Dmaic

Xem 1-15 trên 15 kết quả Dmaic
 • Tiểu luận quản lý chất lượng: Tiến trình DMAIC nhằm trình bày tổng quan về tiến trình DMAIC, tổng hợp các bài báo nói về tiến trình DMAIC, hướng nghiên cứu tiến trình DMAIC, triển khai định hướng thứ 3 tại công ty xi măng Holcim Việt Nam - bộ phận geocycle, cải tiến quy trình kiểm tra chất thải để đưa ra đề xuất cho khách hàng, cải thiện cách thức thực hiện công việc của nhân viên điều phối xe và nhân viên chăm sóc khách hàng nhận đặt xe thu gom từ khách hàng.

  pdf32p orange_12 05-06-2014 132 44   Download

 • Thuyết trình: Tiến trình DMAIC nhằm trình bày về các nội dung: giới thiệu & tổng hợp 5 bài báo về ứng dụng DMAIC để cải thiện hiệu suất của quá trình, ba định hướng nghiên cứu về tiến trình DMAIC, triển khai định hướng 3 vào công ty Holcim Việt Nam.

  pdf37p bad_12 02-07-2014 38 11   Download

 • Six Sigma is an initiative lauched by Motorola in 1987, focusing on reducing variation and continuously improving processes.

  pdf0p monkey68 13-03-2009 271 104   Download

 • The Six Sigma Handbook, Third edition is the only comprehensive reference you need to make Six Sigma work for your company. The book explains how to organize for Six Sigma, how to use customer requirements to drive strategy and operations, how to carry out successful project management, and more.

  pdf850p phongluu9x 22-10-2014 101 41   Download

 • Mục tiêu của chương 3 Phương pháp quản lý 6 Sigma thuộc Bài giảng Quản trị chất lượng nhằm trình bày về 6 Sigma. 6 Sigma là hệ phương pháp giúp giảm thiểu khuyết tật dựa trên việc cải tiến quá trình. Dựa trên tiến trình mang tên DMAIC. .

  ppt13p sms_12 06-05-2014 103 39   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9602-1:2013 trình bày phương pháp luận về một phương pháp cải tiến trong kinh doanh gọi là 6-Sigma. Phương pháp luận điển hình bao gồm năm giai đoạn: xác định, đo lường, phân tích, cải tiến và kiểm soát (DMAIC). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc31p thangnamvoiva11 10-08-2016 11 2   Download

 • Tài liệu giới thiệu khái quát về Six Sigma dành cho các doanh nghiệp Việt Nam chỉ nhằm mục đích hướng dẫn. Chương trình trợ giúp của Mekong Capital cho các doanh nghiệp mà Quỹ doanh nghiệp Mekong đang đầu tư bao gồm việc hỗ trợ để tăng cường năng lực của doanh nghiệp trong việc không ngừng cải tiến qui trình kinh doanh. Mekong Capital hiện đang có 2 chuyên viên Six Sigma Black Belt phụ trách việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

  pdf17p ngoclanh 10-06-2009 901 259   Download

 • C H A P T E R 4 10 Technical Tools to Master While on a Six Sigma Team. Chapter 4 addresses the 10 most important technical tools a Six Sigma team member needs to master as they progress through the DMAIC methodology.

  pdf22p leslie88 10-09-2010 116 84   Download

 • Cung cấp một cách toàn diện Lean Six Sigma trường hợp nghiên cứu từ đầu đến cuối, thực hiện Lean Six Sigma trong suốt chuỗi cung ứng: Trường hợp nghiên cứu toàn diện và minh bạch sử dụng Xác định-Đo lường-Phân tích-Nâng cao-Control (DMAIC) quá trình được sử dụng trong ngành công nghiệp bán lẻ hiện nay.

  pdf22p luly_meo6 11-02-2012 55 29   Download

 • Cung cấp một cách toàn diện Lean Six Sigma trường hợp nghiên cứu từ đầu đến cuối, thực hiện Lean Six Sigma trong suốt chuỗi cung ứng: Trường hợp nghiên cứu toàn diện và minh bạch sử dụng Xác định-Đo lường-Phân tích-Nâng cao-Control (DMAIC) quá trình được sử dụng trong ngành công nghiệp bán lẻ hiện nay.

  pdf28p luly_meo6 11-02-2012 47 14   Download

 • Cung cấp một cách toàn diện Lean Six Sigma trường hợp nghiên cứu từ đầu đến cuối, thực hiện Lean Six Sigma trong suốt chuỗi cung ứng: Trường hợp nghiên cứu toàn diện và minh bạch sử dụng Xác định-Đo lường-Phân tích-Nâng cao-Control (DMAIC) quá trình được sử dụng trong ngành công nghiệp bán lẻ hiện nay.

  pdf14p luly_meo6 11-02-2012 35 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9602-2:2013 về Phương pháp định lượng trong cải tiến quá trình - 6 - Sigma - Phần 2: Công cụ và kỹ thuật mô tả các công cụ và kỹ thuật sử dụng tại mỗi giai đoạn của phương pháp tiếp cận DMAIC, được minh họa bằng các tờ dữ kiện.

  doc44p thangnamvoiva18 05-09-2016 9 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9602-2:2013 về Phương pháp định lượng trong cải tiến quá trình - 6 - Sigma - Phần 2: Công cụ và kỹ thuật mô tả các công cụ và kỹ thuật sử dụng tại mỗi giai đoạn của phương pháp tiếp cận DMAIC, được minh họa bằng các tờ dữ kiện

  doc44p thangnamvoiva11 10-08-2016 1 1   Download

 • Chapter 7 - Quality tools: From process performance to process perfection. After reading the material in this chapter, you should be able to: Explain the function of the general-purpose quality analysis tools, explain how each quality tool aids in the QI story and DMAIC processes, explain how statistical process control can be used to prevent defects from occurring,...

  ppt41p hihihaha4 16-12-2016 7 1   Download

 • Chapter 6 - Managing quality. This chapter include objectives: Explain product quality and quality management, explain roles of various business functions in determining product quality, describe core values and practices, perform cost analysis, compare and contrast various quality standards and certification programs, apply six sigma and DMAIC.

  ppt13p nomoney5 01-03-2017 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản