Định nghĩa hàm lồi

Xem 1-20 trên 71 kết quả Định nghĩa hàm lồi
 • Nghiên cứu việc tìm tất cả giá trị x để hàm số có nghĩa, từ đó dẫn đến tìm tập xác định của hàm số, tập xác định của phương trình để cho việc giải phương trình gặp nhiều thận lợi hơn và tránh sai sót. Những khó khăn của học sinh trong việc tìm tập xác định của hàm số, những sai lầm mà các em thường mắc phải trong quá trình giải toán. Đề tài được tiến hành nghiên cứu, thực nghiệm đối với phương pháp dạy học môn Toán lớp 10.

  pdf19p huonglotos 28-04-2014 363 170   Download

 • Bài giảng này cung cấp cho người học các kiến thức về hàm, giúp người học biết cách xây dựng các chương trình từ các hàm; cách tạo ra các hàm mới; biết được cơ cấu truyền thông tin giữa các hàm; biết cách dùng và viết hàm đệ quy;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf48p namthangtinhlang_04 15-11-2015 8 4   Download

 • IMục tiêu: Qua bài học, học sinh cần + Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản của bài: Giới hạn của hàm số tại một điểm mà cụ thể là học sinh nắm được giới hạn hữu hạn và giới hạn vô cực của hàm số, giới hạn của hàm số tại vô cực + Về kỹ năng:Biềt tính được giới hạn của một hàm số tại một điểm dựa vào định nghĩa + Về tư duy và thái độ: Tích cực hoật động,trả lời câu hỏi.Biết quan sát và phán đoán chính xác nguồn maths.vn...

  doc5p vuotnguc 17-05-2009 1178 163   Download

 • Bất đẳng thức là một trong những chuyên mục có tính hấp dẫn nhất trong giáo trình giảng dạy và học tập bộ môn toán ở nhà trường phổ thông. Nó là một đề tài thường xuyên có mặt trong các đề thi về toán trong các kỳ thi tuyển sinh quốc gia, cũng như trong các kỳ thi Olympic về toán ở mọi cấp. Luận văn này dành để trình bày một nhánh của lý thuyết bất đẳng thức – Các bất đẳng thức thông dụng....

  pdf99p qsczaxewd 19-09-2012 343 134   Download

 • Các đối số của chương trình: Hàm main là hàm nên cũng có tham số. Chương trình tự động thực hiện hàm main mà không cần lời gọi hàm. Làm sao truyền đối số? Khi thực thi tập tin chương trình (.exe), ta truyền kèm đối số. Tất nhiên, hàm main cũng phải định nghĩa các tham số để có thể nhận các đối số này.

  ppt26p thanhvan285 19-10-2010 130 40   Download

 • Những thay đổi mới về nội hàm và ngoại diên của giai cấp công nhân. Trong nguyên lý của chủ nghĩa Mác, định nghĩa về giai cấp công nhân xét trên ý nghĩa truyền thống là những ng-ời công nhân làm việc trong các ngành nh- mỏ, gang thép, máy móc, vận chuyển v.v… là sản phẩm của nền đại công nghiệp. Nguồn: Phân hóa quần thể và chỉnh hợp lợi ích của giai cấp công nhân Trung Quốc đ-ơng đại (Nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội), năm 2002, L-u Lệ Hàng.

  pdf2p gaunau123 27-11-2011 45 6   Download

 • Thuận lợi: chương trình dễ đọc, tăng khả năng sử dụng lại, tránh các hiệu ứng phụ Bất lợi: tốn chi phí cho việc gọi hàm Giải pháp: định nghĩa hàm là nội tuyến (inline)

  ppt0p thanhthao567 22-12-2011 24 4   Download

 • Bài giảng Hàm - Lập trình cấu trúc do Hoàng Thân Anh Tuấn biên soạn sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm hàm và lập trình cấu trúc; khai báo và định nghĩa một hàm trong C++; lời gọi hàm; tham số của hàm; hàm inline; định nghĩa chồng các hàm; hàm toán tử; định nghĩa chồng các toán tử.

  ppt59p cocacola_09 26-11-2015 27 4   Download

 • Bài 9 của bài giảng Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu trang bị cho người học những hiểu biết về thủ tục và hàm trong CSDL. Thông qua chương này, người học có thể biết được thủ tục là gì, tạo và thi hành thủ tục, quản trị lỗi; biết được hàm là gì, biết được chức năng người dùng định nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt39p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 19 4   Download

 • Trong C++, các kiểu dữ liệu nội tại (built-in data types): int, long, float, double, char… cùng với các phép toán +,- ,*,/… cung cấp một cài đặt cụ thể của khái niệm trong thế giới thực. Các phép toán như trên cho phép người sử dụng tương tác với chương trình theo một giao diện tự nhiên tiện lợi. Trong chương này sẽ giúp người học nắm bắt được một số kiến thức như: Hàm phép toán, chuyển kiểu, gán và khởi động, một số phép toán thông dụng. Mời tham khảo.

  pdf93p allbymyself_08 22-02-2016 16 1   Download

 • Trong thời đại ngày nay, khi loài người đã bước sang cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 3 thì khoa học kỹ thuật đã thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp như lời Mác đã tiên đoán.

  pdf21p thainhatquynh 10-07-2009 2588 708   Download

 • Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đầy đủ hơn về chủ nghĩa xó hội và con đường đi lên chủ nghĩa xó hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đó đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xó hội.

  doc41p ngochanh 03-08-2009 1119 338   Download

 • 1, Vế kiến thức: +Biết khái niệm giới hạn hữu hạn của hàm số và định nghĩa của nó +Biết các định lí về giới hạn của hàm số 2, Về kĩ năng: +Biết vận dụng định nghĩa vào việc giải một số bài toán đơn giản của hàm số +Biết vận dụng định lí về giới hạn vào việc tính các giới hạn đơn giản 3, Về tư duy: Biết quan sát, phán đoán, biết quy lạ về quen 4, Về thái độ: Tích cực hoạt động trả lời câu hỏi, cẩn thận, chính xác sưu tầm từ int...

  doc9p vuotnguc 17-05-2009 2737 205   Download

 • ĐẠI SỐ TỔ HỢP Chương II HOÁN VỊ 1. Giai thừa Với số nguyên dương n, ta định nghĩa n giai thừa, kí hiệu n!, là tích các số nguyên liên tiếp từ 1 đến n. n! = 1.2.3…(n – 2) (n – 1)n. Vì tiện lợi, người ta qui ước : 0! = 1. Từ định nghĩa, ta có : n(n – 1) … (n – r + 1) = Ví dụ : a) b) c) d) 2. Hoán vị Có n vật khác nhau, sắp vào n chỗ khác nhau. Mỗi cách sắp được gọi là 1 hoán vị của n...

  pdf9p ctnhukieu9 24-04-2011 232 110   Download

 • Hiện nay, Nhà nước ta đang tiến hành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đang có những bước tiến đáng kể, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.

  doc19p hiena13ktdl 14-11-2012 317 124   Download

 • TCác đối số của chương trình Hàm main là hàm nên cũng có tham số. Chương trình tự động thực hiện hàm main mà không cần lời gọi hàm. Làm sao truyền đối số? Khi thực thi tập tin chương trình (.exe), ta truyền kèm đối số. Tất nhiên, hàm main cũng phải định nghĩa các tham số để có thể nhận các đối số này.

  pdf26p ad_uit 20-01-2011 105 51   Download

 • Hàm và Thủ tục Phát triển chương trình bằng phương pháp tinh chỉnh dần từng bước. Định nghĩa và sử dụng hàm trong ngôn ngữ C Hàm đệ quy • Các Modules trong C • Một chương trình bao gồm các hàm do người sử dụng tạo dựng và các hàm thư viện – Thư viện chuẩn C có một lượng lớn các hàm và có thể được mở rộng thêm – Ví dụ: khi dùng #include , ta có thể gọi hàm scanf,… Lời gọi hàm • Xuất phát từ chương trình chính (main) hoặc từ 1 hàm nào đó....

  pdf9p nvcuong198 17-04-2011 192 48   Download

 • Nền kinh tế thế giới là một nền kinh tế chứa nhiều yếu tố phức tạp. Nó có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển kinh tế các nước tham gia.Khi gia nhập nền kinh tếđó mỗi nước đều có con đường đi riêng cho nền kinh tế của nước mình và con đường Việt Nam lựa chọn là phát triển nền kinh tếđịnh hướng XHCN.

  doc22p nhaquantritaiba 15-06-2011 137 50   Download

 • Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đầy đủ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 121986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  doc42p ika2508 23-04-2011 132 47   Download

 • .Định nghĩa đơn giản nhất của bêtông bọt là “bêtông có chứa bọt”. Hàm lượng bọt trong bêtông có thể lên đến 75% thể tích. Bêtông bọt là một loại vật liệu nhẹ , khi còn ở dạng vữa thì dễ chẩy , như cháo loang ; có thể ứng dụng ̃ trong rất nhiều hạng mục công trình. Khi khô nó có tỷ trọng trong khoảng 400-1600kg/m3 và có độ chịu nén từ 1 MPa to 15 MPa. Vữa bêtông bọt có thể đúc dễ dàng, và có thể bơm bằng bơm bêtông. Khi đổ vào khuôn thì không...

  pdf8p nhahovanddk 22-11-2012 109 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản