Dịch vụ công ích đô thị

Xem 1-20 trên 106 kết quả Dịch vụ công ích đô thị
 • Công văn 1218/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị của Bộ Xây dựng

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 137 19   Download

 • Thông tư 06/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

  pdf7p myngoc 13-08-2009 294 75   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ; QUẢN LÝ KINH PHÍ ĐẢM BẢO DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf31p bupbebaggo 15-01-2013 51 4   Download

 • Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thi trình bày về định giá sản phẩm hàng hóa công cộng đô thị và định giá sản phẩm xây dựng. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Đô thị và những ngành có liên quan.

  pdf90p 951864273 15-05-2012 186 66   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ THANH TOÁN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012

  pdf42p chuon-chuon 18-01-2012 155 38   Download

 • Công văn 592/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức công tác dịch vụ công ích đô thị

  doc1p danguyen 19-08-2009 42 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG TRONG ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TỈNH SÓC TRĂNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

  pdf2p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 37 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2011/NĐ-CP NGÀY 22/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf7p duanon 20-12-2011 58 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf14p naubanh_chung 23-01-2013 30 5   Download

 • THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

  pdf12p thanlannho 02-06-2011 43 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG VÀ LỢI NHUẬN ĐỊNH MỨC TRONG DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p denlong_do 27-10-2011 43 2   Download

 • Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán kinh phí đặt hàng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn năm 2012.

  pdf14p huongruoutinhnong123 27-03-2014 29 0   Download

 • Thông tư 17/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị

  doc5p thienthan 19-08-2009 87 8   Download

 • Người ta rất ít nghi ngờ về tính hữu dụng và đáng ao ước của các hệ thống thu phí dịch vụ công ích đô thị có cơ sở rộng đang ngày một tiến triển. Việc áp dụng các loại phí dịch vụ được thiết kế thích hợp hay, một cách tổng quát hơn, việc thu hồi chi phí dịch vụ đô thị từ những người thụ hưởng, có thể đóng góp cho việc cải thiện sự phân bổ nguồn lực bên trong nội bộ và giữa các khu vực thành thị. ...

  pdf40p maikitucxa135a 30-07-2011 66 14   Download

 • VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮKLẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf28p caucathadieu 28-04-2010 59 12   Download

 • THÔNG TƯ Của Bộ Xây dựng số 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 Hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị

  doc5p vista1 27-12-2009 137 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮKLẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

  pdf26p caucathadieu 28-04-2010 68 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CHÊNH LỆCH THANH TOÁN CHO CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2011

  pdf38p chuon-chuon 13-01-2012 43 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ; QUẢN LÝ KINH PHÍ ĐẢM BẢO DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf31p oggianoel 09-01-2013 30 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

  pdf4p tymong_manh 19-11-2012 23 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản