Đô la hóa

Xem 1-20 trên 43907 kết quả Đô la hóa
 • “Đô la hoá” có thể hiểu một cách thông thường là trong một nền kinh tế khi ngoại tệ được sử dụng một cách rộng rãi thay thế cho đồng nội tệ trong toàn bộ hoặc một số chức năng tiền tệ, thì nền kinh tế đó bị coi là đô la hoá toàn bộ hoặc một phần.

  doc18p stonelone90 10-03-2010 808 374   Download

 • Đô la hóa (dollarization) là việc sử dụng một ngoại tệ để thực hiện một số hay tất cả các chức năng của tiền tệ, quá trình một nước bỏ hoàn toàn đồng nội tệ và thay vào đó sử dụng đồng tiền của nước khác ổn định hơn làm phương tiện thanh toán. Nói cách khác, đô la hóa xảy ra khi dân chúng trong một nước sử dụng rộng rãi ngoại tệ, song song hoặc thay thế cho đồng tiền nội tệ của mình.

  doc22p hoangkim765 20-02-2011 570 257   Download

 • Trong những năm gần đây, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực thu hút các nguồn ngoại tệ, đặc biệt là USD. Đây là nguồn lực quan trọng giúp chung ta giải quyết được phần lớn các nhu cầu về vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng v.v... Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó. Chính lượng USD ồ ạt đổ vào Việt Nam nếu không được kiểm soát tốt cũng sẽ gây ra hậu quả to lớn, đó là tình trạng đô la hóa nền kinh tế. Vậy đô la hóa là gì? Đô la hóa tôt hay...

  doc11p nch185 31-03-2010 520 180   Download

 • Đô la hoá - hiện tượng sử dụng ngoại tệ , thường là đô la Mỹ ngày càng phổ biến trong các giao dịch tài, giao dịch thực thượng khi động nội tệ của quốc gia đó ngày càng mất giá là một hiện tượng xảy ra phổ biến ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Xét trên cả ba góc độ: việc sử dụng đô la Mỹ trong xã hội, tỷ trọng tiền gửi và tỷ trọng dư nợ cho vay bằng đồng đô la Mỹ trong cơ cấu nguồn vốn huy động và dư...

  doc27p dinhthao00 10-06-2011 383 146   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thựctrạng đô la hoá ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc88p zairozy20041992 05-12-2012 184 82   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khái quát chung về đô la hóa', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc7p coclunbuong 24-05-2010 134 64   Download

 • Trong nền kinh tế hiện đại, cùng với tiến trình hội nhập diễn ra mạnh mẽ, quá trình tự do hóa tài chính liên tục, các luồng tài chính dòng vốn được giao lưu tự do và xuyên suốt từ quốc gia này sang quốc gia khác. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế mỗi quốc gia, càng chịu sự tác động nhiều hơn của tình hình biến động kinh tế, chính trị diễn ra trong toàn cầu. Một trong những tác động của xu thế toàn cầu này là thực trạng đô la hóa, đang ngày càng gia tăng...

  pdf14p truongphiphi 31-08-2013 176 57   Download

 • Đề tài Đánh giá thực trạng đô la hóa ở Việt Nam trong thời gian vừa qua và đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm giới thiệu chung về đô la hóa, khái niệm công thức tính và phân loại đô la hóa. Diễn biễn, thực trạng đô la hóa ở Việt Nam và những tác động của nó tới nền kinh tế, những tác động củả đô la hóa tới nền kinh tế. Biện pháp khắc phục tình trạng đô la hóa ở Việt Nam hiện nay và các chủ trương và quy định về quản lý, lưu hành ngoại tệ.

  pdf19p wave_12 08-04-2014 111 42   Download

 • Đô la hóa là : tình trạng ngoại tệ được sử dụng rộng rãi thay thế cho đồng nội tệ trong toàn bộ hoặc một số chức năng tiền tệ.Mức đô la hóa ở Việt Nam luôn ở mức cao trên 20%.Từ năm 2009, đồng tiền giảm giá 4 lần, làm đẩy nhanh quá trình đô la hóa.Lượng tiền gửi bằng USD vào ngân hàng ngày càng tăng, Tập trung lớn tại NH ở Hà Nội và TP. HCM

  ppt8p ariel92 06-05-2013 117 36   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Tình trạng đô la hoá tại Việt nam và các giải pháp kiềm chế nhằm trình bày về tổng quan về hiện tượng đô la hoá trong nền kinh tế. Tình trạng đô la hoá tại Việt nam. Giải pháp kiềm chế tình trạng đô la hoá trong nền kinh tế.

  pdf81p violet_12 23-05-2014 86 33   Download

 • Tiểu luận: Hệ thống tiền tệ thế giới sau chiến tranh thế giới II và hiện tượng đô la hóa tại Việt Nam nhằm nêu khái quát về hệ thống tiền tệ Thế giới sau Chiến tranh Thế giới II. Vị thế đồng đô la và Hiện tượng đô la hóa. Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng đô la hóa ở Việt Nam hiện nay.

  pdf51p blue_12 09-05-2014 62 19   Download

 • Báo cáo bài tập môn Tài chính quốc tế: Đô la hóa nền kinh tế trình bày lí luận chung về đô la hóa, thực trạng đô la hóa nền kinh tế Việt Nam, giải pháp khắc phục những tác động tiêu cực của đô la hóa nền kinh tế. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng.

  pdf28p nluu9184 10-05-2014 66 16   Download

 • Tiểu luận: Đô la hoá nhằm trình bày về khái niệm đô la hóa, nêu các nguyên của tình trạng đô la hóa, tình trạng đô la hóa nền kinh tế có tác động tích cực và tiêu cực trong nền kinh tế vĩ mô, phân tích lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong các năm gần đây.

  pdf18p orange_12 04-06-2014 37 13   Download

 • Nội dung chính của đề tài Thực trạng đô la hóa ở Việt Nam trong thời gian qua. Giải pháp hạn chế đô la hóa nêu lý luận chung về hiện tượng đô la hóa, thực trạng đô la hóa ở Việt Nam và một số giải pháp hạn chế. Đô la hóa có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung và phát triển hệ thống ngân hàng nói riêng đồng thời nó cũng gây ra rủi ro về khả năng thanh khoản và chi trả gây ra do phá sản cho toàn hệ thống ngân hàng.

  pdf26p wave_12 08-04-2014 60 15   Download

 • Tình trạng đô la hóa ở Việt Nam và những giải pháp khắc phục bao gồm những nội dung sau đây: khái niệm về đô la hóa, nguồn gốc của đô la hóa, những tác động của đô la hóa, thực trạng đô la hóa ở nước ta, một số giải pháp kiềm chế và đẩy lùi tình trạng đô la hóa ở nước ta.

  pdf9p dienham63 09-12-2015 45 7   Download

 • Trong n n kinh t hi ề ế ện đại, cùng với tiến trình hội nhập diễn ra mạnh mẽ, quá trình tự do hóa tài chính liên tục, các luồng tài chính dòng vốn được giao lưu tự do và xuyên suốt từ quốc gia này sang quốc gia khác. Trong bối cảnh đó nền kinh tế mỗi quốc gia càng gắn liền với tình hình biến động kinh tế chính trị diễn ra trong toàn cầu, Việt Nam chúng ta đã gia nhập WTO, cũng chịu sự tác động to lớn trong xu thế đó.

  doc85p buiduongson3 14-05-2010 1346 561   Download

 • Trong phạm vi đề tài này, chúng ta giả định chỉ nghiên cứu nền kinh tế bị đôla hóa bằng đồng USD mà cụ thể là nên kinh tế Việt Nam trong giai đoạn từ sau cải cách kinh tế đến nay

  doc22p daisyshop 31-07-2010 486 302   Download

 • Trong nền kinh tế hiện đại, cùng với tiến trình hội nhập diễn ra mạnh mẽ, quá trình tự do hóa tài chính liên tục, các luồng tài chính dòng vốn được giao lưu tự do và xuyên suốt từ quốc gia này sang quốc gia khác. Trong bối cảnh đó nền kinh tế mỗi quốc gia càng gắn liền với tình hình biến động kinh tế chính trị diễn ra trong toàn cầu, Việt Nam chúng ta đã gia nhập WTO, cũng chịu sự tác động to lớn trong xu thế đó....

  doc33p vuxuan_huyen 23-05-2011 532 247   Download

 • Tiểu luận tài chính quốc tế: Dollar hóa nền kinh tế nhằm trình bày tổng quan về hiện tượng Dollar hóa, khảo sát thực trạng về tình trạng đô-la hóa ở Việt Nam, đánh giá chung về tính chuyển đổi của VND và mức độ đô-la hóa, hạn chế dần đến xóa bỏ tự do sử dụng Đô-la hóa trên lãnh thổ Việt Nam.

  pdf39p big_12 09-06-2014 80 33   Download

 • Trong những năm gần đây, xu thế toàn cầu hóa đã đẩy mạnh xuất khẩu và đầu tư ra nước ngoài, dẫn đến những thay đổi về qui mô và quyền lực tài chính giữa các nước phát triển và đang phát triển. Trong khi nền kinh tế Mỹ đã đóng vai trò chính trong nền kinh tế thế giới suốt từ sau thế chiến thứ 2 cho đến những năm 1990, từ cuối thế kỷ qua đã chứng kiến sự nổi lên của một số nền kinh tế lớn như: Trung Quốc, Nhật Bản….Những thay đổi về kinh...

  pdf15p lux_12 17-06-2013 47 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản