Dnnn chuyển thành công ty cổ phần

Xem 1-16 trên 16 kết quả Dnnn chuyển thành công ty cổ phần
 • Công văn 864/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm thuế TNDN đối với DNNN chuyển thành công ty cổ phần

  pdf1p hueman 16-08-2009 40 2   Download

 • Một giải pháp đúng đắn đưa ra từ đầu những năm 90 của thế kỷ20,dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin cũng như quan điểm của Đảng và Chính phủ ta chính là cổ phần hoá các DNNN .

  pdf19p tengteng11 13-12-2011 51 9   Download

 • Công văn 694/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc xoá nợ thuế sau khi đã chuyển thành công ty cổ phần

  pdf1p hueman 16-08-2009 33 3   Download

 • Cổ phần hoá và cổ phần hoá DNNN. 1.Cổ phần hoá. Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ đợc chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, cổ đông có quyền tự do chuyển nhựng cổ phần của mình cho người khác........

  pdf21p kimku11 06-10-2011 57 15   Download

 • 24/6 bộ trưởng bộ thương mại ban hành quyết định số 0776/1999/QĐ-BTm phệ duyệt phương án cổ phần hóa một bộ phận DNNN Vinatrans, chuyển xí nghiệp đại lý vận tải và gom hàng thành công ty cổ phần giao nhận vận tải và thương mại, tên giao dịch: Vinalink.

  pdf12p haichau 24-06-2009 299 96   Download

 • Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang là vấn đề đặt ra tại Việt Nam nói chung cũng như thành phố Hà Nội nói riêng. Đó là một trong những giải pháp quan trọng đa dạng hóa hình thức sở hữu đối với DNNN nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực tiễn áp dụng pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang được sự quan tâm chú ý của các cấp, các ngành.

  doc20p crystalheart115 23-01-2010 519 287   Download

 • CTCP giấy Hải Phòng được thành lập ngày 28/10/1999 là sự hợp nhất giữa công ty giấy Hải Phòng và công ty cổ phần Hải Âu. Công ty giấy Hải Phòng trước đây là xí nghiệp giấy bìa Đồng Tiến, được thành lập ngày 14/9/1960 trên cơ sở xưởng giấy nhỏ được công tư hợp doanh thành DNNN. Năm 1978, do tăng nhu cầu giấy viết, giấy in tài liệu,xí nghiệp mở rộng đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất giấy mỏng của Trung Quốc có công suất 300 tấn/năm.

  pdf14p minhtam 14-07-2009 827 214   Download

 • Báo cáo của ban giám đốc Ban giám đốc công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón hóa sinh(sau đây gọi tắt là "công ty") trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 Công ty Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón hóa sinh được chuyển đổi từ xí nghiệp phân bón hóa sinh thuộc DNNN công ty Thanh Bình (Pacifico) theo quyết định số 491/QĐ - BQP...

  pdf31p thuyha 24-06-2009 345 54   Download

 • Nghị định của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

  doc37p qanhy09 09-05-2011 81 12   Download

 • Luật CK: 1. Đăng ký với UBCKNN 2. Các trường hợp không phải đăng ký: a) trái phiếu Chính phủ b) trái phiếu tổ chức tài chính quốc tế c) cổ phiếu của DNNN chuyển đổi thành công ty cổ phần; d) Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Toà án hoặc việc bán chứng khoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong các trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

  ppt55p hongdtket 17-05-2010 331 154   Download

 • Đôi nét về cổ phần hoá DNNN 1. Một số khái niệm 2. Các hình thức cổ phần hoá 3. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá thành Công ty cổ phần Phần II. Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam 1. Khái quát về tình hình cổ phần hoá DNNN 1.1. Tình hình cổ phần hoá DNNN 1.2. Một số kết quả sau khi cổ phần hoá 2. Những hạn chế và khó khăn khi cổ phần hoá 3. Đề xuất và kiến nghị đề thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp...

  pdf13p phuongtuongphu 26-02-2010 112 31   Download

 • Quyết định số 6216A/QĐ-UB về việc chuyển DNNN Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận thành công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng quận Phú Nhuận do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawdt4 02-12-2009 47 5   Download

 • HƯỚNG DẪN về nhiệm vụ của công đoàn trong và sau khi chuyển DNNN thành công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP

  doc5p thuthuy 17-07-2009 56 2   Download

 • Trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập nền kinh tế thế giới Đảng và nhà nước đã xác định : Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt nền kinh tế, định hướng các thành phần kinh tế khác. Hệ thống doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí nòng cốt của kinh tế nhà nước . Tuy nhiên trong thực tế nhiều DNNN hoạt động kém hiệu quả Đứng trước thực trạng họat động yếu kém đó.

  pdf78p notonline1122 21-02-2013 39 25   Download

 • Giới thiệu về doanh nghiệp Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động- Viết tắt là OLECO. Thời gian thành lập: Được chuyển từ DNNN loại 1 theo quyết định 4474/ QDTCCB- BNN ngày 9/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mặc dù là công ty Cổ phần nhưng có tới 63% vốn của công ty là của Nhà Nước. Công ty Cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động ( OLECO) xuất thân từ Doanh nghiệp nhà nước hạng 1, từ năm 2007, được chuyển...

  pdf22p lux_12 17-06-2013 35 10   Download

 • Quan điểm và chủ trương về CPH,góp phần tạo ra sức bật mạnh mẽ để đẩy nhanh,mạnh tiến trình cải cách hệ thống DNNN một cách công khai,minh bạch và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước cùng tham gia.Trong đợt đấu giá cổ phiếu đầu tiên của công ty Sữa Việt nam đã thu hút được các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và họ đa mua tới 80% tổng số cổ phần bản ra.

  pdf8p ttcao1 22-08-2011 28 3   Download

Đồng bộ tài khoản