» 

Điều Tiết Vĩ Mô

 • LUẬN VĂN: Thực trạng về vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế trong những năm trước

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng về vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế trong những năm trước', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 44p inside33 10-12-2012 43 7

 • Bài thảo luận: Thực trạng vai trò điều tiết vĩ mô của tài chính công tại Việt Nam trong thời gian qua

  Bài thảo luận: Thực trạng vai trò điều tiết vĩ mô của tài chính công tại Việt Nam trong thời gian qua trình bày tổng quan lý thuyết về tài chính công, thực trạng vai trò điều tiết vĩ mô của tài chính công Việt Nam trong những năm gần đây, một số giải pháp điều tiết vĩ mô của tài chính công tại Việt Nam.

  doc 21p vinhtruongbka 28-05-2014 12 4

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - Nguyễn Thị Quý

  Chương 1 Khái quát về kinh tế vĩ mô thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô, có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 Những khái niệm cơ bản, phần 2 Mô hình tổng cung – tổng cầu, phần 3 Mục tiêu và công cụ điều tiết vĩ mô.

  ppt 34p luongmylm 24-03-2014 10 3

 • Luận văn " Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội"

  Trong điều kiện chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước thì sản xuất kinh doanh đã và đang ngày càng phát triển không ngừng trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực.Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt từ trong và ngoài nước, lúc này sản phẩm với chất lượng là chìa khoá thành công của các doanh nghiệp: đẩy mạnh...

  doc 85p elirabetter 30-09-2009 1203 853

 • Tiểu luận: Nghiên cứu lạm phát là một vấn đề cần thiết và cấp bách đối với nền kinh tế

  Để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, cần phải động viên mọi nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tăng trưởng bền vững và ổn định lạm phát ở mức thấp đó là những mục tiêu hàng đầu của điều...

  pdf 17p truongan 19-11-2009 480 272

 • TIỂU LUẬN:Một số biện pháp để nâng cao lợi nhuận ở công ty may xuất khẩu Phương Mai.Lời mở đầu Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, xây dựng kinh tế hàng hoá niều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước. Bước v

  TIỂU LUẬN: Một số biện pháp để nâng cao lợi nhuận ở công ty may xuất khẩu Phương Mai .Lời mở đầu Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, xây dựng kinh tế hàng hoá niều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước. Bước vào cơ chế kinh tế mới là lực lượng rất đông đảo các đơn vị kinh tế thuộc mọi thành phần: kinh tế nhà nước,...

  pdf 75p chipchip1122 21-03-2013 71 33

 • Luận văn: "Vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường của ngân sách nhà nước"

  Những biến động về kinh tế của khu vực trong những năm cuối của thế kỉ 20 đã tác đông mạnh mẽ tới nhận thức kinh tế cũng như sự phát triển kinh tế của Việt nam. Trải qua một thời gian phát triển kinh tế một cách mạnh mẽ các nước Đông nam á vừa mới trải qua một cuộckhủng hoảng tiền tệ lớn mà điểm suất phát là Thái lan. Do sự quyết định thả nổi “đồng bạt” của...

  pdf 47p banglang_1523 19-07-2012 141 57

 • Báo cáo thực tập nghề nghiệp

  Với mục đích đào tạo ra những sinh viên có kiến thức toàn diện sau khi ra trường có thể đóng góp kiến thức đã họcvà tiếp thu được ở nhà trường , để phục vụ công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá... cũng như của doanh nghiệp Trong những năm qua , thực hiện đường nối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần .vần hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước...

  doc 34p dothivinh 18-01-2010 2420 765

 • Luận văn: Chính sách Tiền tệ với mục tiêu ổn định giá cả

  Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ, biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu: ổn định giá trị tổng tiền, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế. Tuỳ điều kiện các nước, chính sách tiền tệ có thể dược xác lập theo hai hướng khác nhau..

  doc 28p joxinh 29-11-2009 1484 762

 • Tiền và lạm phát - Kinh tế vi mô

  Ngày nay phần lớn các giao dịch kinh tế của chúng ta đều được thực hiện thông qua tiền. Đối với cá nhân, tiền vừa là phương tiện vừa là mục đích của hoạt động kinh tế. Đối với quốc gia, tiền được sử dụng như một công cụ điều tiết vĩ mô. Trong thực tế tiền tệ đã trải qua nhiều hình thức, nhiều giai đoạn phát triển từ thấp đến cao theo thời gian của lịch sử và có...

  doc 16p quanghoa 09-03-2009 1482 425

 • Luận văn : Chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

  Trong những năm gần đây, với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đã từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông nói riêng đi lên và đứng vững trong cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Nền kinh tế xã hội nước ta không ngừng phát triển và trong tương lai có thể hội nhập với nền kinh...

  doc 62p maimam 14-10-2009 369 193

 • Bài giảng : Kinh tế vi mô part 1

  Đối tượng, nội dung và ph ương pháp nghiên cứu môn kinh tế học vi mô 2.1. Đối tượng 2.2. Nội dung nghiên cứu X Nghiên cứu cung cầu X Nghiên cứu hành vi của ng ười tiêu dùng X Nghiên cứu hành vi của ng ười sản xuất X Nghiên cứu hành vi ng ười tiêu dùng và ng ười sản xuất trên các loại thị tr ường: X Nghiên cứu sự trục trặc của thị tr ường và vai trò điều tiết của chính phủ :

  pdf 32p iiduongii5 16-04-2011 324 169

 • Tiểu luận: Thuế với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế thì mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Nhà nước rất quan trọng. Nhất là đối với chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì Nhà nước lại càng quan trọng. Trong khi đó thuế là nguồn chủ yếu của Nhà nước. Tiềm lực kinh tế của Nhà nước có mạnh thì sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế vĩ mô...

  pdf 25p kemoc4 29-05-2011 146 78

 • Luận văn: Chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô của Ngân hàng trung ương

  Chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô của Ngân hàng trung ương I Chính sách tiền tệ 1. Thực chất về chính sách tiền tệ Hoạt động của ngân hàng liên quan đến sự ổn định hay thay đổi của tiền tệ về lưu lượng ,chi phí và giá trị.

  pdf 21p inside33 10-12-2012 135 73

 • Kinh tế vi mô - Chương 4: Điều Tiết Thị Trường

  Tài liệu tham khảo về kinh tế vi mô dành cho sinh viên khoa Kinh tế học chuyên đề " Điều Tiết Thị Trường John Kane "

  pdf 10p cucai_trang 04-06-2010 131 69

 • Kinh tế học vi mô: Chính phủ tham gia vào luồng lưu thông hàng hoá

  Trọng tâm của chương này là bàn về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế. Thị trường không phải luôn cư xử có hiệu quả như đã bàn tới trong Chương Điều tiết thị trường. Khi thị trường có kết quả không hiệu quả về kinh tế, có thể Chính phủ sẽ can thiệp làm thay đổi thất bại của thị trường. Chính phủ tham gia vào luồng lưu thông hàng hoá và dịch vụ Về biểu đồ chi tiết...

  pdf 9p phuonghoangnho 21-04-2010 120 60

 • LUẬN VĂN: Chính sách tiền tệ- thực trạng và giải pháp hoàn thiện Chính sách tiền tệ ở Việt Nam

  Việt Nam-Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách đổi mới, đa dạng hoá quan hệ ngoại giao và kinh tế, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới, chúng ta đã giành được những kết quả đáng khích lệ trong chương trình ổn định hoá nền kinh tế tạo tiền đề đẩy nhanh công cuộc phát triển kinh tế đất nước.Kết quả đó một phần nhờ nhà nước đã sử dụng một cách có hiệu quả các...

  pdf 43p inside33 10-12-2012 87 48

 • kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách bài giảng Cân đối tiết kiệm và đầu tư

  Bài giảng vĩ mô 10 Cân đối tiết kiệm và đầu tư Việt Nam: Tiết kiệm và đầu tư 2008 Trung Quốc: Tiết kiệm và đầu tư 2008 Lãi suất điều chỉnh theo tiết kiệm tăng Lãi suất Bảng cân đối tài sản của hộ gia đình Mỹ, 2006 (tỉ USD) Tài sản Vốn hữu hình Vốn chủ sở hữu Trái phiếu Tiền gởi và tiền mặt Quỹ hưu trí Khác 77,553.3 29,464.3 9,643.7 3,471.5 6,753.1 12,750.6 15,470.1 Tài sản ròng...

  pdf 8p mymemory1212 16-02-2011 149 46

 • Luận văn: “Bàn về hệ thống lãi suất tín dụng ở Việt Nam hiện nay”.

  Ở Việt Nam trong những năm qua thành công nổi bật của điều tiết vĩ mô là đã kiểm soát và duy trì được lạm phát ở mức độ thấp trong điều kiện nền kinh tế có tăng trưởng khá. Đóng góp phần quan trọng cho thành công đó không thể không đề cập đến việc sử dụng có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia. Trong đó lãi suất tín dụng là một công cụ hết sức quan trọng và được...

  pdf 44p banglang_1523 19-07-2012 93 45

 • Các phương thức điều tiết kinh tế vĩ mô hiện nay

  Thông thường để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng GDP, tạo việc làm mới, ổn định giá cả, tăng xuất khẩu, nhà nước thường sử dụng các nhóm chính sách hay còn gọi là các nhóm công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô

  doc 4p tc11k53 11-05-2011 178 44

 • + Xem thêm 580 Điều Tiết Vĩ Mô khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản