» 

Định Khoản Kế Toán

 • SƠ ĐỒ ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN

  Tài liệu học tập dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán và các ngành khác tham khảo. Sơ đồ trình bày rất rõ ràng và dễ hiểu giúp các bạn sinh viên học hiệu quả hơn.

  doc 11p huyennhungsoctrang 20-06-2010 6022 1085

 • Tài khoản kế toán

  Hiểu được kết cấu chung của một tài khoản kế toán và kết cấu của các TKKT chủ yếu. Thực hiện được các định khoản kế toán và chỉ ra được các quan hệ đối ứng. Phân biệt được kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. Nắm được cơ bản hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Nhớ được kết cấu một số tài khoản đặc biệt trong bảng hệ thống tài khoản kế...

  pdf 32p tulip_12 15-01-2013 137 61

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ĐH Lạc Hồng

  Kết cấu chương 4 Phương pháp đối ứng tài khoản thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán nhằm trình bày về các nội dung chính: khái quát về phương pháp đối ứng tài khoản, tài khoản kế toán, quan hệ đối ứng tài khoản và phương pháp ghi số kép, định khoản kế toán, kế toán tổng hợp và kế toán phân tích, hệ thống tài khoản kế toán, phân loại tài khoản kế toán.

  pdf 64p expensive_12 07-07-2014 6 2

 • Hạch toán Tài khoản kế toán theo QĐ số 15

  Quyết định mới nhất của chính phủ hướng dẫn hạch toán chi tiết tài khoản kế toán và những bổ sung cần nắm rõ.Một số nguyên tắc hạch toán. kết cấu và nội dung phản ánh. Phương pháp hạch toán kế toán. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ và tình hình thanh toán...

  pdf 457p angola 20-04-2009 7809 3049

 • Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.

  xls 26p nguyenthanhlamnn 13-11-2009 2539 870

 • Hệ thống các tài khoản kế toán Việt Nam

  Tài liệu tham khảo Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định 15-QĐ/BTC/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý.

  doc 407p 0986666507 03-07-2010 1106 718

 • DANH MỤC NHỮNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  Tài liệu tham khảo danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệpBan hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006

  xls 26p hitman46030590 15-01-2011 885 377

 • Hệ thống tài khoản kế toán của các Tổ chức tín dụng

  Bản Hệ thống hóa hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng nμy bao gồm các Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sau đây: 1. Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngμy 29/4/2004. 2. Quyết định số 1146/2004/QĐ-NHNN ngμy 21/9/2004. 3. Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngμy 01/6/2005. 4. Quyết định số 29 /2006/QĐ-NHNN ngμy 10/7/2006.

  pdf 176p thanhgomuc 13-04-2011 526 291

 • Hệ thống tài khoản kế toán quyển 1

  Tài liệu về Sách chế độ kế toán quyển 1 theo quy định 15: hệ thống tài khoản kế toán...Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng...

  doc 523p nguyendanhkhanh 29-03-2011 347 196

 • Kế toán trong các doanh nghiệp - Bài 3: Tài khoản kế toán

  Mục tiêu Nội dung • Hiểu được kết cấu của tài khoản kế toán chủ yếu. • Thực hiện được các định khoản theo cách ghi đơn và ghi kép. • Hiểu và chỉ ra được các quan hệ đối ứng.

  pdf 18p thoabar3 10-05-2011 343 170

 • HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

  Tài liệu tham khảo hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng việt nam

  doc 0p katty_cat 02-03-2011 379 136

 • Hệ thống tài khoản kế toán trong các Tổ chức tín dụng

  tài liệu tham khảo hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng việt nam ...

  doc 19p gackiem196 19-04-2011 235 104

 • Quyết định về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán

  Quyết định về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  doc 9p nguyetnga 19-08-2009 244 64

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán - CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ GHI SỔ KÉP

  Mục tiêu: Học xong chương này, sinh viên phải hiểu được: - Khái niệm tài khoản - Phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi Nợ, ghi Có - Hiểu rõ các mối quan hệ đối ứng kế toán. - Nắm chắc kết cấu tài khoản kế toán chủ yếu phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. - Xác định, đo lường và phân tích được các giao dịch/các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh...

  doc 22p tranvuhoa 27-03-2013 106 34

 • Quyết định về việc bổ sung và sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán NHNN

  Quyết định về việc bổ sung và sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán NHNN

  doc 4p nguyetnga 19-08-2009 145 24

 • CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN KẾ TOÁN & GHI SỔ KÉP

  TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Là phương pháp kế toán dùng để theo dõi một cách thường xuyên, liên tục và có hệ thống về tình hình hiện có và sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể.

  ppt 31p trada85 18-01-2013 82 13

 • TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, SỔ KẾ TOÁN VÀ GHI SỔ KÉP

  Thứ nhất, khái niệm về tài khoản kế toán, nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán chủ yếu, hiểu rõ về hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Việt Nam. • Thứ hai, khái niệm sổ kế toán, phân loại và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu. • Thứ ba, khái niệm ghi sổ kép và các nguyên tắc ghi sổ kép. Vận dụng được nguyên tắc để định khoản...

  pdf 41p alt_12 24-07-2013 41 9

 • CHƯƠNG 3 - TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, SỔ KẾ TOÁN VÀ GHI SỔ KÉP - 2013

  Thứ nhất, khái niệm về tài khoản kế toán, nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán chủ yếu, hiểu rõ về hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Việt Nam. • Thứ hai, khái niệm sổ kế toán, phân loại và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu. • Thứ ba, khái niệm ghi sổ kép và các nguyên tắc ghi sổ kép. Vận dụng được nguyên tắc để định khoản...

  pdf 27p alt_12 24-07-2013 25 5

 • Bài giảng chương 2: Tài khoản kế toán

  Nội dung bài giảng Tài khoản kế toán nêu khái niệm và kết cấu của tài khoản kế toán, ghi chép các nghiệp vụ vào tài khoản kế toán, một số nghiệp vụ kinh tế điển hình trong doanh nghiệp.

  pdf 51p top_12 18-04-2014 13 2

 • Luận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ thống trợ giúp nghiệp vụ định khoản trong hoạt động kế toán doanh nghiệp

  kế toán Việt Nam gồm 215 đối tượng kế toán, mỗi đối tượng gắn với một mã tài khoản cụ thể rất khó để nhớ, do vậy người làm kế toán thường phải tra bảng hệ thống tài khoản kế toán để lấy mã tài khoản. Hiện nay, vẫn chưa có giải pháp để trợ giúp người làm công tác kế toán trong khâu định khoản.

  pdf 26p mobile_12 27-12-2013 4 2

 • + Xem thêm 1442 Định Khoản Kế Toán khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản