Định luật hess

Xem 1-4 trên 4 kết quả Định luật hess
 • Đối tượng nghiên cứu của nhiệt động lực học và nhiệt động lực học hoá học là: Nhiệt động lực học là khoa học nghiên cứu các quy luật về sự biến hóa từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác và thiết lập các định luật của sự biến đổi đó. Cơ sở của nhiệt động lực học là là 2 nguyên lý nhiệt động lực học.

  ppt75p dangthuan8287 27-10-2010 591 215   Download

 • Chọn phát biểu chính xác và đầy đủ của định luật Hess. Hiệu ứng nhiệt của quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình. hiệu ứng nhiệt đẳng áp hay đẳng tích của quá trình hóa học .

  doc18p huusim 13-04-2010 732 374   Download

 • Hệ quả của định luật Hess : - Hiệu ứng nhiệt phản ứng bằng tổng nhiệt tạo thành của các sản phẩm phản ứng trừ đi tổng nhiệt tạo thành của các chất đầu. - Hiệu ứng nhiệt phản ứng bằng tổng nhiệt đốt cháy của các chất đầu trừ đi tổng nhiệt đốt cháy của các sản phẩm phản ứng.

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 170 82   Download

 • Trình bày khái niệm về nội năng, giải thích tại sao: a) Nội năng của hệ cô lập luôn được bảo toàn? b) Nội năng của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ? 2. Phát biểu định luật Hess, lấy ví dụ minh họa? Phát biểu và chứng minh các hệ quả 2 và 3 của định luật Hess? 3. Phát biểu và viết biểu thức toán học của nguyên lý II. Áp dụng đối với hệ cô lập? 4.

  pdf0p danuct 08-08-2012 156 42   Download

Đồng bộ tài khoản