Điều chuyển và ủy quyền quản lý

Xem 1-20 trên 20 kết quả Điều chuyển và ủy quyền quản lý
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN VÀ ỦY QUYỀN QUẢN LÝ, BẢO TRÌ MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA THUỘC ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf4p bupbebagsu 16-01-2013 36 2   Download

 • Trình tự thực hiện: - Gửi hồ sơ đăng ký áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài tới Bộ Công thương. Cơ quan đầu mối quản lý tiêu chuẩn xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. - Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đủ điều kiện, cơ quan đầu mối yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ. - Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đầu mối tổ chức xem xét thẩm định trình lãnh đạo Bộ hoặc được uỷ quyền...

  doc3p phihung 21-08-2009 115 11   Download

 • Trình tự thực hiện - Người có văn bằng, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của người có văn bằng, có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải gửi hai (02) bộ hồ sơ quy định tại Điều 6 của văn bản này tới Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  doc2p nguyenphat 08-09-2009 392 9   Download

 • Quyết định số 4187/QĐ-UBND về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

  pdf2p lawbds1 06-11-2009 65 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính củ thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dịch vụ y tế - Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính...

  pdf8p ca_chepvang 28-10-2010 46 2   Download

 • Về tình tiết "Giết nhiều người" và "Giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người" Tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân Xu hướng của các nước trên thế giới ngày nay là xây dựng chính quyền địa phương tự quản.

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 15 2   Download

 • Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế do Ủy ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế soạn thảo và được thông qua ngày 11 tháng 4 năm 1980 tại Viên (trong bài viết này gọi tắt là Công ước Viên 1980). Đây là công ước quốc tế quan trọng điều chỉnh khoảng ¾ giao dịch thương mại quốc tế. Tính cho đến nay có gần 80 quốc gia là thành viên của Công ước....

  pdf6p dontetvui 23-01-2013 288 84   Download

 • b.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. Giám đốc là người đứng đầu Công ty do ban sáng lập bầu ra. Đại diện cho các sáng lập viên điều hành trực tiếp hoạt động của Công ty.Nhiêm vụ,quyền hạn của giám đốc: Đại diện cho các doanh nghiệp trước pháp luật và cơ quan Nhà nước liên quan Quản lý điều hành chung hoạt động của Công ty Quan hệ ký kết các hợp đồng kinh tế Tuyển dụng ,sa thải nhân viên theo yêu cầu công việc hoạt động kinh doanh Uỷ quyền cho...

  pdf10p ttcao1 28-07-2011 50 25   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, THUYÊN CHUYỂN, TIẾP NHẬN VÀ TUYỂN DỤNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đã đư...

  pdf6p buomgiay 09-12-2011 64 10   Download

 • Phó Giám đốc: Là người giúp việc Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc ủy quyền. * Trợ lý Giám đốc: Là người giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực chuyên môn được Giám đốc phân công.

  pdf10p ttcao4 30-07-2011 44 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ...

  pdf4p taituongchienxuxu 29-11-2010 35 5   Download

 • Quyết định số 119/2004/QĐ-UB về việc quy định tạm thời về điều chỉnh khung giá đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất; thu tiền sử dụng đất khi bán nhà ở chung cư cao tầng phục vụ giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  pdf3p lawbds5 06-11-2009 70 4   Download

 • Quyết định số 114/2002/QĐ-UB về việc một số điều kiện và chỉ tiêu kinh tế-tài chính để chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội), đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawgtvt7 26-11-2009 33 4   Download

 • Thông tư của bộ tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định do chính phủ đề ra quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức pháp chế ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp nhà nước.

  pdf0p thuyha 24-06-2009 108 2   Download

 • Quyết định số 57/2000/QĐ-UB-ĐT về việc ủy quyền Giám đốc Công ty Cấp nước(Chủ đầu tư Dự án mạng tiếp nhận và phân phối nước-BOT) ra quyết định thành lập Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu tư vấn quản lý điều hành dự án do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt9 02-12-2009 55 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 13 QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2012/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ, XÁC ĐỊNH, THU NỘP NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ QUY TRÌNH GHI NỢ, THANH TOÁN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ...

  pdf3p oggianoel 09-01-2013 30 2   Download

 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN Điều 1. Vị trí, chức năng của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn, ngang sở, là bộ máy giúp việc của Ủy ban...

  pdf9p tapuaxinhdep 19-05-2013 43 1   Download

 • Văn hóa quản lý lâu nay vẫn được xem là cấu thành bởi rất nhiều phong cách lãnh đạo khác nhau, bao gồm: quyết đoán, độc đoán chuyên quyền, tổng thể, thủ lĩnh, đối tác, điều khiển, trực tiếp, ủy thác, tự do, ủng hộ, định hướng, nhóm… Song trên thực tế, theo các nhà nghiên cứu chỉ có ba phong cách lãnh đạo cơ bản là: lãnh đạo trực tiếp; lãnh đạo dựa trên nền tảng của sự trao đổi, thảo luận và lãnh đạo ủy thác.

  pdf7p co_gai_mu87 05-03-2010 571 243   Download

 • 1. Kiểm toán Nhà nước được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất gồm bộ máy điều hành, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp. 2. Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước. Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước....

  doc5p nhanhaiduong 02-05-2011 441 144   Download

 • Các Phó Giám đốc: Thay mặt Giám đốc, điều hành các hoạt động của cácphòng chuyên đề Tín dụng, Tiền tệ Kho quỹ, Quản lý tiền gửi dân cư, Hành chính, Kế toán tài chính, Kinh doanh Đối ngoại. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc và Pháp luật về những công việc do mình giải quyết, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Chi nhánh khi được giám đốc uỷ quyền.

  pdf9p ttcao4 30-07-2011 163 72   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản