» 

Diễn Biến Hòa Bình

 • Chống diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ

  Trong bối cảnh quốc tế mới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi chiến lược và phương thức chống phá cách mạng nước ta, chúng sử dụng phương thức phi vũ trang, với thực hiện chiến lược hết sức nguy hiểm là “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ. Các thế lực phản động, thù địch tiếp tục sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân...

  doc 9p tieuboingoan 20-04-2010 9041 1434

 • Bài thu hoạch: Thực trạng và giải pháp phòng chống có hiệu quả diễn biến hòa bình

  Trong giai đoạn hiện nay, tham gia tích cực công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp tham mưu, đề xuất về tăng cường công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chống diễn biến hoà bình, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống,...

  doc 9p tieuboingoan 16-05-2010 5120 853

 • Đề tài : Diễn biến hòa bình ở Việt Nam

  Diễn biến hòa bình” là chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu, đã gây ra không ít tổn thất cho phong trào cách mạng và tiến bộ xã hội trên thế giới, trong đó kẻ thù xác định Việt Nam là một “trọng điểm” chống phá.

  doc 10p redket 10-10-2010 1963 699

 • PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC " DIỄN BIỄN HÒA BÌNH " , BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

  CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Những hiểu biết chung về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ a. Khái niệm “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ - Khái niệm về “DBHB”: “DBHB” là chiến lược cơ bản của CNĐQ và các thế lực phản động, nhằm lật đổ chính trị- xã hội của các nước tiến...

  doc 8p venus2110 26-09-2011 2092 570

 • BÀI GIẢNG: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”; BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

  DBHB là chiến lược cơ bản do Chu ̉ nghiãã đê ́ quôćć và các thế lực phản động tiến hành nhằm: Lật đổ chế độ chính trị xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong. Diễn biến hòa bình” là chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu, đã gây ra không ít tổn thất...

  ppt 35p hoandepchai 10-11-2010 2125 415

 • Tiểu luận Các phương tiện thông tin đại chúng với nhiệm vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình

  Sau khi Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) và các thế lực phản động càng ráo riết thực hiện "diễn biến hoà bình" ("DBHB") nhằm xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) còn lại, hòng nhanh chóng áp đặt "trật tự thế giới mới" do Mỹ cầm đầu và khống chế. Việt Nam là một trong những mục tiêu trọng điểm mà chúng đặc biệt quan tâm và chống phá...

  pdf 20p dellvietnam 23-08-2012 149 69

 • Chiến lược "Diễn biến hòa bình"

  DBHB là chiến lược cơ bản của CNĐQ và các thế lực phản động, nhằm lật đổ chế độ CTXH của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự.

  doc 286p oshinshort 26-11-2009 708 243

 • KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG PHÒNG, CHỐNG "DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI NƯỚC TA HIỆN NAY

  Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng ta khẳng định: "mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ giúp đỡ của nhân dân thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại”1 và chú trọng "Phát huy nội lực, đồng thời ra sức tranh thủ...

  doc 5p truongnamgv5a 04-01-2011 671 255

 • DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

  Tình hình tư tưởng trên 1 số mặt đang có biểu hiện phức tạp và nghiêm trọng hơn những năm trước đây, tiềm ẩn những nguy cơ trực tiếp gây mất ổn định chính trị. Nixon: Mỹ phải quay trở lại Việt Nam bằng diễn biến hòa bình. Đây là cuộc chiến ko khói súng, ít tốn kém nhưng hiệu quả nhất.

  ppt 31p luckystar_qtk33 02-10-2011 102 56

 • LUẬN VĂN:Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và vấn đề đặt ra

  LUẬN VĂN: Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và vấn đề đặt ra đối với hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng của nước ta hiện nay .Mở đầu Thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và sự ra đời của Nhà nước XHCN ở nước Nga đó mở ra con đường phát triển mới cho nhân loại. Đó là con đường giải phóng các dân tộc, giải phóng con người khỏi...

  pdf 16p dellvietnam 23-08-2012 94 43

 • Bài giảng Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam - Đại tá. TS Phạm Quốc Văn

  Mục tiêu, phương châm và những thủ đoạn chủ yếu của các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá Việt Nam. Những biện pháp chủ yếu phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  pdf 35p canon_12 27-03-2014 37 5

 • LUẬN VĂN: Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

  Việt Nam đang trong quá trình đổi mới đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Điều đó tạo ra nhiều cơ hội, cho sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta cũng gặp không ít những thách thức, khó khăn. Bởi vì, trong bối cảnh hiện nay trước sự biến đổi phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới, trước chiến...

  pdf 82p dellvietnam 24-08-2012 66 33

 • Luận văn tốt nghiệp: “xây dựng kế hoạch xúc tiến bán hàng cho sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của công ty Cổ phần vật tư bảo vệ thực vật Hòa Bình”

  Đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, nền kinh tế có nhiều chuyển biến hết sức phức tạp. Sự giao lưu kinh tế trên thế giới diễn ra hết sức sôi động, trên thị trường hàng hóa của nhiều nước có thể cùng xuất hiện tại một vùng địa lý, điều đó giúp cho người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn hàng hóa đồng thời đó cũng là một thách thức đối...

  pdf 66p nhattruong 07-07-2009 1243 517

 • Một số vấn đề về đảng cầm quyền và công tác xây dựng đảng trong tình hình mới

  Khái niệm Đảng lãnh đạo là để chỉ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay; tức là vai trò lãnh đạo của Đảng trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. “Đảng cầm quyền” là khái niệm dùng trong khoa học chính trị, chỉ một đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để điều hành, quản lý đất nước nhằm...

  doc 50p policewip 16-08-2012 163 70

 • Đề tài: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

  Công trình thuỷ điện Hoà Bình được khởi công xây dựng từ năm 1979 và khánh thành vào năm 1994. Công trình này là niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, công nhân các ngành xây dựng, thuỷ lợi, năng lượng đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công nhân Việt Nam. Công trình thuỷ điện Hoà Bình là công trình thế kỷ nó thể hiện tình hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và...

  doc 30p won9nguyen 02-01-2013 124 61

 • Phòng chống “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá

  Sau gần 20 năm thực hiện đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng đề ra từ Đại hội VI đến nay, tình hình chính trị-xã hội nước ta cơ bản ổn định, kinh tế-văn hoá phát triển, mức sống của đại bộ phận nhân dân tăng lên rõ rệt, hệ thống chính trị được củng cố một bước, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng tăng, lòng tin của dân đối với Đảng về sự nghiệp đổi...

  pdf 7p hoa_bachhop 26-02-2012 204 61

 • LUẬN VĂN: Nhà máy nhiệt điện uông bí, nhà máy thuỷ điện hoà bình và các trạm điện 220 kV

  Năng lượng, theo cách nhìn tổng quát là rộng lớn, là vô tận. Tuy nhiên nguồn năng lượng mà con người có thể khai thác phổ biến hiện nay đang ngày trở nên khan hiếm và trở thành một vấn đề lớn trên thế giới. Đó là bởi vì để có năng lượng dùng cho các hộ tiêu thụ, năng lượng sơ cấp phải trải qua nhiều giai đoạn như khai thác, vận chuyển và phân phối. Các công đoạn này đòi...

  pdf 30p window1234 10-12-2012 44 17

 • Ứng dụng kinh tế môi trường để nghiên cứu và đánh giá diễn biến tài nguyên- môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía Namtrong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa

  Cho đến nay, giới hạn khu vực miền Trung đã được nhiều tác giả xác định khác nhau, với tác giả bài viết, xác định khu vực miền Trung bao gồm toàn bộ các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Như vậy khu vực nghiên cứu đi từ tỉnh Thanh Hoá đến tỉnh Bình Thuận.

  pdf 449p lanlan38 02-04-2013 32 13

 • Điện Biên Phủ - một góc địa ngục - chương 2

  Tướng Bodet muốn trực tiếp trình bày cho Bigeard và Bréchignac tầm quan trọng của nhiệm vụ của họ và đã triệu tập họ vào ngày hôm trước cuộc hành binh. Bodet phát biểu khá lạnh lùng. Bigeard rất nhớ những lời cuối cùng của ông ta:

  pdf 5p phalinh5 05-07-2011 27 6

 • Điện Biên Phủ - một góc địa ngục - chương 1

  "Castor" chắc hẳn là cuộc hành binh không vận đầu tiên mà chiếc máy bay dẫn đầu mang trong khoang của nó ba vị tướng đi cùng với những chiến binh dù mở đường, và chắc hẳn nó là cuộc hành binh cuối cùng. Các tướng ấy là tướng không quân bốn sao Pierre Bodet, phó tướng của tổng tư lệnh Đông Dương, trung tướng không quân Jean Dechaux, tư lệnh binh đoàn không quân chiến thuật bắc (G.A.T.A.C....

  pdf 13p phalinh5 05-07-2011 43 6

 • + Xem thêm 330 Diễn Biến Hòa Bình khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản