Điện tử liên ngân hàng

Xem 1-20 trên 221 kết quả Điện tử liên ngân hàng
 • Lĩnh vực thống kê: động thanh toán Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Công nghệ tin học Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định

  pdf5p quadau_haudau 28-01-2011 197 57   Download

 • Quyết định 33/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Điều 13 Quy chế thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành theo Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/4/2002 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

  doc2p trongthuy 18-08-2009 118 51   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/08/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức c...

  pdf122p vienthieu 31-12-2010 104 32   Download

 • Bài viết giới thiệu một số sự kiện có tính ảnh hưởng lớn đến sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trên thị trường tài chính, các dự án nổi bật của các ngân hàng như dự án thanh toán điện tử liên ngân hàng, môi giới tiền tệ, dịch vụ mua bán nợ,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p yeukhongloi 13-05-2016 14 5   Download

 • Thông tư số 13/2013/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2010/tt-nhnn ngày 9/11/2010 của thống đốc ngân hàng nhà nước quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

  pdf10p huongruoutinhnong123 26-03-2014 34 2   Download

 • Luận văn trình bày các nội dung chính như: hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển dịch vụ và dịch vụ ngân hàng điện tử, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf26p six_12 15-03-2014 83 44   Download

 • Quyết định 04/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

  doc4p trongthuy 18-08-2009 96 23   Download

 • Lĩnh vực thống kê: động thanh toán Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục công nghệ tin học Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính

  pdf4p meoconbunngu 27-01-2011 111 18   Download

 • Luận văn trình bày các nội dung chính như: hệ thống háo những vấn đề có liên quan đến dịch vụ ngân hàng điện tử, thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện dịch vụ này.

  pdf13p six_12 15-03-2014 48 16   Download

 • Luận văn hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Bình Định; đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, hoàn thiện và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Bình Định.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 27 7   Download

 • Quyết định 457/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

  doc55p mynuong 19-08-2009 289 72   Download

 • Lĩnh vực thống kê: động thanh toán Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

  pdf5p quadau_haudau 28-01-2011 237 44   Download

 • Quyết định 173/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

  pdf1p lythong 18-08-2009 199 37   Download

 • Quyết định 837/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

  pdf2p lythong 18-08-2009 142 32   Download

 • Quyết định ban hành Quy chế Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng

  doc4p nguyetnga 19-08-2009 111 21   Download

 • Quyết định 543/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về xây dựng, cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

  doc10p mynuong 19-08-2009 91 16   Download

 • Quyết định 1571/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/04/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc4p sontinh 18-08-2009 65 14   Download

 • Quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

  doc15p mynuong 19-08-2009 119 12   Download

 • Quyết định 1085/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

  doc5p mynuong 19-08-2009 60 11   Download

 • Nhờ việc áp dụng khoa học công nghệ mới, chất lượng thanh toán đã được tăng lên rõ rệt, thời gian thanh toán được rút ngắn, việc kiểm tra giám sát được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện bảo đảm an toàn, chính xác.

  pdf97p giamdocamnhac 06-04-2013 30 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản