Định chuẩn không acsimet

Xem 1-4 trên 4 kết quả Định chuẩn không acsimet
 • Luận văn trình bày một số kết quả cơ bản của Lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng của nó đối với phương trình hàm P( f ) = Q( g ) trong trường p - adic . Nội dung luận văn gồm ba chương . Chương 1: Trình bày một số kiến thức cơ bản về trường định chuẩn không Acsimet , trường số p - adic , và một số tính chất đặc biệt về hàm phân hình trên trường...

  pdf58p cancer23 07-08-2012 78 31   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tập xác định duy nhất và đa thức duy nhất cho các đường cong đại số trên trường không Acsimet bao gồm những nội dung về trường định chuẩn không Acsimet, trường số phức p-adic; hàm chỉnh hình và hàm phân hình trên trường các số phức p-adic; đa thức duy nhất mạnh; tập xác định duy nhất và một số nội dung khác.

  pdf88p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 3 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phân phối giá trị cho các siêu mặt trong Pn(Cp) sau đây tập trung tìm hiểu về công thức Poisson-Jensen của hàm nhiều biến trong trường p-adic; phân phối giá trị trên các siêu mặt p-adic và một số nội dung khác.

  pdf71p maiyeumaiyeu03 19-07-2016 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10518-1:2014 quy định phương pháp xác định lượng chất không bay hơi theo thể tích, NVv, của vật liệu phủ và các sản phẩm liên quan bằng cách xác định khối lượng riêng của lớp phủ khô đối với các dải nhiệt độ và thời gian làm khô hoặc sấy khô theo quy định.

  doc12p thangnamvoiva17 08-09-2016 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản