DNA Polymerase

Xem 1-20 trên 126 kết quả DNA Polymerase
 • PolC is one of two essential replicative DNA polymerases inBacillus subtil-is and other Gram-positive bacteria. The 3D structure of PolC has recently been solved, yet it lacks the N-terminal region. For this PolC region of 230 residues, both the structure and function are unknown.

  pdf10p cosis54 04-01-2013 14 2   Download

 • DNA polymerase thực hiện tổng hợp mạch mới từ DNA mạch khuôn cần sự hiện diện của mồi chuyên biệt. Mồi: đoạn DNA ngắn, có khả năng bắt cặp bổ sung với một đầu của mạch khuôn. Nhiệt độ nóng chảy của mồi: Tm (ở nhiệt độ này, 50 % DNA mạch đôi bị tách mạch thành mạch đơn).

  ppt9p anhtuan08sh12011 24-10-2010 284 97   Download

 • DNA polymerase 3D structure. DNA polymerase (ADN polymeraza) là một enzyme tham gia chính vào quá trình nhân đôi DNA. Những enzyme này xúc tác cho quá trình polymer hóa cácdeoxiribonucleotide dựa trên trình tự của một chuỗi DNA khác. Sợi DNA mới được tạo thành sẽ bổ sung với sợi DNA khuôn theo nguyên tắc bổ sung.

  pdf9p heoxinhkute5 16-11-2010 96 17   Download

 • HIV-1 reverse transcriptase (RT) has two associated activities, DNA poly-merase and RNase H, both essential for viral replication and validated drug targets. Although all RT inhibitors approved for therapy target DNA poly-merase activity, the search for new RT inhibitors that target the RNase H function and are possibly active on RTs resistant to the known non-nucleoside inhibitors (NNRTI) is a viable approach for anti-HIV drug development.

  pdf14p cosis54 05-01-2013 21 2   Download

 • When you finish this chapter, you should: Understand semi-conservative mode of DNA replication; know the difference between conservative, semi-conservative and random modes of DNA replication; understand the Messelson and Stahl experiments; know that DNA replication is bi-directional and semi-discontinuous; know the functions of the three DNA polymerases in E. coli;...

  ppt20p tangtuy02 08-03-2016 9 2   Download

 • Phương pháp PCR là phương pháp khuếch đại nhanh nhiều bản sao của các đoạn DNA mà không cần phải qua tạo dòng. Phương pháp này được K.Mullis đưa ra năm 1985 và Saiki hoàn thiện năm 1988. PCR là phản ứng nhân bản trình tự DNA quan tâm trong ống nghiệm. Phương pháp này được thực hiện in-vitro với sự hiện diện của enzyme DNA-polymerase. Sự khuếch đại được thực hiện nhờ các chu trình nhiệt được lặp lại. ...

  ppt16p trautuongquan 25-02-2013 85 39   Download

 • Phương pháp Dideoxy hay còn gọi là phương pháp gián đoạn chuỗi (chain-determination method) là một phương pháp xác định trình tự DNA được Frederick Sanger phát triển vào năm 1975. Nguyên tắc cơ bản của phương pháp Dideoxy dựa vào hoạt động của enzyme DNA polymerase trong quá trình tổng hợp DNA. Enzyme DNA polymerase xúc tác gắn các nucleotide vào mạch đơn DNA đang tổng hợp ở vị trí 3'có chứa nhóm -OH tự do, khi gặp nucleotide không có nhóm 3'-OH thì phản ứng tổng hợp bị dừng lại.

  pdf5p heoxinhkute5 17-11-2010 104 24   Download

 • Ngày nay với sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt trong đó công nghệ sinh học là lĩnh vực đã đạt đƣợc những thành quả quan trọng và hứa hẹn đem lại những lợi ích vô cùng to lớn trong tƣơng lai cho con ngƣời. Các nghiên cứu hiện nay đang tập trung vào việc chuyển gen để tăng năng suất cây trồng, tạo ra những giống mới có tính năng vƣợt trội.

  pdf68p canhchuon_1 20-06-2013 49 23   Download

 • 2. Phương pháp enzyme Sanger Đây là phương pháp tạo đầu tận cùng của chuỗi (chain terminator method). Nguyên lý của phản ứng này là sử dụng dideoxynucleotide không có nhóm OH ở vị trí 3’ trong phản ứng tổng hợp DNA. Do đó, khi DNA polymerase gắn chúng vào sợi DNA thì quá trình tổng hợp bị ngừng lại. Vì vậy, phương pháp này còn gọi là phương pháp dideoxy (dideoxy method).

  pdf18p iiduongii9 09-05-2011 56 18   Download

 • ở 40-65oC hoặc hơn và tổng hợp mạch mới nhờ DNA polymerase chịu nhiệt (Taq polymerase) ở 70-72oC. PCR có ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán y học, phân tích sự đa dạng sinh học, chọn giống và trong nhiều lĩnh vực khác. Nhà khoa học Mỹ (Tiến sĩ Mullis) người phát minh ra kỹ thuật PCR đã nhận giải Nobel năm 1993.

  pdf18p iiduongii9 09-05-2011 62 8   Download

 • Bài giảng Công nghệ DNA tái tổ hợp giới thiệu tới các bạn một số nội dung chính sau: Các enzyme dùng trong tạo dòng phân tử, điện di gel, khuếch đại in vitro DNA bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR),... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết cảu bài giảng.

  ppt128p nganga_09 27-10-2015 59 21   Download

 • Bài giảng "Công nghệ di truyền - Chương 1: Các enzyme chủ yếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Enzyme cắt giới hạn, Methyl hóa, Enzyme terminal transferase, phản ứng cắt bằng RE, DNA polymerase, DNA polymerase ở Prokaryote,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf37p doinhugiobay_10 12-01-2016 32 8   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: "A nucleotide binding rectification Brownian ratchet model for translocation of Y-family DNA polymerases Ping Xie

  pdf24p toshiba17 28-10-2011 27 2   Download

 • DNA polymerasec, a mitochondrial replication enzyme of yeasts and ani-mals, is not present in photosynthetic eukaryotes. Recently, DNA polyme-rases with distant homology to bacterial DNA polymerase I were reported in rice, Arabidopsis, and tobacco, and they were localized to both plastids and mitochondria.

  pdf20p galaxyss3 07-03-2013 19 2   Download

 • Within this work we describe the purification and biochemical characteriza-tion of a ddNTP-sensitive DNA polymerase purified from mungbean (Vigna radiatacv B1, L.) seeds at 18 days after fertilization, when 70% of the nuclei are reported to be in the endoreduplicated state.

  pdf19p galaxyss3 19-03-2013 11 2   Download

 • DNA polymeraseeco-operates with polymerasesaanddin the replicative DNA synthesis of eukaryotic cells. We describe here a specific physical interaction between DNA polymerase eand RNA polymerase II, evidenced by reciprocal immunoprecipitation experiments. The interacting RNA polymerase II was the hyperphosphorylated IIO form implicated in tran-

  pdf15p inspiron33 23-03-2013 13 2   Download

 • The contributions of human DNA polymerases (pols)a, dande during S-phase progression were studied in order to elaborate how these enzymes co-ordinate their functions during nuclear DNA replication. Pol d was three to four times more intensely UV cross-linked to nascent DNA in late compared with early S phase, whereas the cross-linking of pols aande remained nearly constant throughout the S phase.

  pdf18p inspiron33 25-03-2013 26 2   Download

 • Little is known about the functions of DNA polymerasek (Pol k) recently identified in mammals. From the genomic sequence information of rice andArabidopsis, we found that Polkmay be the only member of the X-family in higher plants. We have succeeded in isolating the cDNA and recombinant protein of Polkin a higher plant, rice (Oryza sativaL. cv. Nipponbare) (OsPolk). OsPolkhad activities of DNA polymerase, terminal deoxyribonucleotidyl trans-ferase and deoxyribose phosphate lyase, a marker enzyme for base excision repair. ...

  pdf9p dell39 03-04-2013 17 2   Download

 • Host species specificity of the polyomaviruses simian virus 40 (SV40) and mouse polyomavirus (PyV) has been shown to be determined by the host DNA polymerase a-primase complex involved in the initiation of both viral and host DNA replication. Here we demonstrate that DNA repli-cation of the related human pathogenic polyomavirus JC virus (JCV) can be supportedin vitro by DNA polymerase a-primase of either human or murine origin indicating that the mechanism of its strict species specificity differs from that of SV40 and PyV.

  pdf8p fptmusic 16-04-2013 20 2   Download

 • The naturally synchronous plasmodia of myxomycetes synthesize poly(b-L-malic acid), which carries out cell-specific functions. In Physarum polycephalum, poly(b-L-malate) [the salt form of poly(b-L-malic acid)] is highly concentrated in the nuclei, repressing DNA synthetic activity of DNA polymerases by the formation of reversible complexes. To test whether this inhibitory activity is cell-cycle-dependent, purified DNA polymerase a of P.

  pdf6p research12 01-06-2013 29 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản