Định nghĩa về ecgônômi

Xem 1-4 trên 4 kết quả Định nghĩa về ecgônômi
 • Đối với các ngành trong lĩnh vực kỹ thuật (cơ khí, điện, xây dựng dân dụng, xây dựng công trình cầu cống, khai thác mỏ than, công nghệ khai thác dầu và khí,…), trong quá trình lao động sản xuất có rất nhiều tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra. Tùy vào điều kiện lao động của từng ngành mà gây ra tai nạn lao động khác nhau như: chấn thương, nhiễm độc nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp.

  doc16p nambk2009 17-02-2013 138 67   Download

 • 1. Trình bày được các định nghĩa về ecgônômi, nguyên tắc cơ bản, vai trò và nhiệm vụ của ecgônômi 2. Trình bày được các tổn thương thường gặp liên quan đến ecgônômi 3. Trình bày được các biện pháp dự phòng tác hại của ecgônômi

  doc9p m310dy1ndark 05-03-2013 141 41   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7437:2010 thiết lập các nguyên lý về ecgônômi làm cơ sở hướng dẫn cho việc thiết kế hệ thống làm việc và các thuật ngữ định nghĩa cơ bản tương ứng. Tiêu chuẩn mô tả cách tiếp cận tích hợp để thiết kế các hệ thống làm việc, nơi mà các nhà ecgônômi sẽ phối hợp với những chuyên gia khác tham gia vào việc thiết kế, với sự quan tâm đến các yêu cầu về con người, xã hội và công nghệ một cách cân bằng trong suốt quá trình thiết kế.

  doc9p thangnamvoiva15 22-08-2016 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8497:2010 về Ecgônômi môi trường nhiệt - Thuật ngữ và ký hiệu định nghĩa các đại lượng vật lý thuộc lĩnh vực ecgônômi môi trường nhiệt. Đồng thời liệt kê các ký hiệu và đơn vị tương ứng.

  doc14p thangnamvoiva13 17-08-2016 6 0   Download

Đồng bộ tài khoản