Di truyền liên kết với giới tính

Xem 1-20 trên 60 kết quả Di truyền liên kết với giới tính
 • - Khái niệm về di truyền liên kết với giới tính + Phả hệ bệnh ưa chảy máu của gia đình hoàng tộc Anh - Thí nghiệm của Morgan + Lai nghịch, lai thuận

  pdf10p ntgioi120401 24-10-2009 669 169   Download

 • Câu 2: Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là hiện tượng a. Di truyền các tính trạng giới tính mà gen quy định chúng nằm trên các NST thường b. Di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên NST Y c. Di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên NST X d. Di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên NST giới tính Câu 3: Mô tả nào sâu đây là không đúng với hiện tượng di truyền liên kết với giới tính a.

  pdf8p tieungot 23-01-2013 82 21   Download

 • Đây là câu hỏi trắc nghiệm và đáp án sinh học 12 về sự di truyền liên kết với giới tính giúp các bạn ôn tập môn sinh học 12.

  pdf8p nguyenmanhbg 23-02-2011 335 117   Download

 • Giải thích cơ sở TB học của hiện tượng liên kết gen hoàn toàn? Giải thích cơ sở TB học của hiện tượng liên kết gen không hoàn toàn?

  pdf21p ntgioi120401 27-10-2009 617 184   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên đề sinh học về Di truyền liên kết với giới tính

  ppt34p 37893789 10-09-2010 300 115   Download

 • Nhiễm sắc thể (NST) giới tính X của người là một NST lớn chứa khoảng 5% DNA của genome (khoảng 160 triệu bp). Có trên 700 gene đã được định vị trên NST giới tính X. Trái với NST X, NST Y rất nhỏ (khoảng 70 triệu bp) và chỉ chứa rất ít gene. Hiện tượng bất hoạt NST X ( X inactivity): Trong những năm đầu của thập niên 60, Lyon đã đưa ra giả thuyết 1 trong 2 NST X trong các tế bào sinh dưỡng ở người nữ đã bị bất hoạt. Sự bất hoạt 1 trong...

  pdf6p mu_vodich 13-06-2010 284 110   Download

 • Mục tiêu bài dạy. - Nêu được đặc điểm cấu tạo và chức năng của cặp NST XY - Phân tích và giải thích được kết quả các thí nghiệm trong bài học. - Nêu được bản chất của sự di truyền liên kết với giới tính: sự di truyền các gen trên NST X, trên NST Y.

  pdf15p phalinh13 03-08-2011 234 34   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 12 bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.

  ppt35p hoangquan_245 02-08-2014 111 41   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 12 bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 12 bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc4p hoangquan_245 01-08-2014 183 26   Download

 • Gen nằm trên 1 nhiễm sắc thể thường, di truyền 2 tính trạng, hai hoặc nhiều gen trên nhiễm sắc thể thường, di truyền liên kết với giới tính, gen đa allen, nhiều tính trạng, mức ngoại biên và độ biểu hiện, liên kết gen là những nội dung chính trong bài giảng "Di truyền và chọn giống thủy sản - Chương 2: Di truyền các tính trạng chất lượng". Mời các bạn tham khảo.

  pdf30p vidinh678 25-12-2015 28 7   Download

 • Tài liệu tham khảo trắc nghiệm sinh học chuyên đề : Di truyền giới tính và Di truyền liên kết với gia đình

  doc3p blindcat35 18-06-2010 348 105   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học:sự di truyền liên kết với giới tính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p toshiba2 22-08-2011 141 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi môn sinh : sự di truyền liên kết với giởi tính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p zmr_dz 31-05-2011 100 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: sự di truyền liên kết với giới tính (kèm đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p 4verloveyou 24-06-2010 81 20   Download

 • Câu 1 Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính được phát hiện đầu tiên bởi: A) Moocgan B) Menđen C) Coren và Bo D) Oatxơn và Cric Đáp án A Câu 2 Hịên tượng di truyền liên kết với giới tính là hiện tượng: A) Di truyền các tính trạng giới tính mà gen quy định chúng nằm trên các NST thường B) Di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên NST Y C) Di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên NST X D) Di truyền các...

  pdf8p abcdef_14 22-07-2011 84 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi trắc nghiệm môn sinh: sự di truyền liên kết với giới tính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p westham24 15-06-2011 58 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ôn thi sinh học - sự di truyền liên kết với giới tính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p snailssmall5 22-05-2011 66 15   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Nêu được đặc điểm cấu tạo và chức năng của cặp NST XY.  Phân tích và giải thích được kết quả thí nghiệm trong bài học.  Nêu được bản chất của sự di truyền với giới tính.  Ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính. Kĩ năng: Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.  Phát triển kĩ năng phân tích kết quả thí nghiệm. Nội dung trọng tâm: Gen nằm trên NST X. II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC...

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 98 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm môn sinh học - sự di truyền liên kết với giới tính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p vnbinh 02-10-2011 43 15   Download

 • .Đặc điểm di truyền của các tính trạng liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X Các gen nằm trên các nhiễm sắc thể giới tính được gọi là liên kết với giới tính. Gen nằm trên nhiễm sắc thể X được gọi là liên kết với X và gen trên nhiễm sắc thể Y được gọi là gen liên kết với Y.

  pdf3p butmaudo 26-08-2013 93 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản