Display ad network

Xem 1-5 trên 5 kết quả Display ad network
 • Mạng quảng cáo hiển thị trực tuyến (display ad network) là hình thức kinh doanh không mới ở nước ngoài nhưng hiện là cơ hội vàng cho doanh nghiệp (DN) Việt Nam có thể cạnh tranh với DN các nước. Mạng lưới quảng cáo hiển thị là dịch vụ kết nối các nhà quảng cáo đến các trang web chấp nhận đặt quảng cáo. Các chức năng chính của một mạng lưới quảng cáo là tổng hợp không gian quảng cáo từ các chủ trang web nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà quảng cáo. ...

  pdf6p binhmap_5 03-01-2013 33 6   Download

 • Trong 9 tháng đầu năm nay, nếu để ý quan sát, sẽ thấy rất nhiều vị trí banner còn trống, mời quảng cáo trên các cổng thông tin (portals) hàng đầu. Đây là vấn đề làm đau đầu giám đốc kinh doanh của các cổng thông tin, nhưng là một cơ hội vàng cho sự xuất hiện của một hình thức kinh doanh quảng cáo trực tuyến mới (tuy không mới ở nước ngoài): mạng quảng cáo hiển thị (display ad network) của các doanh nghiệp trong nước để cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài.

  pdf10p binhmap_5 03-01-2013 34 5   Download

 • After completing this module, students will be able to Configure AD DS user accounts, Configure AD DS computer accounts, and use queries to search AD DS. Required materials To teach this module, you need the Microsoft Office PowerPoint® file 6419A_02.ppt. Important: It is recommended that you use PowerPoint 2002 or a later version to display the slides for this course. If you use PowerPoint Viewer or an earlier version of PowerPoint, all the features of the slides might not be displayed correctly....

  ppt38p leminh74 03-10-2012 45 8   Download

 • The Threat Analyzer allows you to add your own dashboard (s) using Options on the top right corner of the Dashboards page. You can then add monitor (s) to your dashboard (s). A monitor is a customized page to view alerts and threats. You can either use the default monitors or create your own. When you add a dashboard, it is initially made up of a single window where you can assign a monitor. Once you assign or create the first monitor, you can right-click on the name display area of the monitor (that you have just added) to...

  pdf119p cao_can 02-01-2013 17 3   Download

 • Status Stream 'stream-' . $data['ID'], 'stream/types/' . $data['type_reference'] . '-fromself.tpl.php', $datatags ); } elseif( $data['poster'] == $data['profile'] ) { $this-registry-getObject('template')-addTemplateBit( 'stream-' . $data['ID'], 'stream/types/' . $data['type_reference'] . '-user.tpl.php', $datatags ); } else { // network updates $this-registry-getObject('template')-addTemplateBit( 'stream-' . $data['ID'], 'stream/types/' . $data['type_reference'] . '.tpl.php', $datatags ); } } } else { If there were no updates, we display the none template.

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 46 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản