Di truyền ngoài nst

Xem 1-20 trên 23 kết quả Di truyền ngoài nst
 • Sự di truyền của các gen trong ti thể và lục lạp. - Gen ngoài nhân ( ngoài NST) - K/N Gen ngoài NST là những gen (AND) tồn tại trong TBC và được chứa trong...

  pdf16p ntgioi120401 27-10-2009 468 106   Download

 • Mục tiêu bài dạy. 1. Kiến thức: - Nêu được đặc điểm di truyền ngoài NST - Phân tích và giải thích được kết quả các thí nghiệm trong bài học - Nêu được bản chất sự di truyền của ti thể và lục lạp...

  pdf10p phalinh13 03-08-2011 169 24   Download

 • Nêu được đặc điểm di truyền ngoài NST. - Phân tích và giải thích được kết quả các thí nghiệm trong bài học - Nêu được bản chất, đặc điểm sự di truyền của ti thể và lục lạp. - Giải thích được cơ sở khoa học của hiện tượng di truyền ngoài NST. - Đặc điểm di truyền ngoài NST, phương pháp xác định tính trạng do gen ngoài NST quy định. 2. Kĩ năng: - Phát triển được kĩ năng phân tích kênh hình. - Phát triển được kĩ năng phân tích kết quả thí nghiệm. - Hình...

  pdf7p paradise8 21-12-2011 122 18   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Nêu được các đặc điểm di truyền ngoài NST.  Phân tích và giải thích được kết quả các thí nghiệm trong bài học.  Nêu được bản chất và sự di truyền của ti thể và lục lạp.  Nêu được ý nghĩa thực tiễn của di truyền ngoài NST. Kĩ năng: Phát triển được kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.  Phát triển kĩ năng phân tích kết quả thí nghiệm. Nội dung trọng tâm: Di truyền theo dòng mẹ. Đặc điểm di truyền ngoài NST. II /...

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 43 9   Download

 • 2.Nhận xét và giải thích -Kết quả phép lai thuận và nghịch khác nhau -Con lai F1 mang tinh di truyền của mẹ -Sự di truyền tính trạng màu hoa chịu ảnh hưởng của tế bào chất ở tế bào trứng của cây mẹ.Hiện tượng này gọi là di truyền tế bào chất (di truyền ngoài NST) -Con lai mang tính trạng của mẹ nên di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.

  ppt25p tengteng12 15-12-2011 59 7   Download

 • "Báo cáo thực hành di truyền học" trình bày các nội dung sau: kiểm tra chất lượng tinh trùng, quan sát tế bào nguyên phân, quan sát hình dạng NST và một số dạng đột biến NST, quan sát hình thái ngoài của ruồi giấm, quan sát NST khổng lồ.

  doc14p tanlam12ss 17-12-2014 203 69   Download

 • Cơ sở hoá học của di truyền Cũng như các sinh vật đa bào, vi khuẩn lưu trữ các tín hiệu di truyền nhờ thứ tự sắp xếp các nucleotide trên phân tử DNA (ở trên hay ở ngoài NST)

  ppt48p shift_12 18-07-2013 51 14   Download

 • Sự di truyền của các gen trong ti thể và lạp thể Trong tế bào chất cũng có những gen gọi là gen ngoài nhân hay gen ngoài NST hoặc gen tế bào chất. Bản chất hóa học của gen này cũng là ADN, có mặt trong plasmit của vi khuẩn, trong ti thể và lạp thể ở tế bào nhân thực. Lượng ADN trong ti thể và lạp thể ít hơn nhiều so với ADN tỏng nhân.

  pdf4p butmaudo 26-08-2013 61 10   Download

 • Di truyền gene trội liên kết nhiễm sắc thể X Ngoại trừ trường hợp hội chứng NST X dễ gãy (fragile X syndrome), các bệnh di truyền gene trội liên kết NST X có số lượng ít hơn và có ý nghĩa về mặt lâm sàng không bằng trường hợp di truyền gene lặn liên kết NST X. Phả hệ minh họa sự di truyền của một gene trội liên kết NST X, X1 là allele bình thường; X2 là allele bệnh. .

  pdf5p butmauvang 29-08-2013 82 7   Download

 • Theo sơ đồ trên thì bước đầu tiên là các tổn thương ở ADN do các yếu tố bên trong (các khiếm khuyết trong tự nhân đôi ADN hoặc trong sửa chữa ADN) hoặc do các tác nhân bên ngoài tác động (như các tia phóng xạ ion hóa, các tác nhân hóa học gây đột biến, một số loại virus...). Tổn thương ADN có thể gây chết tế bào hoặc được sửa chữa lại như bình thường, hoặc tạo thành đột biến (NST hoặc gen). ...

  pdf21p poseidon01 14-07-2011 114 49   Download

 • * Ví dụ: Người Bố có trùm lông trên vành tai (hoặc tật dính ngón tay thứ 2 và 3) sẽ truyền trực tiếp tính trạng này cho tất cả các con trai mà con gái thì không bị tật này. * Giải thích: gen qui định tính trạng nằm trên NST Y, không có alen tương ứng trên NST X Di truyền cho tất cả cơ thể mang kiểu gen XY trong dòng họ. * Đặc điểm di truyền của gen trên NST Y: di truyền thẳng.

  ppt26p tengteng12 15-12-2011 53 11   Download

 • Cấu tạo tế bào và sinh sản: Tế bào E.coli có chiều dài khoảng 2 micromet. Bên ngoài có vách tế bào, kề trong là màng sinh chất. Mezosome là cấu trúc xếp lại của màng sinh chất có thể liên quan đến phân bào chất di truyền tạo nên nucleotid. Các tiêm mao giúp cho sự vận động của tế bào. Thông tin của tế bào vi khuẩn nằm trên một phân tử DNA mạch kép vòng tròn đơn được gọi là genophore, hay "NST". ...

  pdf5p heoxinhkute1 10-08-2010 345 112   Download

 • Câu 1 A) B) C) D) Đáp án Câu 2 A) B) C) D) Đáp án Câu 3 A) B) C) D) Đáp án Câu 4 chính thức A) B) C) D) Đáp án Câu 5 A) B) C) D) Đáp án Câu 6 trúc là: A) B) C) D) Đáp án Câu 7 năng là: A) B) C) D) Đáp ánHiện tượng di truyền lạp thể đã được phát hiện bởi: Menđen Mocgan Côren và Bo Oatxơn và Críc C Bản chất hoá học của các gen ngoài NST là: ARN ADN Thể ăn khuẩn Plasmit B Gen ngoài...

  pdf3p abcdef_14 22-07-2011 233 25   Download

 • Câu 1: Dạng đột biến nào sau đây có thể làm cho 2 gen alen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể? A. Đảo đoạn. B. Chuyển đoạn tương hỗ. C. Lặp đoạn. D. Chuyển đoạn không tương hỗ. Câu 2: Điều nào dưới đây không đúng đối với di truyền ngoài NST? A. Vai trò của mẹ lớn hơn hoàn toàn vai trò của bố đối với sự di truyền tính trạng. B. Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở các thế hệ sau. C.

  doc7p caothuc 30-12-2012 67 22   Download

 • Điều nào dưới đây không đúng đối với di truyền ngoài NST? A. Vai trò của mẹ lớn hơn hoàn toàn vai trò của bố đối với sự di truyền tính trạng. B. Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở các thế hệ sau. C. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất. D. Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.

  pdf6p tapuaxinhdep 24-05-2013 77 14   Download

 • Nhiều đột biến thay thế axit amin ở gen rhodopsin gây nên bệnh mù một phần hay mù hoàn toàn.

  pdf4p butmauvang 29-08-2013 48 3   Download

 • Ngoại trừ cho MPS II, các điều kiện MPS được thừa kế một cách lặn NST thường. MPS điều kiện xảy ra khi cả hai gen của một cá nhân sản xuất các enzym đặc biệt có chứa một đột biến, khiến chúng không hoạt động đúng

  pdf65p meomap1 25-11-2011 28 3   Download

 • - Sự phân hoá giới tính không hoàn toàn phụ thuộc vào cặp NST giới tính mà còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường : + Môi trường trong : hooc môn + Môi trường ngoài : nhiệt độ, ánh sáng , nồng độ CO2 … - Chủ động điều chỉnh tỷ lệ đực, cái phù hợp với mục đích sản xuất.

  ppt19p chudong_tp 19-04-2013 43 3   Download

 • Kỹ thuật phân tích bộ NST cho phép các nhà di truyền học quan sát dưới kính hiển vi các NST ở giai đoạn metaphase, từ đó đếm số lượng và quan sát các biến đổi trong cấu trúc NST để biết được kiểu nhân. Phân tích kiểu nhân nhằm xác định các bất thường bẩm sinh hoặc các bệnh liên quan đến NST.

  doc5p dinhky 14-12-2009 158 39   Download

 • Trong quá trình phát triển, xuất hiện 4 loại giới tính: Giới tính di truyền: do sự có mặt của NST giới tính quyết định. Giới tính nguyên thuỷ: do sự có mặt của tuyến sinh dục quyết định. Giới tính nguyên phát: do sự có mặt của đường sinh dục trong và cơ quan sinh dục ngoài quyết định. Giới tính thứ phát : xuất hiện sau tuổi dậy thì.

  ppt34p shift_12 16-07-2013 52 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản