Dictionary of idioms

Xem 1-20 trên 109 kết quả Dictionary of idioms
 • Part 1 Oxford dictionary of idioms book introduces the reader to the English idiom that are arranged in alphabetical order from A to rhyme k. Hopefully this will be a useful document for those who want to learn English idioms common in life. Invite you to refer to the disclosures.

  pdf177p tsmttc_010 28-08-2015 21 7   Download

 • Following the contents of the first book "Oxford dictionary of idioms", part 2 introduces the reader to the idiom, the English starting from L to the end rhyme. Hopefully this will be a useful document for those who want to learn English idioms common in life. Invite you to refer to the disclosures.

  pdf175p tsmttc_010 28-08-2015 16 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 2.6', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p lananh 31-07-2009 178 104   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 2.1', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf53p doxuan 31-07-2009 203 93   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 3 : theme panels', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p doxuan 31-07-2009 166 79   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 2.3', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p doxuan 31-07-2009 143 77   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 4.3', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p doxuan 31-07-2009 140 75   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 2.8', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p lananh 31-07-2009 145 73   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 2.9', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf73p lananh 31-07-2009 123 73   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 4.1', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p doxuan 31-07-2009 158 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 4.4', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p doxuan 31-07-2009 137 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 2.5', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p doxuan 31-07-2009 116 60   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 4.2', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p doxuan 31-07-2009 126 59   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 4', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p doxuan 31-07-2009 125 59   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 2.7', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p lananh 31-07-2009 124 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 2.11', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lananh 31-07-2009 103 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 2.4', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p doxuan 31-07-2009 107 54   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cambrigde international dictionary of idioms_ chương 2.10', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p lananh 31-07-2009 92 54   Download

 •  Ebook "Dictionary of curent English – Vietnamese idioms - Từ điển thành ngữ Anh Việt thông dụng với 25000 thuật ngữ: Phần 1" là những thành ngữ tiếng Anh thông dụng được dịch sang tiếng Việt và xắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   

   

  pdf406p tsmttc_002 20-05-2015 284 139   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook "Dictionary of curent English – Vietnamese idioms - Từ điển thành ngữ Anh Việt thông dụng với 25000 thuật ngữ" giới thiệu tới người đọc những thành ngữ Anh Việt được xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh từ vần K tới hết bảng chữ cái tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của phần 2 cuốn sách này.

   

   

  pdf438p tsmttc_002 20-05-2015 242 130   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản