Dịch vụ công ích

Xem 1-20 trên 764 kết quả Dịch vụ công ích
 • Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thi trình bày về định giá sản phẩm hàng hóa công cộng đô thị và định giá sản phẩm xây dựng. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Đô thị và những ngành có liên quan.

  pdf90p 951864273 15-05-2012 186 66   Download

 • Công văn 1218/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị của Bộ Xây dựng

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 139 19   Download

 • Trong kinh tế hội nhập và phát triển. mỗi doanh nghiệp có mục tiêu riêng nhưng đều hướng tới mục đich chung là không ngừng phát triển và phát triển một cách bền vững.

  pdf9p vanhoatl 29-07-2013 42 17   Download

 • Báo cáo "Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ công tại thành phố Hồ Chí Minh" trình bày tổng quan các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, điện tử hóa ISO dịch vụ công trực tuyến,... Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf36p thuyhuynh1702 11-12-2015 44 13   Download

 • Bài viết "PPP gõ của ngành Thông tin và Truyền thông" Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông Kỳ 1 tháng 9/2010 đã trình bày các điểm quan trọng về mô hình PPP và vận dụng mô hình PPP trong cung cấp dịch vụ công và dịch vụ công trong ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) (Viễn thông công ích, Chính phủ điện tử, Bưu chính công ích, Báo chí công ích...).

  pdf6p uocvongxua10 18-09-2015 20 4   Download

 • Thông tư 06/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

  pdf7p myngoc 13-08-2009 294 75   Download

 • Quyết định 256/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

  doc12p diennghia 19-08-2009 236 50   Download

 • Nghị định 31/2005/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

  doc13p diennghia 19-08-2009 452 22   Download

 • Thông tư 54/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

  doc5p trongthuy 18-08-2009 72 11   Download

 • Thông tư 91/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

  doc4p quangminh 14-08-2009 111 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf14p naubanh_chung 23-01-2013 30 5   Download

 • Thông tư liên tịch 118/2005/TTLT-BTC-BQP của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn một số điều về tài chính đối với Công ty quốc phòng tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

  doc7p sontinh 18-08-2009 109 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ; QUẢN LÝ KINH PHÍ ĐẢM BẢO DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf31p bupbebaggo 15-01-2013 51 4   Download

 • Quyết định số 202/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2012.

  pdf57p tuyetroimuahe123 13-03-2014 17 1   Download

 • Thông tư liên tịch số: 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với cục đăng kiểm Việt Nam; căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;...

  pdf20p codon_05 15-12-2015 13 1   Download

 • Thông tư số 60/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.

  pdf214p talata_1 11-12-2014 8 0   Download

 • Quyết định số: 45/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf19p ngochuyen2345 23-10-2015 14 0   Download

 • Quyết định số: 327/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p ngochuyen2345 23-10-2015 18 1   Download

 • Quyết định số: 45/2015/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;...

  pdf4p cuonghuyen0628 13-11-2015 9 0   Download

 • Thông tư liên tịch số: 51/2015/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng hải để đặt hàng dịch vụ công ích thông tin duyên hải; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;...

  pdf13p cuonghuyen0628 13-11-2015 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản