Điều 103 và 106

Xem 1-11 trên 11 kết quả Điều 103 và 106
 • Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

  pdf1p conchokon 22-09-2012 27 4   Download

 • Bài 4: PHÁP LỆNH BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT CHỦ TỊCH NƯỚC ----------------Số 11/2001/ L-CTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2001 LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC (Về việc công bố Pháp lệnh) CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.

  pdf12p samsara246 22-05-2011 102 50   Download

 • LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội;

  pdf1p stingdautaydo 04-12-2012 20 1   Download

 • CHỦ TỊCH NƯỚC -------Số: 693/QĐ-CTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn c...

  pdf3p hoacuc_tim 17-07-2012 46 5   Download

 • LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ Luật thuế bảo vệ môi trường Đã được...

  pdf2p vienthieu 31-12-2010 70 4   Download

 • CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2011 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ ...

  pdf2p meocontreocay 29-05-2011 43 3   Download

 • LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

  pdf1p naubanh_tet 01-02-2013 15 3   Download

 • Complications Perhaps no other condition in clinical medicine has caused otherwise astute physicians to intervene inappropriately more often than thrombocytosis, particularly if the platelet count is 1 x 106/µL. It is commonly believed that a high platelet count causes intravascular stasis and thrombosis; however, no controlled clinical study has ever established this association, and in patients younger than age 60, the incidence of thrombosis was not greater in patients with thrombocytosis than in age-matched controls.

  pdf8p thanhongan 07-12-2010 35 2   Download

 • Tài liệu tóm tắt lý thuyết luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại kèm theo hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 103 SGK Hóa 12 nhằm hệ thống lại những kiến thức của bài học như: điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại và giúp các em học sinh nắm cách giải bài tập SGK Hóa 12 trang 103. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf5p myhang_0694 09-12-2016 19 0   Download

 • Tài liệu "Giải bài tập Luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại SGK Hóa 12" sẽ rất hữu ích dành cho các em học sinh trong quá trình học tâp, nâng cao kiến thức. Đồng thời, tài liệu còn chia sẻ cách giải bài tập trang 103 SGK Hóa 12 giúp các em học sinh sớm hoàn thành tốt bài tập. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf5p myhang_0694 30-12-2016 1 0   Download

 • Nghiên cứu 106 bệnh nhân (BN) ung th- vú di căn (UTVDC), điều trị tại Bệnh viện 103 từ năm 2002 2009, chúng tôi nhận thấy: - Tuổi đời trung bình của BN UTVDC là 48,4 ± 14,7 tuổi. - Di căn xuất hiện trong 2 năm đầu chủ yếu ở nhóm BN không đ-ợc phẫu thuật hoặc không điều trị bổ trợ sau phẫu thuật. - Di căn chủ yếu xuất hiện từ năm thứ 3 chiếm tỷ lệ cao nhất (42,5%) và năm thứ 4 (24,5%). - Tỷ lệ các vị trí tổn th-ơng tại thời điểm phát...

  pdf6p bupbelen_238 09-09-2011 28 6   Download

Đồng bộ tài khoản