» 

Di Truyền Phân Tử

 • Di truyền phân tử những nguyên tắc chọn giống cây trồng

  Tham khảo sách 'di truyền phân tử những nguyên tắc chọn giống cây trồng', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 279p fpt_12 24-05-2013 133 70

 • Di truyền phân tử part 1

  Tài liệu “Di truyền phân tử” được biên soạn với mục đích là trao đổi kiên thức cơ bản trong lĩnh vực sinh học phân tử, ứng dụng vào di truyền học và chọn giống, một cách nhanh chóng và cập nhật hóa. Bởi vì sự phát triển của công nghệ sinh học rất đa dạng, khối lượng thông tin ngày một lớn, cần được hệ thống rõ ràng

  pdf 28p myxaodon20 14-12-2011 99 52

 • Di truyền phân tử part 2

  Tham khảo tài liệu 'di truyền phân tử part 2', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p myxaodon20 14-12-2011 73 42

 • Di truyền phân tử part 3

  Tham khảo tài liệu 'di truyền phân tử part 3', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p myxaodon20 14-12-2011 62 34

 • Di truyền phân tử part 4

  Tham khảo tài liệu 'di truyền phân tử part 4', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p myxaodon20 14-12-2011 55 34

 • Di truyền phân tử part 5

  Tham khảo tài liệu 'di truyền phân tử part 5', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p myxaodon20 14-12-2011 59 29

 • Di truyền phân tử part 9

  Tham khảo tài liệu 'di truyền phân tử part 9', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p myxaodon20 14-12-2011 57 27

 • Di truyền phân tử part 6

  Tham khảo tài liệu 'di truyền phân tử part 6', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p myxaodon20 14-12-2011 48 26

 • Di truyền phân tử part 7

  Tham khảo tài liệu 'di truyền phân tử part 7', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p myxaodon20 14-12-2011 51 26

 • Di truyền phân tử part 8

  Tham khảo tài liệu 'di truyền phân tử part 8', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p myxaodon20 14-12-2011 51 25

 • Di truyền phân tử part 10

  Tham khảo tài liệu 'di truyền phân tử part 10', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 27p myxaodon20 14-12-2011 45 24

 • Di truyền phân tử: Những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng

  Các nội dung và kiến thức trong môn học cố gắng cập nhật được các thành tựu nghiên cứu và thực tế sản xuất về chọn tạo giống cây trồng ở phạm vi trong nước và thế giới. Môn học này không lặp lại các nguyên lý và một số phương pháp chọn giống cơ bản khác đã được đề cập đến trong môn học chuyên đề “cơ sở di truyền chọn giống thực vật”, như các nguyên lý di truyền...

  pdf 279p ktct_1669 03-05-2012 174 101

 • Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống động vật - PGS.TS. Nguyễn Minh Hoàn

  Giáo trình nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về di truyền nhiễm sắc thể, di truyền phân tử, di truyền quần thể, các kiến thức về suy hóa cận huyết và ưu thế lai đồng thời còn giúp sinh viên hiểu được đa dạng di truyền trong sinh giới và hiện trạng đa dạng di truyền ở Việt Nam.

  pdf 225p 986753421 05-06-2012 147 75

 • Bệnh di truyền ở người do đột biến gen

  Bệnh di truyền ở người do đột biến gen: Bệnh di truyền ở người được chia thành hai nhóm: bệnh di truyền do đột biến gen (bênh di truyền phân tử) và bệnh do đột biến NST (bệnh di truyền NST). a. Các bệnh rối loạn bẩm sinh về trao đổi chất: - Phenylketonuria (PKU) hay phenylketo-niệu PKU do đột biến gen ở một khâu, dẫn đến thiếu enzim

  pdf 4p butmauvang 29-08-2013 49 7

 • Báo cáo "Phân tích đa dạng di truyền phân tử, các đặc tính nông sinh học và tính kháng bệnh xanh lùn ở một số giống bông vải trong nước và nhập nội "

  Phân tích đa dạng di truyền phân tử, các đặc tính nông sinh học và tính kháng bệnh xanh lùn ở một số giống bông vải trong nước và nhập nội

  pdf 9p banhnamdua 25-07-2013 6 1

 • Giáo án Sinh học 12 bài 21: Di truyền y học

  Giáo án về di truyền y học, trình bày cho học sinh một số kiến thức về di truyền y học và biết được một số bệnh, bệnh di truyền phân tử, bệnh NST, bệnh ung thư. Thông qua các giáo án này, học sinh sẽ nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong sạch, giảm thiểu các tác nhân gây đột biến gen, đột biến NST, tin tưởng vào khả năng di truyền Y học hiện đại có thể điều trị và...

  doc 4p baolevan80 14-11-2013 8 0

 • Giáo trình Di truyền học động vật - GS,TS. Phan Cự Nhân

  Cuốn sách Di truyền học Động vật này đề cập tới các cơ sở lý thuyết cơ bản về di truyền trên đối tượng động vật, giới thiệu các thành tựu nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực di truyền tế bào, di truyền hóa sinh, các phát hiện mới về cơ chế di truyền phân tử tập tính động vật. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 238p 951628473 04-05-2012 529 265

 • Bài 21: Di truyền y học

  Bệnh di truyền phân tử là những bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức phân tử. Phần lớn đều do đột biến gen gây nên

  pdf 22p ntgioi120401 27-10-2009 1249 247

 • Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen

  Tài liệu “Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen” được biên soạn trên cơ sở chương trình giảng dạy cải tiến, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học. Kiến thức trong tài liệu được cập nhật, bao gồm các kiến thức khoa học cơ bản và ứng dụng thực tiễn, giúp người đọc nắm vững cơ sở khoa học của các ứng dụng.Thứ hai, phần lớn DNA...

  pdf 219p iamvip01 22-03-2012 482 196

 • Bài giảng: Di truyền (GV: Phạm Văn An) - Chương V

  Chương V: Di truyền học người - Trong việc thay thế các gen gây bệnh ở người bằng các gen lành, tại sao các nhà khoa học lại nghiên cứu sử dụng virut làm thể truyền mà không dùng thể truyền là Plasmit? (Trong Tb người có 1 số VR sống trong đó. VR có thể gắn ADN của nó vào bộ gen người. Trong Tb người không có plasmit).

  ppt 25p black_hole 11-11-2010 542 185

 • + Xem thêm 2947 Di Truyền Phân Tử khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản