Điều tiết kinh tế vĩ mô

Xem 1-20 trên 360 kết quả Điều tiết kinh tế vĩ mô
 • Bài viết Bàn về cơ sở lý luận của các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô trong điều kiện khủng hoảng kinh tế nêu lên chính sách tài khóa - một công cụ mạnh giữ vị trí thứ hai, công cụ được ưu tiên; mục tiêu chủ yếu kiểm soát lạm phát; điều tiết kinh tế vĩ mô hiệu quả.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 30 3   Download

 • Luận văn: Chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô của Ngân hàng trung ương gồm 2 chương. Chương 1 trình bày Chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô của Ngân hàng trung ương. Chương 2 đưa ra Các giải pháp nhằm chuyển đổi công cụ chính sách tiền tệ từ trực tiếp sang gián tiếp ở Việt Nam.

  pdf21p inside33 10-12-2012 238 99   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô" Cung cấp cho người học các khái niệm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế học, những vấn đề tổ chức kinh tế, thị trường, mục tiêu và công cụ chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p tsmttc_007 10-09-2015 30 2   Download

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng thể về kinh tế vĩ mô, hiểu biết về các vấn đề vĩ mô như GDP, lạm phát, thất nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại… Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu các công cụ mà chính phủ sử dụng để điều tiết kinh tế vĩ mô trong kinh tế thị trường và tác động của những chính sách này để từ đó các nhà quản trị có thể dự báo kinh tế, làm cơ sở để đưa ra các quyết sách kinh tế.

  pdf92p five_12 19-03-2014 357 167   Download

 • Chương 5 Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô. Mục tiêu trong chương này nhằm: tìm hiểu về thị trường tiền tệ, tìm hiểu về chính sách tiền tệ mà chính phủ thường sử dụng để điều tiết kinh tế vĩ mô, tìm hiểu tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế.

  pdf66p mrbenvip123 11-09-2014 227 70   Download

 • Thông thường để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng GDP, tạo việc làm mới, ổn định giá cả, tăng xuất khẩu, nhà nước thường sử dụng các nhóm chính sách hay còn gọi là các nhóm công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô

  doc4p tc11k53 11-05-2011 219 49   Download

 • Chương 4 Chính sách tài khóa thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô. Mục tiêu trong chương này nhằm: tác động của chính phủ đối với nền kinh tế thông qua sự thay đổi chính sách thuế (T) và chi tiêu (G), nắm được chính sách tài khóa mà chính phủ áp dụng để điều tiết kinh tế vĩ mô, hiểu được tác động của chính sách tài khóa đối với nền kinh tế.

  pdf48p mrbenvip123 11-09-2014 165 41   Download

 • Nhằm giúp thầy cô và các bạn sinh viên có thêm tư liệu đề tham khảo. Dưới đây là bài giảng Kinh tế vĩ mô chương 4: Chính sách tài khóa trình bày mục tiêu tìm hiểu về tác động của chính phủ đối với nền kinh tế khi thay đổi chi tiêu và thuế ròng, tìm hiểu chính sách tài khoá mà chính phủ sử dụng để điều tiết kinh tế vĩ mô, hiểu được tác động của chính sách tài khoá đối với nền kinh tế.

  ppt32p phuongpham357 23-07-2014 52 14   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô chương 5: Chính sách tiền tệ trình bày mục tiêu thị trường tiền tệ, chính sách tiền tệ mà chính phủ sử dụng để điều tiết kinh tế vĩ mô, tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung một cách cụ thể nhất.

  ppt48p phuongpham357 23-07-2014 48 14   Download

 • Chương 1 Khoa học kinh tế vĩ mô, chương học này sẽ giới thiệu về những chủ đề nghiên cứu, những công cụ được sử dụng và một số khái niệm cơ bản trong sử dụng kinh tế vĩ mô.

  pdf6p thanhdieutran 11-04-2014 41 5   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày định nghĩa về kinh tế vĩ mô, kinh tế học, kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô, những quan tâm cơ bản của kinh tế vĩ mô, các công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, một số câu hỏi ôn tập chương, một số bài tập và bài giải.

  pdf2p kloikloi 12-10-2017 1 1   Download

 • Tài liệu tham khảo về kinh tế vi mô dành cho sinh viên khoa Kinh tế học chuyên đề " Điều Tiết Thị Trường John Kane "

  pdf10p cucai_trang 04-06-2010 155 72   Download

 • Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: tốc độ tăng trưởng, lạm phát... Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định.

  pdf31p nobita_12 16-11-2013 139 59   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Các loại thị trường - ThS. Phan Thị Kim Phương trình bày những nộidung cơ bản về thị trường độc quyền hoàn toàn, đặc trưng của thị trường độc quyền hoàn toàn, phương thức hoạt động của doanh nghiệp độc quyền trong ngắn hạn, chiến lược phân biệt giá, quản lý và điều tiết đối với doanh nghiệp độc quyền, các biện pháp điều tiết độc quyền.

  pdf26p cobetocxul9 03-06-2015 74 16   Download

 • Nội dung chương 6: Tiền tệ và chính sách tiền tệ thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 trình bày về khái quát chung về tiền, chức năng của tiền, đo lường khối lượng tiền, ngân hàng thương mại và hoạt động tạo tiền của ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương và hoạt động điều tiết lượng cung tiền của ngân hàng trung ương, thị trường tiền tệ, chính sách tiền tệ.

  pdf62p namthangtinhlang_00 30-10-2015 31 12   Download

 • Chương 1 Khái quát về kinh tế vĩ mô thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô, có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 Những khái niệm cơ bản, phần 2 Mô hình tổng cung – tổng cầu, phần 3 Mục tiêu và công cụ điều tiết vĩ mô.

  ppt34p luongmylm 24-03-2014 50 11   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Thị trường cạnh tranh độc quyền bao gồm những nội dung về thị trường độc quyền - Monopoly (nguyên nhân độc quyền, sức mạnh độc quyền, độc quyền và chi phí xã hội); độc quyền và vấn đề phân biệt giá; điều tiết thị trường độc quyền.

  pdf49p silentlovect 30-09-2015 30 5   Download

 • Bài 1 của bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 giới thiệu tổng quan về kinh tế vĩ mô. Thông qua những nội dung trong bài học này có thể giúp người học nắm bắt được những khái niệm quan trọng trong kinh tế học, đồng thời có những hiểu biết tổng quan về kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt28p namthangtinhlang_00 30-10-2015 20 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn cung cấp cho người học đặc điểm của thị trường độc quyền hoàn toàn, cân bằng của độc quyền, chiến lược phân biệt giá, biện pháp quản lý và điều tiết độc quyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt5p bautroibinhyen14 16-01-2017 19 3   Download

 • Chương 2 Đo lường thu nhập và mức giá chung, mục tiêu của chương này nhằm tìm hiểu về:Xây dựng khái niệm tổng sản phẩm trong nước (GDP), tìm hiểu các phương pháp đo lường tổng sản phẩm trong nước, tìm hiểu GDP thực tế, GDP danh nghĩa và việc sử dụng GDP trong đánh giá phúc lợi kinh tế, xây dựng khái niệm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), cách thức đo lường CPI và tính toán tỉ lệ lạm phát từ CPI, so sánh CPI và hệ số điều chỉnh GDP trong việc đo lường lạm phát, ...

  pdf51p thanhdieutran 12-04-2014 39 2   Download

Đồng bộ tài khoản