Địa điểm làm thủ tục hải quan

Xem 1-20 trên 28 kết quả Địa điểm làm thủ tục hải quan
 • Tham khảo tài liệu 'thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p zahu1234 16-09-2010 72 11   Download

 • Bài giảng Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu nêu lên các văn bản pháp luật đã ban hành; các điều ước quốc tế; địa bàn hoạt động hải quan; địa điểm làm thủ tục hải quan; tính chất thủ tục hải quan; nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan và một số nội dung khác.

  ppt235p cocacola_06 05-11-2015 42 14   Download

 • Bài giảng Một số vấn đề về thủ tục hải quan được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được thời gian, địa điểm làm thủ tục hải quan; cơ sở pháp lý của thủ tục hải quan; người chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan; các bước khi làm thủ tục xuất nhập khẩu; hồ sơ hải quan;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt37p cocacola_05 02-11-2015 41 9   Download

 • Quyết định 1495/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định tạm thời về địa điểm làm thủ tục hải quan và thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu

  doc14p giangdien 18-08-2009 77 10   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đặt địa điểm làm thủ tục hải quan - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: 1. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện: a) Kiểm tra hồ sơ; b) Khảo sát thực tế kho, bãi; c) Đánh giá việc đáp ứng các điều...

  pdf4p abcdef_36 07-10-2011 50 8   Download

 • Kham khảo tài liệu "Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu" để nắm được các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại, đối tượng làm thủ tục hải quan, địa điểm làm thủ tục hải quan, hướng dẫn khai báo tờ khai hải quan.

  doc18p k085021524 29-12-2010 1393 751   Download

 • Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan, gồm có các nguyên tắc hành thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan, thủ tục hải quan, địa điểm làm thủ tục hải quan và một số điều khác. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ hơn.

  pdf28p tuyetroimuahe123 28-02-2014 72 14   Download

 • Công văn 5858/TC/TCHQ của Bộ Tài Chính về việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan: điểm thông quan nội địa (ICD)

  pdf1p sontinh 18-08-2009 62 5   Download

 • Doanh nghiệp xuất khẩu có thể đến một trong những địa điểm sau để đăng ký hồ sơ hải quan cho lô hàng xuất khẩu: - Hải quan cửa khẩu xuất hàng. - Phòng Giám sát Quản lý trực thuộc Cục hải quan Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương.

  pdf14p ntgioi120403 05-11-2009 372 250   Download

 • Công văn 2943/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công

  doc1p hasang 19-08-2009 50 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN CẢNG NỘI ĐỊA (ICD THẠNH PHƯỚC), TỈNH BÌNH DƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 28 2   Download

 • Blog camera quan sát - Sau khi Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định quy định về việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa, cửa khẩu sân bay quốc tế, cảng biển, cửa khẩu đường bộ; việc chuẩn bị lắp đặt tại một số cục hải quan địa phương đang được gấp rút triển khai.

  pdf2p truminspiron 11-06-2013 39 2   Download

 • Quyết định 197/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý hải quan đối với địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiếp

  doc23p thachsanh 18-08-2009 50 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI THỊ XÃ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p duanon 20-12-2011 31 2   Download

 • Quyết định 1572/QĐ-TCHQ năm 2013 về Quy định việc giám sát hải quan bằng camera tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

  pdf7p lengocln 22-03-2014 21 0   Download

 • Quyết định số 197/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý hải quan đối với địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiếp do Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf22p lawxnk6 11-11-2009 46 4   Download

 • Quyết định 52/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về điều kiện thành lập, quản lý hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hàng hoá ngoài cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawxnk4 10-11-2009 30 3   Download

 • Quyết định 1495/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy định tạm thời về địa điểm làm thủ tục hải quan và thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf14p lawgtvt8 26-11-2009 51 4   Download

 • Quyết định số 197/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý hải quan đối với địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiếp do Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 55 3   Download

 • Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trừ hàng hoá quy định tại Điều 2 Nghị định này: 1.

  pdf21p dove_12 10-06-2013 31 3   Download

Đồng bộ tài khoản