» 

Điều Lệ Trường Mầm Non

 • ĐIỀU LỆ Trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Điều lệ Trường mầm non quy định về: Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Giáo viên và nhân viên; Trẻ em; Quan hệ giữa...

  pdf 24p ferari 21-08-2010 853 138

 • GIỚI THIỆU ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14 NGÀY 07-04-2008

  Vừa qua, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 ban hành Điều lệ trườngmầm non. Quyết định này thay thế Quyết định số 27/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 31/2005/ QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy...

  pdf 13p ferari 21-08-2010 340 68

 • ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON (2)

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Điều lệ này quy định về tổ chức và hoạt động của trường mầm non; về tổ chức và cá nhân tham gia giáo dục mầm non. 2. Tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo và các cơ sở giáo dục mầm non khác (nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) tuân theo các quy định tương ứng của Điều lệ này. Điều 2. Vị trí của trường mầm non 1. Trường mầm non là đơn...

  pdf 16p ferari 21-08-2010 833 134

 • Điều lệ trường mầm non

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của...

  pdf 25p ferari 21-08-2010 278 61

 • QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON

  Tài liệu tham khảo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2011/TT-BGDĐT Ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  doc 13p meoconanca 28-02-2011 368 55

 • Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT

  THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM D KHOẢN 1 ĐIỀU 13; KHOẢN 2 ĐIỀU 16; KHOẢN 1 ĐIỀU 17 VÀ ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 18 CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 44/2010/TT-BGDĐT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ...

  pdf 4p meoconanca 28-02-2011 122 27

 • Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT

  THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf 14p quadau_haudau 28-01-2011 140 21

 • Thực trạng và các biện pháp tổ chức thực hiên quy chế dân chủ trong trường mầm non

  Ngày 09 tháng 9 năm 1945 mãi mãi là mốc son đánh dấu sự ra đời của nước Việt nam dân chủ cộng hoà, ngay từ những ngày đầu lập quốc, Hiến pháp đầu tiên của nước Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành ngày 9 tháng 11 năm 1946, tại điều 1 chương I đã khẳng định “Nước Việt nam là nước Dân chủ cộng hoà. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt nam , không phân...

  doc 47p hongha1980 23-06-2010 352 112

 • SKKN: Một số kinh nghiệm xây dựng thực đơn cho trẻ trong trường mầm non

  Khẩu phần ăn là sự cụ thể hoá của tiêu chuẩn ăn của một người trong một ngày đêm bằng các loại thức ăn sẵn có để đảm bảo nhu cầu về năng lượng và các chất dinh dưỡng khác. Điều quan trọng của khẩu phần ăn là phải cân đối về tỷ lệ các chất dinh dưỡng theo nhu cầu cơ thể. Sáng kiến kinh nghiệm ột số kinh nghiệm xây dựng thực đơn cho trẻ trong trường mầm non các giáo...

  pdf 7p trucdiem91 08-04-2014 20 2

 • Quyết định số 409/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 409/QĐ-UBND công nhận các trường mầm non, tiểu học và trung học đạt chuẩn quốc gia ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

  pdf 6p huongruoutinhnong123 25-03-2014 2 0

 • Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Trường Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf 26p lawgd2 04-11-2009 153 23

 • Luận văn thạc sỹ y khoa: Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh hai trường mầm non tại Thái Nguyên và kết quả tẩy giun bằng thuốc ALBENDAZOL

  Ở các nước khí hậu nhiệt đới rất thuận tiện cho sự sinh trưởng và phát triển của giun truyền qua đất và các nước có nền kinh tế chậm phát triển, điều kiện vệ sinh môi trường còn thấp thì tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất cao hơn. Việt Nam là nước có nhiều điều kiện thuận lợi cho bệnh giun truyền qua đất tồn tại và phát triển.

  pdf 70p tangtocmuathi 22-05-2013 26 11

 • MỘT VÀI BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HỌC SINH TRONG ĐỘ 5 TUỔI

  Thực trạng một số phụ huynh chưa nhận thức đúng đắn được quan trọng của việc đưa trẻ đến trường, cở sở vật chất các điểm lớp lẻ, trường thôn chưa đảm bảo.

  pdf 7p xitin10 22-06-2011 56 6

 • Con học mầm non, bố mẹ lo!

  Lo lắng, bất an là tâm trạng của nhiều phụ huynh bậc mầm non trước hàng loạt vụ cô giáo đánh hoặc “hù” các bé mẫu giáo xảy ra gần đây. Điều lo lắng hơn nữa là cách quản lý các trường mầm non ngoài công lập hiện nay quá lỏng lẻo. Chị Lê Hiền ở khu Linh Đàm, Hà Nội kể: “Trước khi gửi con, tôi đã đi tìm hiểu rất nhiều trường, và phải mất một tuần mới tìm được...

  pdf 4p australiadep 08-11-2010 23 3

 • Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

  - Đọc trôi chảy cả bài, chú ý đọc đúng các từ dễ sai do ảnh hưởng của phát âm địa phương: rèn luyện, chỉ huy, xin hứa. - Biết đọc bài với giọng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát. 2.Rèn kĩ năngđọc hiểu: - Nắm được nghĩa của các từ mới: điều lệ, danh dự. - Hiểu nôi dung bài. - Bước đầu có hiểu biết về đơn từ và cách viết đơn. II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ viết sẵn...

  pdf 4p abcdef_13 17-07-2011 177 15

 • 71 điều bé cần biết trước khi đi nhà trẻ

  Các mẹ đều nhận thấy sự cần thiết phải tìm kiếm cho bé yêu (nhất là các bé trong độ tuổi 4-5 tuổi) một môi trường có đông bạn bè cùng lứa để con được thoải mái vui chơi cũng như học tập và phát triển những kỹ năng đầu đời. Có lẽ vì thế chuyện cho bé đi nhà trẻ dường như là chuyện đương nhiên và nhiều mẹ quên mất việc nhìn nhận xem bé đã sẵn sàng để bước vào môi...

  pdf 3p bibocumi41 08-05-2013 16 6

 • KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Cơ thể bé

  - Bé biết sử dụng các từ ngữ để kể chuyện và nói được các bộ phận trên cơ thể mình - Biết lắng nghe và trả lời lịch sự, lễ phép với mọi người - Biết bộc lộ những suy nghĩ, cảm nhận của mình với môi trường xung quanh, với mọi người qua lời nói, cử chỉ, điệu bộ

  doc 4p phuonguyen123 01-07-2010 358 84

 • KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Bé và những sở thích

  - Biết sử dụng các từ ngữ để kể chuyện và giới thiệu về những sở thích của cá nhân trẻ. - Biết lắng nghe và trả lời lịch sự, lễ phép với mọi người. - Biết bộc lộ những suy nghĩ, cảm nhận của mình với môi trường xung quanh, với mọi người qua lời nói, cử chỉ và điệu bộ.

  doc 5p phuonguyen123 01-07-2010 306 67

 • Sai lầm thường gặp khi nuôi con đầu lòng

  Nhiều bậc cha mẹ con nhầm lẫn rằng cho bé uống nhiều sữa sẽ giúp bé tăng trưởng tốt, điều đó không hoàn toàn đúng. Trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu sẽ tăng sức đề kháng và giảm được một số bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, hen suyễn… Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng và bác sỹ nhi khoa luôn khuyên và khích lệ bạn nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, vì một số lý do hoặc...

  pdf 4p abcdef_15 29-07-2011 27 13

 • Giáo án giảng dạy lớp Chồi: Chủ đề: Bé và những sở thích

  I . Mục tiêu1. Phát triển ngôn ngữ: - Biết sử dụng các từ ngữ để kể chuyện và giới thiệu về những sở thích của cá nhân trẻ - Biết lắng nghe và trả lời lịch sự, lễ phép với mọi người - Biết bộc lộ những suy nghĩ, cảm nhận của mình với môi trường xung quanh, với mọi người qua lời nói, cử chỉ và điệu bộ 2. Phát triển nhận thức: - Có một số hiểu biết về khả năng và...

  pdf 4p abcdef_11 12-07-2011 41 9

 • + Xem thêm 26 Điều Lệ Trường Mầm Non khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản