Dimensional hopping

Xem 1-10 trên 10 kết quả Dimensional hopping
 • Electrically conductive, ductile, thermally and mechanically stable composite films of polyaniline and sulfonated poly (arylene ether sulfone) were introduced. A simple chemical route was followed to prepare composite films. The electrical conductivity of the films was controlled by changing the weight percent of conductive filler. Temperature dependent DC conductivity studies showed that the Mott three dimensional hopping mechanism can be used to explain the conduction mechanism in composite films.

  pdf0p quynho77 13-11-2012 17 0   Download

 • Large-pore three-dimensional (3D) mesoporous silicas are among the most interesting mesoporous materials discovered in recent years, and they have attracted much attention for potential applications requiring easily accessible, uniform and large pores. Examples of these are SBA-15 (p6 mm) and SBA-16 (Im3m), which have cylindrical- and cage-type structures, respectively.

  pdf5p uocvong01 24-09-2015 18 3   Download

 • CHAPTER 14 VIRTUAL REALITY—A NEW TECHNOLOGY FOR THE MECHANICAL ENGINEER T\ishar H. Dani Rajit Gadh Department of Mechanical Engineering University of Wisconsin—Madison Madison, Wisconsin 14.1 14.2 14.3 INTRODUCTION VIRTUALREALITY VRTECHNOLOGY 14.3.1 VR Hardware 14.3.2 VR Software VRSYSTEMARCHITECTURE 319 319 14.6 320 320 322 323 14.7 14.5.2 14.5.3 Desktop VR Systems Hybrid Systems 325 325 325 325 325 326 VRFORMECHANICAL ENGINEERING 14.6.1 Enhanced Visualization 14.6.2 VR-CAD VIRTUAL PROTOTYPING/ MANUFACTURING AND VR 14.4 14.5 THREE-DIMENSIONAL COMPUTER GRAPHICS vs. VR 324 14.

  pdf10p hadalabo 29-09-2010 60 17   Download

 • thực hiện bằng cách tối ưu hóa của cơ sở dữ liệu, và kết quả là nhìn vào nó sẽ Hoặc là tất cả các hàng cho ngày cụ thể và quét cho khách hàng hoặc xem xét tất cả các hàng cho các khách hàng và quét ngày. Nếu, mặt khác, bạn định nghĩa một hợp chất b-cây chỉ số sử dụng ngày tháng và khách hàng, sẽ sử dụng nó để xác định vị trí các chỉ số đó hàng trực tiếp.

  pdf46p kimku18 10-10-2011 26 8   Download

 • Mỗi hộp ĐỘNG Để chủ đề. (Kỹ thuật này không thể được sử dụng nếu công cụ này không Cung cấp khả năng phân chia mô hình đề vào xem.) Tạo điều kiện cho nhóm Kỹ thuật này của các dữ liệu theo chủ đề và các thực thể cung cấp các quan điểm cho phù hợp. Những thuận lợi chính của kỹ thuật này là:

  pdf46p kimku18 10-10-2011 24 8   Download

 • CHAPTER 4 3 HEAT TRANSFER FUNDAMENTALS G. P. "Bud" Peterson Executive Associate Dean and Associate Vice Chancellor of Engineering Texas A&M University College Station, Texas 43.1 SYMBOLS AND UNITS 1 6 3 7 1400 43.2 CONDUCTION HEAT TRANSFER 1 6 3 9 43.4 RADIATION HEAT TRANSFER 1 0 4 0 43.2.1 Thermal Conductivity 1 7 3 0 43.4.1 Black-Body Radiation 1 0 4 0 43.2.2 One-Dimensional Steady43.4.2 Radiation Properties 1 0 4 4 State Heat Conduction 1375 43.4.3 Configuration Factor 1 0 4 7 43.2.3 Two-Dimensional Steady43 A A Radiative Exchange State Heat Conduction 1377 among Diffuse-Gray 43.2.

  pdf34p hadalabo 29-09-2010 30 6   Download

 • Cuốn sách này trình bày một cuộc thảo luận bước theo bước của phương pháp tiếp cận tích hợp 3D cho sự phát triển của hệ thống-trên-gói nhỏ gọn (SOP) trước ends.Various ví dụ của các khối xây dựng tích hợp hoàn toàn thụ động (khoang / microstip bộ lọc, bộ song công, ăng-ten), cũng như gốm đa lớp (LTCC) V-band midule thu phát front-end chứng minh hiệu ứng mang tính cách mạng của phương pháp này RF / đóng gói không dây và thu nhỏ đa chức năng.

  pdf12p luly_meo10 20-02-2012 34 4   Download

 • Cuốn sách này trình bày một cuộc thảo luận bước theo bước của phương pháp tiếp cận tích hợp 3D cho sự phát triển của hệ thống-trên-gói nhỏ gọn (SOP) trước ends.Various ví dụ của các khối xây dựng tích hợp hoàn toàn thụ động (khoang / microstip bộ lọc, bộ song công, ăng-ten), cũng như gốm đa lớp (LTCC) V-band midule thu phát front-end chứng minh hiệu ứng mang tính cách mạng của phương pháp này RF / đóng gói không dây và thu nhỏ đa chức năng.

  pdf10p luly_meo10 20-02-2012 18 3   Download

 • Tính không chắc chắn để đo lường là một nỗ lực để thiết lập giới hạn hợp lý cho kết quả đo lường theo quy tắc tiêu chuẩn hóa. Kể từ khi đo lường hàng sản xuất chỉ là một ước tính của câu trả lời, điều kiện tiên quyết đầu tiên của một tuyên bố không chắc chắn là để thông báo cho người đọc chắc chắn rằng nhà văn như thế nào là câu trả lời là trong một phạm vi nhất định....

  pdf30p luly_meo1 02-02-2012 26 2   Download

 • CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application, nghĩa là Xử lý tương tác trong không gian ba chiều có sự hỗ trợ của máy tính là một bộ phần mềm thương mại phức hợp CAD/CAM/CAE được Dassault Systemes ( một công ty của Pháp) phát triển và IBM phân phối trên toàn thế giới. Catia được viết bằng ngôn ngữ lập trình C++. Catia là viên đá nền tảng đầu tiên của bộ phần mềm quản lý toàn bộ 1 chu trình sản phẩm của Dassault....

  pdf22p radio0l 19-02-2011 434 221   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản