Dn có vốn đầu tư nn

Xem 1-4 trên 4 kết quả Dn có vốn đầu tư nn
 • Công văn 2426/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhận GC đối với DN có vốn đầu tư NN

  pdf1p diennghia 19-08-2009 65 2   Download

 • Diễn biến thời gian qua quả thực là bất ngờ. Nhiều nhận định trái chiều về TTCKVN xu hướng tiếp theo. Nhiều nhận định mang tính “phỏng đoán”. Liên thông giữa các yếu tố cơ bản và yếu tố tâm lý đầu tư chưa rõ. Rủi ro chính: (i) Chất lượng tài sản (ii) Thặng dư vốn và chính sách sau IPO của NN; (iii) Giải quyết lợi ích giữa NN, DN và Cổ đông ra sao?

  ppt68p condaucon 26-07-2011 49 14   Download

 • Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc thông qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý (Mẫu 01/HC-SN-DN); + Báo cáo tổng hợp đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng (Mẫu 02/TH); + Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất (Mẫu 03/BB). Báo cáo tổng hợp các cơ sở nhà, đất (Mẫu 04/TH). + Bản giải trình phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất (nếu có).

  doc10p batrinh 19-08-2009 271 34   Download

 • Trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000, Đảng ta cũng đã chỉ rõ “Chính sách tài chính quốc gia hướng vào việc tạo ra vốn và sử dụng vốn có hiệu hiệu quả trong toàn xã hội, tăng nhanh sản phẩm xã hội và và thu nhập quốc dân...”(1). Tạo vốn và sử dụng vốn có hiệu quả là những vấn đề đang được Chính phủ, Ngân hàng và các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

  pdf66p hotmoingay6 21-01-2013 34 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản