Dịch vụ viễn thông công ích

Xem 1-20 trên 130 kết quả Dịch vụ viễn thông công ích
 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam trình bày thực trạng giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam; xây dựng mô hình đánh giá các giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích; phân tích giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 70 15   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Định hướng và một số giải pháp chủ yếu để phát triển dịch vụ viễn thông công ích của Tập đoàn Viễn thông Quân đội trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo.

  pdf23p thangnamvoiva21 02-10-2016 13 4   Download

 • Quyết định 21/2007/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy định về hệ thống biểu mẫu nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

  doc5p quangminh 14-08-2009 95 9   Download

 • Thông tư 23/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

  doc0p 1huutri 06-08-2009 178 37   Download

 • Thông tư 23/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

  doc10p 1huutri 06-08-2009 238 24   Download

 • Thông tư 29/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2005/TT-BTC ngày 08/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Ouỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

  pdf2p myngoc 13-08-2009 115 15   Download

 • Thông tư 110/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

  doc6p minetuyen 15-08-2009 88 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 14/2008/tt-btttt về việc hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương do bộ thông tin và truyền thông ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p lawttnh13 13-11-2009 29 6   Download

 • Thông tư số 67/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Thông tư này được ban hành căn cứ Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 8/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;...

  doc14p estupendo3 12-08-2016 19 1   Download

 • Thông tư số 110/2005/TT-BTC Hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

  doc7p estupendo3 12-08-2016 16 1   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Thông tin và Truyền thông Viễn thông và Internet Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định.

  pdf3p tiensislump 29-11-2010 41 7   Download

 • Quyết định số: 14/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

  pdf7p connhangheo91 28-06-2014 12 0   Download

 • Thông tư 21/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

  doc2p sundaisy 08-08-2009 162 11   Download

 • Thông tư 67/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

  doc11p trongthuy 18-08-2009 90 4   Download

 • Quản trị dịch vụ bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc quản trị các yếu tố đầu vào, tổ chức, phối hợp các yếu tố đó nhằm chuyển hoá thành các kết quả ở đầu ra là các sản phẩm dịch vụ với hiệu quả cao, đạt được các lợi ích lớn nhất1 Như vậy để cải tiến công tác “Tổ chức - Quản trị” có rất nhiều giải pháp áp dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong phạm vi luận văn, người viết xin mạnh dạn đề xuất ba giải pháp sau: 3.2.

  pdf9p zeroduong13 18-11-2010 113 67   Download

 • Bài giảng "Mạng viễn thông" giới thiệu đến các bạn những kiến thức về mạng viễn thông, các mạng chuyển mạch kênh, các mạng chuyển gói, mạng IP, xu hướng phát triển mạng và dịch vụ viễn thông. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p ducquang418 12-04-2016 42 8   Download

 • Hướng dẫn số 1369/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf7p baoliem 17-10-2009 46 3   Download

 • Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p phithanhvan 23-10-2009 46 3   Download

 • Bài viết "PPP gõ của ngành Thông tin và Truyền thông" Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông Kỳ 1 tháng 9/2010 đã trình bày các điểm quan trọng về mô hình PPP và vận dụng mô hình PPP trong cung cấp dịch vụ công và dịch vụ công trong ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) (Viễn thông công ích, Chính phủ điện tử, Bưu chính công ích, Báo chí công ích...).

  pdf6p uocvongxua10 18-09-2015 15 3   Download

 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI (Kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

  pdf4p aotuong123 09-01-2012 34 5   Download

Đồng bộ tài khoản