Điều chỉnh giá đất

Xem 1-20 trên 1392 kết quả Điều chỉnh giá đất
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi hợp pháp hóa giấy tờ về đất đai là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân khi sử dụng đất đai. Tuy nhiên, việc thất thoát nguồn thu tài chính hằng năm từ đất vẫn ở mức cao, nguyên nhân chủ yếu được xác định do sự thay đổi về cách tính giá đất trong các hệ thống văn bản pháp lý về đất đai. Nghiên cứu tiến hành “Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP.

  pdf10p minhuehk37 21-04-2015 47 7   Download

 • "Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND - Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a,b,c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đất mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị dưới 30 tỷ đồng.

  pdf6p tsmttc_009 29-07-2015 39 2   Download

 • Tài liệu tham khảo bảng điều chỉnh giá đất của một số đoạn đường trên địa bàn tỉnh (Kèm theo Quyết định số: 15/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

  pdf1p kisytrang 04-06-2011 44 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT VƯỢT HẠN MỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf5p naubanh_chung 23-01-2013 33 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT SÁT GIÁ THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 23 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT VÀ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VƯỢT HẠN MỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

  pdf4p thanlorax 16-04-2013 44 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH VƯỢT HẠN MỨC CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf4p oggianoel 09-01-2013 32 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT MỘT SỐ KHU VỰC TẠI PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH 43/2011/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf5p mungtetmoi 21-01-2013 18 2   Download

 • Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về qui định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  pdf6p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 26 1   Download

 • "Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của luật đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p tsmttc_009 29-07-2015 45 1   Download

 • Quyết định số 1132/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường để xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức thuê đất trên trị trường.

  pdf9p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 16 0   Download

 • Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc ban hành điều chỉnh giá đất tính thu tiền cho thuê đất đối với các trường hợp hết thời hạn ổn định giá cho thuê đất trong năm 2013.

  pdf6p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 27 0   Download

 • "Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND - Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng" quy định bảng giá đất nông nghiệp và lâm nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủ sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn  thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf31p tsmttc_009 29-07-2015 24 0   Download

 • Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND - Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng" quy định bảng giá đất nông nghiệp và lâm nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủ sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p tsmttc_009 29-07-2015 48 0   Download

 • "Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND - Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng" quy định bảng giá đất nông nghiệp và lâm nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủ sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p tsmttc_009 29-07-2015 25 0   Download

 • "Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND - Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng" quy định bảng giá đất nông nghiệp và lâm nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủ sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p tsmttc_009 29-07-2015 15 1   Download

 • "Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND - Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng" quy định bảng giá đất nông nghiệp và lâm nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủ sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf96p tsmttc_009 29-07-2015 25 0   Download

 • "Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND - Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng" quy định bảng giá đất nông nghiệp và lâm nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủ sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p tsmttc_009 29-07-2015 17 0   Download

 • "Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND - Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng" quy định bảng giá đất nông nghiệp và lâm nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủ sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf66p tsmttc_009 29-07-2015 29 0   Download

 • "Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND - Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng" quy định bảng giá đất nông nghiệp và lâm nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủ sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p tsmttc_009 29-07-2015 19 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản