» 

Đồ Dùng Dạy Học Môn Toán

 • Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : BẢNG NHÂN 2

  MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Thành lập bảng nhân 2(2 nhân với 1,2,3…,10) và học thuộc lòng bảng nhân này.  Ap dụng bảng nhân 2 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân.  Thực hành đếm thêm 2. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  10 tấm bìa, mỗi tấm có gắn 2 hình tròn hoặc 2 hình tam giác, 2

  pdf 4p abcdef_20 26-08-2011 49 5

 • Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Dấu

  I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Củng cố những khái niệm ban đầu về bé hơn, lớn hơn, về sử dụng các dấu và các từ bé hơn , lớn hơn khi so sánh 2 số -Bước đầu giới thiệu quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn khi so sánh 2 số II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bộ thực hành. Vẽ Bài tập 3 lên bảng phụ + Học sinh có bộ thực hành III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn...

  pdf 5p abcdef_19 22-08-2011 34 5

 • Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : Số 9

  I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Có khái niệm ban đầu về số 9 . - Biết đọc, viết số 9, đếm và so sánh các số trong phạm vi 9, nhận biết số lượng trong phạm vi 9, vị trí của số 9 trong dãy số từ 1 đến 9. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các nhóm có 9 mẫu vật cùng loại + Bộ thực hành toán các chữ số rời . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng...

  pdf 6p abcdef_19 22-08-2011 42 5

 • Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : Các phép tính có nhớ dạng 51 – 15

  . MỤC TIÊU : Giúp HS :  Biết cách thực hiện phép tính có nhớ dạng 51 – 15 .  Áp dụng để giải các bài toán có liên quan ( tìm x, tìm hiệu ) .  Củng cố tên gọi các thành phần và kết quả trong phép tính trừ .  Củng cố biểu tượng về hình tam giác . I. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính . II. CÁC HOẠT ĐỘNG

  pdf 7p abcdef_20 26-08-2011 41 5

 • Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ

  12 – 8 I. MỤC TIÊU : Giúp HS :  Biết thực hiện phép trừ có nhớ dạng 12 – 8 .  Tự lập và học thuộc bảng các công thức 12 trừ đi một số .  Áp dụng phép trừ có nhớ dạng 12 – 8 để giải các bài toán có liên quan . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :

  pdf 6p abcdef_20 26-08-2011 31 5

 • Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : Các phép tính có nhớ dạng 54 – 18

  MỤC TIÊU : Giúp HS :  Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 54 – 18 .  Áp dụng để giải các bài toán có liên quan .  Củng cố tên gọi các thành phần và kết quả trong phép tính trừ .  Củng cố biểu tượng về hình tam giác . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –

  pdf 7p abcdef_20 26-08-2011 25 5

 • Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : Các phép tính có nhớ dạng 28 + 5

  MỤC TIÊU : Giúp HS :  Biết thực hiện phép tính cộng có nhớ dạng 28 + 5 .  Áp dụng phép cộng dạng 28 + 5 để giải các bài toán có liên quan .  Cũng cố kỹ năng vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính .III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1. Kiểm tra bài cũ :

  pdf 6p abcdef_20 26-08-2011 65 5

 • Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200

  MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Cấu tạo thập phân của các số tròn chục từ 110 đến 200 là gồm: các trăm, các chục, các đơn vị.  Đọc viết các số tròn chục từ 110 đến 200.  So sánh được các số tròn chục từ 110 đến 200 và nắm được thứ tự của các số này. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –

  pdf 4p abcdef_20 26-08-2011 17 5

 • Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : MƯỜI MỘT- MƯỜI HAI

  I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh nhận biết : - Số mười một gồm một chục và một đơn vị - Số mười hai gồm một chục và hai đơn vị - Biết đọc, viết các số đó. Bước đầu nhận biết số có 2 chữ số II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bó que tính và các que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Tiết trước em...

  pdf 5p abcdef_19 22-08-2011 57 5

 • Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập chung cộng trừ các số có ba chữ số

  . Mục tiêu: - Củng cố cách tính cộng trừ các số có ba chữ số cách tính nhân chia trong bảng đã học. - Củng cố cách, giải toán có lời văn (liên quan đến so sánh hai số hơn kém nhau1số đơn vị ) B- Đồ dùng dạy học: GV : Vẽ mẫu bài 5 ( giấy to ) HS : SGK C -Các hoạt động dạy học chủ yếu:

  pdf 3p abcdef_23 28-08-2011 22 5

 • Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ

  13 – 5 I. MỤC TIÊU : Giúp HS :  Biết cách thực hiện phép trừ 13 – 5 .  Lập và thuộc lòng bảng công thức 13 trừ đi một số .  Áp dụng bảng trừ đã học để giải các bài toán có liên quan .  Củng cố về tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính . III. CÁC HOẠT – 5

  pdf 8p abcdef_20 26-08-2011 33 5

 • Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : ĐIỂM – ĐOẠN THẲNG

  I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Nhận biết được “điểm”-“ đoạn thẳng” - Biết kẻ đoạn thẳng qua 2 điểm - Biết đọc tên các điểm và đoạn thẳng II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Mỗi học sinh đều có thước và bút chì III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Nhận xét, bài làm trong vở Bài tập toán của học sinh +...

  pdf 5p abcdef_19 22-08-2011 47 5

 • Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Giải toán và trình bày bài giải

  I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giải toán và trình bày bài giải II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Tranh như SGK. Bảng phụ ghi tóm tắt bài toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Xăng ti mét viết tắt là gì ? Đọc các số sau : 2 cm , 7 cm + Viết : 5 cm , 6 cm , 4 cm + Đo đoạn thẳng AB ( 5 cm...

  pdf 3p abcdef_19 22-08-2011 51 5

 • Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : BẢNG CHIA 3

  MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Lập bảng chia 3 dựa vào bảng nhân 3.  Thực hành chia cho 3(chia trong bảng).  Aùp dụng bảng chia 3 để giải bài toán có liên quan.  Củng cố về tên gọi của các thành phần và kết quả trong phép chia. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm

  pdf 4p abcdef_20 26-08-2011 47 5

 • Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : BẢNG NHÂN 5

  MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Thành lập bảng nhân 4(4 nhân với 1,2,3,…,10) và học thuộc lòng bảng nhân này.  Aùp dụng bảng nhân 4 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân.  Thực hành đếm thêm 4. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  10 tấm bìa, mỗi tấm có gắn 4 hình tròn hoặc 4 hình tam

  pdf 5p abcdef_20 26-08-2011 42 5

 • Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : Các phép tính có nhớ dạng 31 – 5

  . MỤC TIÊU : Giúp HS :  Biết thực hiện phép trừ có nhớ dạng 31 – 5 .  Áp dụng phép trừ có nhớ dạng để giải các bài toán có liên quan .  Làm quen với hai đoạn thẳng cắt nhau . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính, bảng gài . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1. Kiểm tra bài cũ :

  pdf 6p abcdef_20 26-08-2011 33 5

 • Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : Số 0

  I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Có khái niệm ban đầu về số 0 . - Biết đọc, viết số 0, nhận biết vị trí của số 0 trong dãy số từ 0 – 9 . - Biết so sánh số 0 với các số đã học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bó que tính, các tờ bìa ghi các số từ 0 đến 9 + Học sinh + Giáo viên có bộ thực hành III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng...

  pdf 6p abcdef_19 22-08-2011 52 5

 • Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN

  I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Nhận biết được những việc thường phải làm trong các tiết học toán. - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập toán 1 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Sách GK – Bộ đồ dùng Toán 1 của học sinh III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập – Sách Giáo khoa . 2.Kiểm tra bài cũ : + ( không có ) 3. Bài mới :...

  pdf 6p abcdef_19 22-08-2011 41 5

 • Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110

  .MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Cấu tạo thập phân của các số tròn chục từ 101 đến 110 là gồm: 1 trăm, 0 chục, các đơn vị.  Đọc viết các số tròn chục từ 101 đến 110.  So sánh được các số tròn chục từ 101 đến 110 và nắm được thứ tự của các số này. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY

  pdf 4p abcdef_20 26-08-2011 42 4

 • Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : CÁC SỐ TRÒN CHỤC

  I. MỤC TIÊU : + Bước đầu giúp học sinh : -Nhận biết về số lượng, đọc viết các số tròn chục ( từ 10 đến 90 ) -Biết so sánh các số tròn chục II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + 9 bó que tính mỗi bó có 1 chục que tính III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Sửa bài 3/22/ Vở Bài tập .2 em lên bảng vẽ hình và ghi số đo trên...

  pdf 6p abcdef_19 22-08-2011 18 4

 • + Xem thêm 1162 Đồ Dùng Dạy Học Môn Toán khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản