Điều chỉnh qui hoạch

Xem 1-20 trên 75 kết quả Điều chỉnh qui hoạch
 • Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường. Định mức lập qiu hoạch sử dụng đất của vùng biên soạn có điện tích trung bình là 4.000.000 ha, với các chỉ tiêu về kinh tế, mật độ dân số,,,

  pdf85p remgtinviet 23-06-2010 325 97   Download

 • Công cuộc đổi mới chuyển đổi nền kinh tế xã hội nước ta từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý cuả Nhà nước diễn ra trong những năm gần đây đã và đang thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các đô thị trong cả nước. Mặt khác, sự phát triển của các đô thị lại tạo điều kiện cơ sở vật chất cho sự đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. ...

  pdf77p intel1212 05-12-2012 25 6   Download

 • Quyết định số 75/2002/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh qui hoạch chi tiết Dự án "Làng quốc tế Thăng Long phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội" Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf4p lawvhxh14 19-11-2009 51 8   Download

 • Bài viết này xây dựng mô hình lý thuyết chất lượng qui hoạch ngành xây dựng từ những thành phần như: Nét kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc, Năng lực tư vấn dự án, Nguồn nhân lực ngành xây dựng, Công khai minh bạch các dự án mời gọi đầu tư.

  pdf12p sunshine_7 19-07-2013 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf9p inoneyear2 22-03-2010 55 3   Download

 • "Giá đất phải sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, khi có chênh lệch lớn so với giá thực tế trên thị trường thì phải điều chỉnh cho phù hợp" - là một trong những quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được thông qua sáng nay. Triệt tiêu giá ảo để đi tới giá thống nhất.

  pdf3p phuonghoangnho 23-04-2010 895 232   Download

 • Có một số phương pháp khác nhau để giải bài toán Qui hoạch tuyến tính : phương pháp hình học , phương pháp phân tích sự biến động của hàm mục tiêu và phương pháp đơn hình . Nếu đối với phương án cực biên x0 với cơ sở J0 của bài toán dạng chính tắc mà với mỗi Dk 0 đều tồn tại xjk 0 đối với bài toán f(x) ® min thì ta có thể điều chỉnh PACB x0 để chuyển sang một PACB mới tốt hơn

  ppt32p thuycdsl 05-10-2011 582 184   Download

 • Quy hoạch sử dụng đất là sự đánh giá tiềm năng đất nước có hệ thống, tính thay đổi trong sử dụng đất đai và những điều kiện kinh tế xã hội chọn lọc và thực hiện các sự chọn lựa sử dụng đất đai tốt nhất. Đồng thời quy hoạch sử dụng đất đai cũng là chọn lọc và đưa vào thực hành những sử dụng đất đai đó mà nó phải phù hợp với yêu cầu cần thiết của con người về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên trong tương lai....

  doc6p nguoixakela1111 12-08-2012 273 86   Download

 • Bài 6: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT 1.

  pdf13p samsara246 22-05-2011 142 50   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình "Các phương pháp xác định độ chính xác gia công" trình bày nội dung chương 7 đến chương 11. Các vấn đề được đề cập trong phần 2 của giáo trình bao gồm: Ứng dụng Toán thống kê trong công nghệ chế tạo máy, phân tích và điều chỉnh độ chính xác gia công,..., phân tích quy hoạch thực nghiệm.

  pdf101p mynhanvole91 18-07-2014 120 57   Download

 • Quyết định 96/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, và Quyết ...

  pdf2p tuyettrang 07-08-2009 328 19   Download

 • Tài liệu tham khảo Công văn số 2542./SQHKT-QHKTT Về việc hướng dẫn Điều chỉnh mẫu nhà trong các dự án nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

  doc7p hkquoc 06-10-2010 123 16   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2009/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf3p xexucxich 21-04-2010 63 8   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

  pdf4p oo_caito 27-12-2010 68 7   Download

 • Dự án CARD 017-06 VIE nhằm tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc ít người ở 4 thôn điểm tại xã Văn Minh, Lạng San thuộc Khu bảo tồn Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn trong quản lý rừng và đất rừng. Điều này sẽ thành công thông qua việc tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương các cấp trong qui hoạch sử dụng đất, giao đất có sự tham gia, và dịch vụ khuyến nông là phần quan trọng trong quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Nó bao gồm các hoạt...

  pdf52p tam_xuan 06-03-2012 38 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc lĩnh vực thống kê: Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã. Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi Cục thuế Cách thức thực hiện: Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

  pdf4p oo_caito 31-12-2010 73 6   Download

 • Quyết định công suất tác động đến công tác quản lý vận hành cũng như các chức năng khác của doanh nghiệp; Quyết định công suất phải tích hợp vào nhiệm vụ và chiến lược của doanh nghiệp. Cân nhắc về công suất 1. Dự báo nhu (lượng) cầu chính xác 2. Hiểu công nghệ và khả năng tăng công suất 3. Tìm qui mô hoạt động hiệu quả 4. Tính linh hoạt: Có thể điều chỉnh để thích ứng các thay đổi trong tương lai....

  pdf32p home_12 12-08-2013 60 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH VƯỢT HẠN MỨC SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỂ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

  pdf2p noel_vui 14-11-2012 31 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1354/QĐ-LĐTBXH NGÀY 27/10/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH, ĐƠN GIÁ, DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẶT HÀNG DẠY NGHỀ NĂM 2008 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf3p inoneyear2 22-03-2010 50 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf3p ngu_mieu 26-10-2012 28 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản