» 

Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin

 • ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT CỦA LÊNIN

  Quan niệm của các nhà triết học trước Mác về phạm trù vật chất: Thời cổ đại: Đồng nhất vật chất với vật thể (đồng nhất vật chất với một dạng cụ thể của vật chất). Thế kỷ XVII – XVIII, các nhà triết học duy vật cho rằng chất là nguyên tử, là khối lượng của vật (là một đại lượng không đổi).

  doc 6p luutrungduong 08-11-2010 769 125

 • Chủ nghĩa Mac- Lenin: " Định nghĩa vật chất"

  Trong định nghĩa vật chất này, Lenin chỉ rõ " vật chất là một phạm trù triết học". Như vậy phạm trù vật chất của triết học có tính khái quát nhất, không giống với khái niệm vật chất trong một số ngành khoa học cụ thể, hay trong đời sống thường ngày. Vì vậy, không được đồng nhất vật chất với tư cách là một phạm trù triết học với các dạng tồn tại cụ thể của nó mà các...

  doc 1p laithanhtrung 26-11-2009 1137 161

 • Bài 1-1: CHỦ NGHĨA DUY VẬT KHOA HỌC (4 Tiết)

  Mục đích: Hình thành thế giới quan duy vật khoa học, giúp các em nắm được bản chất của thế giới là vật chất, vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất và hiểu và nắm được định nghĩa vật chất của Lênin. Yêu cầu (trọng tâm): Định nghĩa vật chất của Lênin. Vận động là phương thức tồn tại của vật chất. Nguồn gốc, bản chất của ý thức, mối quan hệ...

  doc 7p taonemay108 11-12-2010 309 97

 • Đề cương triết

  Trình bày định nghĩa vật chất của Lênin và ý nghĩa của phương pháp luận này. Định nghĩa vật chất của Lê Nin: “Vật chất là một phạm trù TH dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.

  doc 31p hunganhah 17-12-2010 1357 167

 • NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN CHÍNH TRỊ - 20111/ Định nghĩa vật chất của

  Định nghĩa vật chất của Lênin khẳng định gì? a Vật chất là tổng hợp các cảm giác b Vật chất là sản phẩm của ý niệm tuyệt đối c Vật chất là thực tại khách quan mà con người không thể nhận biết bằng cảm giác d Vật chất là thực tại khác quan đem lại cho con người trong cảm giác 2/ Khẳng định " Chỉ có vật chất mới vận động" , và "chỉ có vận động của vật chất" là đúng...

  pdf 24p tranthikimuyen4 11-08-2011 263 64

 • Thảo luận Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Thảo luận Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin với đề tài "Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin và ý nghĩa khoa học của định nghĩa đó" nhằm giúp bạn đọc hiểu được định nghĩa vật chất của Lênin cũng như ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nó.

  ppt 13p votinhdon91 15-08-2014 2 0

 • Tài liệu chính trị - Định nghĩa vật chất của Lênin

  a. Định nghĩa vật chất Vật chất là phạm trù triết học phức tạp và có nhiều quan niệm khác nhau về nó .Nhưng theo Lênin định nghĩa :"vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan đem lại cho con người trong cảm giác ,được cảm giác của chúng ta chép lại,chụp lại ,phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác

  doc 5p hanhthu_hphn89 15-03-2011 289 90

 • Chương 1: VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

  Tham khảo tài liệu 'chương 1: vật chất và ý thức', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 20p luutrungduong 24-12-2010 235 80

 • Tiểu Luận" Phân tích định nghĩa vật chất, ý nghĩa phương pháp luận khoa học"

  Trong lịch sử triết học Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con người.

  doc 16p nguyenducduyet 08-07-2011 689 156

 • VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC - VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG TRIẾT HỌC_2

  Định nghĩa vật chất của Lênin đã bao quát cả hai mặt vấn đề cơ bản của triết học trên lập trường duy vật biện chứng, thừa nhận trong nhận thức luận thì vật chất là tính thứ nhất

  pdf 8p heavenmaster1997 12-07-2011 66 16

 • Nghiên cứu triết học " BÀN VỀ PHẠM TRÙ VẬT CHẤT CỦA V.I.LÊNIN "

  Trong bài viết “Phạm trù vật chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán””, tiến sĩ Phạm Văn Chung đã cố gắng làm rõ thêm định nghĩa vật chất của V.I.Lênin, song đó mới chỉ là sự cảm nhận và khi luận giải đã không tránh khỏi những nhầm lẫn, luẩn quẩn trong việc thể hiện ý tưởng của mình. Với mục đich trao đổi ý...

  pdf 5p bengoan369 09-12-2011 39 16

 • Đề cương: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

  Phân tích bản chất của ý thức Câu 2: Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin. Ý nghĩa của định nghĩa Câu 3: Phân tích về mối liên hệ phổ biến Câu 4: Phân tích nguyên lý về sự phát triển. ý nghĩa phương pháp luận Câu 5: Phân tích cặp phạm trù nguyên nhân, kết quả. Ý nghĩa phương pháp luận Câu 6: Phân tích cặp phạm trù cái riêng, cái chung. Ý nghĩa phương pháp luận Câu 7: Phân tích quy...

  pdf 28p luongsynam 07-12-2011 1732 419

 • Giáo trình Triết học

  ¾ Định nghĩa vật chất của Lênin: "Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác". Với định nghĩa này, vật chất được hiểu như sau:  Phạm trù triết học  “Vật chất chỉ thực tại khách quan” nghĩa là vật...

  doc 11p xpwebrg 09-12-2009 1068 393

 • Câu hỏi ôn tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

  Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học. Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.

  doc 129p tranhieunganxxx 06-10-2011 759 274

 • Trả Lời Câu Hỏi Mác Lênin - Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lênin

  Câu 1: Hãy nêu và phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nó? Trả lời: Trong tác phẩm: “ Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh kiệm phê phán (1906-1909)” Lê Nin đã phát biểu định nghĩa chủ nghĩa vật chất như sau: “ Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm...

  doc 32p langquen195 06-12-2012 531 201

 • HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

  I. Loại câu hỏi 4 điểm (12 câu) Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học. Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.

  doc 129p tomboy0201 30-12-2012 172 59

 • Hệ thống câu hỏi ôn thi học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lenin, ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học. Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân

  pdf 123p no01anhdung 24-03-2013 62 35

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

  Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học. Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân. Câu 3 (4 điểm): Làm rõ nội dung hai nguyên lý cơ bản của...

  doc 129p namhaia1 28-07-2013 51 13

 • Đề cương chi tiết môn triết học Mác-Lênin

  Trình bày những tiền đề ra đời của triết học Mác-Lênin.Làm rõ thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do Mác và Ăngghen thực hiện. Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin và chỉ rõ những ý nghĩa khoa học của định nghĩa này.

  pdf 61p lephuphong 16-03-2012 692 217

 • Đề tài: " PHẠM TRÙ VẬT CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG TRONG "

  Phạm trù vật chất là phạm trù cơ bản, cùng cặp với phạm trù ý thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nhiệm vụ xác định nội dung của những phạm trù này cũng như nội dung quan niệm về mối liên hệ giữa vật chất và ý thức mang ý nghĩa đặt cơ sở cho toàn bộ hệ thống lý luận duy vật biện chứng đã được các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác thực hiện xong về căn bản. Tuy nhiên, trong...

  pdf 15p bengoan369 08-12-2011 312 106

 • + Xem thêm 87 Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản