Địa bàn tỉnh lai châu

Xem 1-20 trên 98 kết quả Địa bàn tỉnh lai châu
 • Mục đích của đề tài sáng kiến kinh nghiệm " Thực trạng và một số giải pháp tăng cường năng lực quản lý tài chính trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo Dục trên địa bàn tỉnh Lai Châu" là đề ra các giải pháp để nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản cho thủ trưởng kế toán các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p sutihana 29-11-2016 20 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

  pdf9p oggianoel 09-01-2013 12 2   Download

 • Thông Pà Cò hay còn gọi là Thông Quảng Đông ( Pinus kwangtungensis) là một loài thực vật cổ, đặc hữu của miền bắc Việt Nam và Nam Trung Hoa, được phát hiện lần đầu tiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình vào những năm 1980.Loài thông năm lá này có sự phân bố tự nhiên rải rác tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn (Nguyễn Tiến Hiệp et al.,2004).Thông Quảng Đôn...

  doc42p tintin2810 22-02-2013 42 13   Download

 • Quyết định 32/2013/QĐ-UBND về dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  doc7p bumbumkin 23-06-2014 12 2   Download

 • Quyết định 33/2013/QĐ-UBND quy định điều kiện cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 12/2013/QĐ-TTg đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc2p bumbumkin 23-06-2014 16 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT, CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

  pdf27p mungtetmoi 21-01-2013 40 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI ĐẤT VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CAO SU ĐẠI ĐIỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 27 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 24 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐIA BÀN TỈNH LAI CHÂU

  pdf51p hoamai_do 01-02-2013 13 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 24 2   Download

 • Quyết định số: 43/2014/QĐ-UBND về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf5p ngochuyen2345 23-10-2015 18 0   Download

 • Quyết định số: 46/2014/QĐ-UBND ban hành quy định thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf9p ngochuyen2345 23-10-2015 16 0   Download

 • Nghị quyết số: 120/2014/NQ-HĐND về việc ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;...

  pdf8p ngochuyen2345 23-10-2015 19 0   Download

 • Trong sản xuất nông nghiệp giống cây trồng - vật nuôi nói chung, giống lúa nói riêng trở thành yếu tố kỹ thuật then chốt mang tính tiền đề tạo ra những đột phá lớn mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp, trong đó việc đưa các giống mới, giống đúng phẩm cấp, chất lượng vào sản xuất là một đòn bẩy có tính đột phá trong việc nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi.

  doc18p tintin2810 05-03-2013 92 35   Download

 • Quyết định số 32/2001/QĐ-UB về việc ban hành đơn giá khảo sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

  pdf59p lawktkt5 25-10-2009 133 20   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Vai trò của người phụ nữ thái trong việc xoá đói giảm nghèo tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu với mục đích làm rõ thực trạng của việc thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo ở vùng người Thái huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và đánh giá đúng vai trò của người phụ nữ Thái trong xây dựng kinh tế gia đình và những đóng góp với cộng đồng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

  pdf12p tinhyeuhoanang123 28-09-2015 46 8   Download

 • Nghị quyết số 106/2007/NQ-HĐND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2008 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

  pdf21p lawbds3 06-11-2009 50 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH LAI CHÂU CHÍNH PHỦ

  pdf4p naubanh_chung 23-01-2013 34 2   Download

 • Luận văn thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: Cung cấp nguồn tư liệu mới, toàn diện, có hệ thống về tang ma truyền thống và sự biến đổi trong tang ma của người Cống ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; tìm hiểu những biến đổi trong tang ma của người Cống để từ đó làm rõ các giá trị văn hoá tộc người được thể hiện qua tang ma; góp phần cung cấp những luận cứ khoa học để giúp cho Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương c...

  pdf115p hetiheti 25-03-2017 14 2   Download

 • Dựa trên tư liệu khảo sát thực tế, bài viết bước đầu tìm hiểu về quá trình truyền bá Tin Lành trên địa bàn người La Hủ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và một số khuyến nghị giải pháp cho vấn đề nêu trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p bautroibinhyen16 10-02-2017 2 1   Download

Đồng bộ tài khoản