» 

Định Mức Lao động

 • Định mức lao động là công cụ tốt trong quản lý lao động; là cơ sở để lập kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất và tổ chức lao động; là căn cứ để tính toán giao việc và trả công lao động hợp lý cho từng bộ phận, từng người lao động.Những bài luận văn này giúp bạn các kỹ năng các tính toán đầy đủ, hợp lý, chính xác các loại hao phí lao động trong quá trong quá trình sử dụng lao động.

  sunny_1 22-10-2013 464 24

 • Định mức lao động là việc xác định số lượng công việc hay số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian nhất định hoặc lượng thời gian hao phí để hoàn thành một đơn vị công việc hay sản phẩm. Mục đích bộ sưu này là cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế những kiến thức lý thuyết và thực hành về định mức lao động, một nhiệm vụ thường xuyên phải giải quyết trong chức năng quản lý lao động tiền lương ở doanh nghiệp

  sunny_1 22-10-2013 422 34

 • + Xem thêm 2 BST Định Mức Lao động khác
 • Bài thuyết trình "Định mức lao động"

  Định mức lao động làm cho hiệu quả hoạt động của công ty tăng lên và góp phần rất lớn vào việc nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, ít gây lãng phí.

  pdf 21p monkey68 13-03-2009 2902 618

 • Định mức lao động trong xây dựng cơ bản - Tập 3: Công tác bê tông và công tác cốt thép

  Tập định mức lao động này chia làm 8 phần. Mỗi phần gồm nhiều chương, mỗi chương có các bảng chia ô, mỗi ô là một định mức.Trước mỗi phần, mỗi chương và mỗi bảng có nêu một số hướng dẫn thi công, hoặc yêu cầu chất lượng của công việc tỏng phần, chương hoặc bảng đó, thành phần công việc và thành phần công nhân. Cuối mỗi bảng có ghi chú những trường hợp yêu cầu...

  pdf 68p ntgioi120405 17-11-2009 794 328

 • Chuyên đề quản lý định mức lao động

  Mục tiêu chuyên đề: Nhận thức được tầm quan trọng của định mức lao động; Biết cách thực hiện định mức lao động như thế nào; nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến định mức lao động hay năng suất lao động.

  pdf 21p tae_in 22-07-2010 472 252

 • Định mức lao động trong xây dựng cơ bản - Tập 4: Công tác mộc

  Tham khảo sách 'định mức lao động trong xây dựng cơ bản - tập 4: công tác mộc', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 77p ntgioi120405 17-11-2009 240 85

 • Bài giảng Định mức lao động - PGS.TS. Ngô Thế Bính

  Bài giảng Định mức lao động do PGS.TS. Ngô Thế Bính biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về các khái niệm cơ bản của Định mức lao động, các phương pháp của định mức lao động, cách thu thập và xử lý thông tin để định mức lao động, quản lý chất lượng định mức lao động. Tài liệu này phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế.

  pdf 78p 124357689 11-06-2012 193 80

 • Đăng ký định mức lao động

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký định mức lao động', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p uu_xichdu 30-11-2010 147 65

 • Tiểu luận "Các phương pháp định mức lao động"

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "các phương pháp định mức lao động"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 21p caphe_123 17-07-2013 48 14

 • Báo cáo: "Hoàn thiện hệ thống định mức lao động để đổi mới công tác sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt"

  Tóm tắt: Phân tích công tác định mức lao động trong ngành đường sắt và đề xuất phương hướng hoàn thiện hệ thống định mức lao động để đổi mới công tác quản lý của ngành đường sắt.

  pdf 2p thulanh1 05-09-2011 54 12

 • Xây dựng định mức lao động - hạt nhân của đổi mới tổ chức lao động khoa học trong các thư viện đại học Việt Nam

  Tài liệu mang đến cho các bạn kiến thức về xây dựng định mức lao động - hạt nhân của đổi mới tổ chức lao động khoa học trong các thư viện đại học Việt Nam. Tại Việt Nam, công tác này càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi thư viện được coi là đơn vị sự nghiệp có thu.

  pdf 13p bella_19 12-03-2014 8 3

 • Bài thu hoạch: Xây dựng mức lao động cho bước công việc hàn vận nâng hàng tại phân xưởng cơ khí công ty TNHH Thiên Hòa An

  Định mức lao động đóng vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và ngày càng được các doanh nghiệp, tổ chức quan tâm, chú trọng. Bài thu hoạch: Xây dựng mức lao động cho bước công việc hàn vận nâng hàng tại phân xưởng cơ khí công ty TNHH Thiên Hòa An, sẽ giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề trên.

  doc 28p diepvantien 09-04-2014 19 8

 • Định mức lao động trong xây dựng cơ bản - Tập 2 Công tác kè

  Tập định mức này có thể sử dụng, vận dụng để tính chi phí vận chuyển, bốc xếp vật liệu ... và nhiều công việc khác. Tập định mức gồm 5 phần: Tập 1-Công tác đất đá Tập 2-Công tác kè Tập 3-Công tác bê tông cốt thép Tập 4-Công tác mộc Tập 5-Gia công vật liệu, lắp ráp, gia công cơ khí

  pdf 72p ntgioi120405 17-11-2009 1894 516

 • GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN - PHẦN I ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG MÁY - CHƯƠNG 4

  THIẾT KẾ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC THỜI GIAN SỬ DỤNG MÁY 4.1. KHÁI NIỆM: 4.1.1. CÁC QUY ĐỊNH: Khi phân loại các hình thức lao động có thể phân ra thành quá trình lao động bằng tay, quá trình lao động có cơ giới hoá bộ phận (công nhân làm việc có sự giúp đỡ của máy móc), và quá trình cơ giới hoá (bản thân máy móc tham gia), nhưng xét cho cùng trong các quá trình này cũng chỉ có 2...

  pdf 21p meoconlylom 04-07-2011 449 226

 • Định mức lao động trong xây dựng cơ bản - Tập 1: Công tác đất đá

  Tập định mức này áp dụng thống nhất cho tất cả các loại công trình xây dựng cơ bản dùng vào việc lập kế hoạch, đơn giá, dự toán, thanh quyết toán giữa đơn vị chủ quan với đơn vị thi công.

  pdf 62p ntgioi120405 17-11-2009 263 140

 • Định mức lao động trong xây dựng cơ bản - Tập 5: Gia công vật liệu, lắp ráp cấu kiện kiến trúc gia công cơ khí

  Định mức 236-/UB/ĐM áp dụng cho ngành thủy lơi; 979-LĐTL áp dụng trong ngành giao thông có các loại công tác mà thành phần công việc và yêu cầu kỹ thuật như hoặc tương tự các định mức trong tập định múc 726-/UB/ĐM thì áp dụng theo định mức 726. Những định mức cho các loại công tác trong tập định mức 726-/UB/ĐM không có mà xác định mức 236-/UB/ĐM và 979/LĐLT có thì vẫn được dùng để...

  pdf 81p ntgioi120405 17-11-2009 313 133

 • ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG - Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

  Định nghĩa và phân loại phương pháp định mức lao động. Phương pháp định mức lao động là tổng thể quan điểm, mô hình, căn cứ, kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin…để định mức lao động. Với định nghĩa đó, phương pháp định mức lao động được đặc trưng bởi nhiều tiêu thức, do đó có nhiều cách phân loại tùy theo tiêu thức được lựa chọn. Trong thực tiễn tiêu thức quan...

  pdf 11p meoconlylom 04-07-2011 363 122

 • ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG - CHƯƠNG 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

  Mục đích môn học là cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp mỏ những kiến thức lý thuyết và thực hành về định mức lao động, một nhiệm vụ thường xuyên phải giải quyết trong chức năng quản lý lao động tiền lương ở doanh nghiệp. Đối tượng nghiên cứu của môn học là những vấn đề về phương pháp xây dựng và quản lý các mức lao động, trong điều...

  pdf 18p meoconlylom 04-07-2011 295 117

 • ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG - Chương 3. THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN ĐỂ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

  Khái niệm và phân loại thông tin để định mức lao động. Thông tin dùng để định mức lao động là tổng thể những kiến thức, thông báo cho phép nghiên cứu, định mức lao động bằng những phương pháp thích hợp. Với định nghĩa trên có thể xem thông tin giống như “nguyên vật liệu” để tạo ra mức lao động. Thu thập và xử lý thông tin là bước khởi đầu của định mức lao động, có...

  pdf 25p meoconlylom 04-07-2011 135 67

 • Định mức lao động trong phục vụ nhiều máy

  Định mức lao động trong phục vụ nhiều máy phục vụ nhiều máy là phục vụ của một hay một nhóm người lao động trên nhiều máy, trong đó thời gian máy tự do được sử dụng để thực hiện các công việc ở các máy khác

  doc 3p moonmoon2310 29-04-2010 87 30

 • Công văn 1793/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  Công văn 1793/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc định mức lao động trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng

  pdf 2p dangngoclan 19-08-2009 86 13

 • Tiểu luận: "Định mức lao động"

  Trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường hiện nay, những doanh nghiệp hoạt động tích cực trong xu thế cạnh tranh bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp đều phải tìm hướng đi có hiệu quả nhất cho mình.

  pdf 20p kemoc5 29-05-2011 231 91

 • + Xem thêm 1271 Định Mức Lao động khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản