nên trong di truyền ở vi sinh vật có sự sai khác nhất định so với sinh vật bậc cao. Tế bào VSV thường đơn bội, sinh sản VSV cực nhanh, do đó nghiên cứu di truyền VSV bitees được két quả nhanh hơn ở các sinh vật bậc cao. VSV cũng như sinh vật bậc cao, các phân tử mang thông tin di truyền chứa trong một vùng xác định...

  doc 22p khanhan20 22-02-2011 143 61

 • Các khái niệm cơ bản của Di truyền học quần thể 1. Quần thể (population) Trong

  Các khái niệm cơ bản của Di truyền học quần thể 1. Quần thể (population) Trong tiến hoá, cá thể không được xem là đơn vị thích hợp bởi vì: kiểu gene của một cá thể được giữ nguyên trong quãng đời của nó; hơn nữa, cá thể có tính tạm bợ (dù nó có thể sống tới cả nghìn năm như cây tùng...). Ngược lại, một quần thể thì có tính liên tục qua thời gian và mặt khác, thành phần di...

  pdf 9p heoxinhkute 29-07-2010 144 46

 • Giáo trình di truyền học part 8

  164 thụ tinh như sinh sản hữu tính. 2. Phân tích bộ bốn và lập bản đồ ở vi nấm Nấm men có nhiều đặc trưng để trở thành mô hình lý tưởng cho nghiên cứu di truyền ở eukaryote. Nấm men là một eukaryote đơn bào, chu kỳ sống chỉ khoảng 90 phút, có thể thu đuợc nấm men với số lượng lớn khi nuôi trên môi trường đặc. Bộ gen của nấm men chứa khoảng 12 megabase với 6.000 gen phân bố trên 16...

  pdf 23p myxaodon07 01-06-2011 98 42

 • Giáo trình di truyền học part 6

  1. Tính đa dạng về cấu trúc và thành phần di truyền Virus có bộ gene rất đa dạng. Bộ máy di truyền của virus có thể là DNA mạch kép (double strand - dsDNA), DNA mạch đơn (single strand ssDNA), RNA mạch kép (dsRNA) hay RNA mạch đơn (ssRNA). Bộ gene RNA của virus là một phân tử hoặc một đoạn, sợi đơn phân cực mạch (+) hoặc mạch (-), có thể ở dạng vòng tròn hay dạng thẳng. Virus nhỏ nhất có nhất có...

  pdf 23p myxaodon07 01-06-2011 101 37

 • Giáo trình di truyền học và vi sinh vật ứng dụng part 6

  Di truyền học Virus I. Đặc tính của các virus 1. Tính đa dạng về cấu trúc và thành phần di truyền Virus có bộ gene rất đa dạng. Bộ máy di truyền của virus có thể là DNA mạch kép (double strand - dsDNA), DNA mạch đơn (single strand ssDNA), RNA mạch kép (dsRNA) hay RNA mạch đơn (ssRNA). Bộ gene RNA của virus là một phân tử hoặc một đoạn, sợi đơn phân cực mạch (+) hoặc mạch (-), có thể ở dạng vòng...

  pdf 23p poseidon02 16-07-2011 70 36

 • Sự di truyền Mendel ở người

  Cũng như ở đậu Hà Lan, ruồi giấm hay mèo, ở người có rất nhiều tính trạng di truyền theo các quy luật Mendel. Chẳng hạn, theo thống kê của Victor A.McKusick năm 1994, có 6.678 tính trạng và các bệnh đơn gene.

  pdf 13p heoxinhkute 05-08-2010 100 32

 • Một số vấn đề về di truyền học - Bổ sung kiến thức chương trình 12

  Các dạng bệnh di truyền Có một nhóm đa dạng các bệnh lý và rối loạn gây ra do các đột biến gen và sự thay đổi bất thường của nhiễm sắc thể. Các rối loạn có bản chất di truyền và có thể chia làm 3 nhóm chính: Các sai hỏng đơn gen Các sai hỏng đơn gen còn được gọi là các rối loạn di truyền Mendel (Mendelian disorders), các rối loạn đơn gen (monogenic disorders), hay các rối loạn đơn locut...

  pdf 12p heoxinhkute2 26-08-2010 93 31

 • Di truyền tế bào ( Nguyễn Như Hiền ) - Chương 2

  Thể nhiễm sắc của tế bào - tổ chức chứa ADN Mục tiêu: Sau khi học xong chương này học viên có khả năng: - Trình bày được cấu trúc hiển vi, siêu hiển vi và phân tử của thể nhiễm sắc. - Phân biệt được bộ đơn bội, bộ lưỡng bội, bộ đa bội thể nhiễm sắc. - Phân biệt các cặp thể nhiễm sắc thường và cặp thể nhiễm sắc giới tính và cơ sở thể nhiễm sắc của xác định...

  pdf 29p xuongrong_battien 18-10-2011 62 24

 • Giáo trình di truyền học và vi sinh vật ứng dụng part 8

  . Phân tích bộ bốn và lập bản đồ ở vi nấm Nấm men có nhiều đặc trưng để trở thành mô hình lý tưởng cho nghiên cứu di truyền ở eukaryote. Nấm men là một eukaryote đơn bào, chu kỳ sống chỉ khoảng 90 phút, có thể thu đuợc nấm men với số lượng lớn khi nuôi trên môi trường đặc. Bộ gen của nấm men chứa khoảng 12 megabase với 6.000 gen phân bố trên 16 nhiễm sắc thể. Nấm men là eukaryote...

  pdf 23p poseidon02 16-07-2011 44 20

 • Các dạng bệnh di truyền

  Các sai hỏng đơn gen còn được gọi là các rối loạn di truyền Mendel (Mendelian disorders), các rối loạn đơn gen (monogenic disorders), hay các rối loạn đơn locut (single locus disorders). Đây là một nhóm các dạng bệnh lý gây ra do sự có mặt của một gen đột biến trong cơ thể bị bệnh. Đột biến gen làm thay đổi thông tin mã hóa của gen đó và, hoặc dẫn đến việc tạo ra phân tử protein bị sai...

  pdf 5p heoxinhkute13 23-04-2011 66 18

 • Di truyền thực vật - Chương 2: Cấu trúc của gen, tổ chức các gen ở genom và điều hoà sự biểu hiện của gen

  Mã di truyền - 4 loại bazơ có thể sắp xếp theo trật tự bất kỳ tạo nên nhiều đơn vị khác nhau. Nếu mỗi đơn vị có 2 gốc bazơ: 42 =16 đơn vị. 3 gốc bazơ: 43 = 64 đơn vị. có 20 aa - đơn vị mã gồm 3 gốc bazơ. - Giải mã di truyền là xem bộ ba bazơ nào xác định 1 aa cụ thể.

  pdf 20p meomayhu 24-06-2011 45 15

 • + Xem thêm 1655 Di Truyền đơn khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản