Độ chiết r

Xem 1-9 trên 9 kết quả Độ chiết r
 • Trong một số lớn các vấn đề phân tích thực tế, chúng ta phải xác định và định lượng một hay một vài cấu tử từ một hỗn hợp phức tạp. Việc tách chất cần xác định ra khỏi hỗn hợp là nhiệm vụ đầu tiên. Trong chương này chúng ta sẽ thảo luận các nguyên lý tách trong phân tích.Chiết là quá trình chuyển chất tan từ một pha này sang pha khác dựa trên tính tan khác nhau của chất tan trong hai pha (hình 8-1).

  pdf12p ntchung8894 24-01-2013 327 94   Download

 • Bài báo này trình bày những kết quả nghiên cứu các phương pháp giải quyết bài toán tối ưu đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp S và chuẩn tối ưu tổ hợp R. Đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để xây dựng các hàm mục tiêu mô tả sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ (nhiệt độ, thời gian, nồng độ HCl) đến quá trình chiết chất màu anthocyanin.

  pdf8p mrbin1262006 20-05-2010 163 47   Download

 • Sai sót trong việc thải loại phức hợp miễn dịch đ-ợc xem là yếu tố quan trọng nhất trong cơ chế bệnh sinh của bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE: systemic lupus erythematosus). Fc?R (receptor dành cho phần Fc của IgG) là công cụ để thải loại phức hợp miễn dịch bởi các tế bào làm nhiệm vụ thực bào [1]. Ba loại Fc?R chính đã đ-ợc phát hiện ở ng-ời, đó là: Fc?RI (CD64), Fc?RII (CD32) và Fc?RIII (CD16).

  pdf4p sunshine_3 28-06-2013 29 7   Download

 • TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 11, SỐ 09 - 2008 Bài báo này trình bày những kết quả nghiên cứu các phương pháp giải quyết bài toán tối ưu đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp S và chuẩn tối ưu tổ hợp R. Đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để xây dựng các hàm mục tiêu mô tả sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ (nhiệt độ, thời gian, nồng độ HCl) đến quá trình chiết chất màu anthocyanin....

  pdf8p phalinh19 22-08-2011 53 12   Download

 • Để bù trừ cho khối lượng các chi tiết nhỏ khác ta nhân thêm hệ số k=1.2 vào khối lượng của cụm chiết. Vậy khối lượng của cụm chiết là: 3.1.2 Tính chọn động cơ. Trọng lực tác dụng lên ổ đỡ bộ phận quay: P = m × g = 796.24 × 9.81 =7811.1 (N) k là hệ số ma sát giữa ổ và chi tiết quay k = 0.03 (trang 41, sách Chi tiết máy) Lực ma sát (phương pháp tuyến) Fms = P × k = 7811.1 × 0.03 =234.43 (N) Mômen ma sát: Mms = Fms × R R = 80: bán kính ổ...

  pdf9p kienza51 13-11-2010 202 126   Download

 • Ta thấy (’r tiến tới hằng số điện môi tĩnh điện (r khi T tăng lên vô cực. Suy ra n’ tiến tới phần thực (, hay (2 = (r, khi ta khảo sát các độ dài sóng lớn. Phần thực ( là chiết suất của môi trường. ( (hay n) chỉ bằngĠkhi ta xét độ dài sóng lớn mà thôi. ( được gọi là chỉ số tắt, hay chỉ số hấp thụ của môi trường. ( càng lớn, biên độĠ giảm càng nhanh khi truyền trong môi trường, nghĩa là chấn động bị hấp thụ càng mạnh. Vậy hệ...

  pdf25p bichtram861 06-05-2011 93 11   Download

 • Nghiên cứu tiến hành đánh giá và so sánh biểu hiện gen trên 62 mẫu mô từ bệnh nhân (BN) ung th- đại trực tràng (UTĐTT) đ-ợc xác chẩn qua sinh thiết sau phẫu thuật, trong đó có 39 mẫu mô ung th- và 23 mẫu mô tổ chức xa khối u. Tách chiết ARN tổng số từ mô ung th- và mô lành. cADN, ARN, đ-ợc tổng hợp, tinh sạch RNA sử dụng bộ kit Ambion Illumina TotalPrep ARN Amplification Kit theo quy trình của nhà sản suất. Lai cARN lên chip sử dụng Sentrix(R)BeadChip HumanRef-8_V2, Illumina, Mỹ, 22185...

  pdf6p bupbelen_238 09-09-2011 64 7   Download

 • Giá trị cổ phiếu của ngân hàng rất nhạy cảm với lãi suất thị trường, tỷ giá hối đoái, chu kỳ kinh tế, và khu vực thị trường của ngân hàng. Thực hiện chính sách tăng thu nhập, giảm thiểu rủi ro. Giảng viên: Ths Nguyễn Tiến Trung o Trong đó, E(Dt) là cổ tức kỳ vọng trong tương lai, được chiết khấu theo tỷ lệ thu nhập tối thiểu r.

  pdf14p tab_12 29-07-2013 58 7   Download

 • Đầu tư tôi chi phí Vn G (I) = Vn I + 1 I 2. 2 Công ty này tối đa hóa giá trị hiện tại chiết khấu theo tỷ lệ r = 0,25 lưu chuyển tiền tệ của nó. (a) (b) (c) các điều kiện đầu tiên thứ tự của các vấn đề tối ưu hóa năng động, và mô tả giải pháp đồ họa giả sử rằng Vn = 1 (không đổi).

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 20 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản