Độ lớn của lực đàn hồi

Xem 1-20 trên 251 kết quả Độ lớn của lực đàn hồi
  • Lực đàn hồi là lực sinh ra khi một vật đàn hồi bị biến dạng. Chẳng hạn, lực gây ra bởi một lò xo khi nó bị nén lại hoặc kéo giãn ra. Lực đàn hồi có xu hướng chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Tức là nó có xu hướng đưa vật trở lại trạng thái ban đầu khi chưa bị biến dạng. Vì có xu hướng đưa vật về vị trí cân bằng, lực đàn hồi còn được gọi là lực phục hồi hay lực hồi phục. Độ lớn của lực đàn hồi, khi biến dạng trong...

    pdf6p trungtran2 09-08-2010 192 38   Download

  • I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được những đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo về điểm đặt và hướng. - Phát biểu định luật Húc và viết công thức độ lớn của lực đàn hồi của lò xo. - Nêu được các đặc điểm của lực căng dây và lực pháp tuyến về hướng. 2. Kỹ năng: - Giải thích về sự biến dạng đàn hồi của lò xo. - Biểu diễn được lực đàn hồi khi lò xo bị dãn ra, khi bị nén. - Sử dụng được lực kế để đo lực, biết...

    pdf4p abcdef_25 16-09-2011 313 45   Download

  • Kiến thức: - Nêu được những đặc điểm về điểm đặt và hướng lực đàn hồi của lò xo. - Phát biểu được định luật Húc và viết được công thức tính độ lớn của lực đàn hồi của lò xo. - Nêu được các đặc điểm về hướng của lực căng dây và của áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc. 2. Kỹ năng: - Biểu diễn được lực đàn hồi của lò xo khi bị giãn hoặc bị nén. - Sử dụng được lực kế để đo lực, biết xem xét giới hạn đo của dụng...

    pdf5p vnexpress1209 19-12-2010 188 30   Download

  • Mỗi lò xo có một chiều dài tự nhiên lo và có độ cứng k xác định. Khi lò xo bị nén hay bị giãn (gọi chung là bị biến dạng) thì ở mỗi đầu lò xo xuất hiện một lực đàn hồi. Lực đàn hồi có phương trùng với trục của lò xo, ngược hướng với biến dạng và có độ lớn tỉ lệ với độ biến dạng. Công thức tính độ lớn của lực đàn hồi ở mỗi đầu lò xo là [\large F_{dh}=k.\left | \Delta l \right |] trong đó [\large \Delta l =...

    pdf113p lamtv55 03-07-2011 1734 456   Download

  • Câu 1 Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi ? a) Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng. b) Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn, giá trị của lực đàn hồi là không có giới hạn. c) Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ với độ biến dạng của vật biến dạng. d) Lực đàn hồi luôn ngược hướng với biến dạng. Câu 2 Điều nào sau đây là sai khi nói về...

    pdf8p caocaogiay 21-01-2011 197 27   Download

  • Câu 1: Trong một dao động điều hòa của con lắc lò xo thì: A. Lực đàn hồi luôn khác 0 B. Lực hồi phục cũng là lực đàn hồi C. Lực đàn hồi bằng 0 khi vật qua VTCB D. Lực phục hồi bằng 0 khi vật qua VTCB Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực gây nên dao động của vật là: A. Lực đàn hồi B. Có hướng là chiểu chuyển động của vật C. Có độ lớn không đổi D. Biến thiên điều hòa cùng...

    pdf2p cobetocroi 26-05-2011 229 73   Download

  • Lực là một đại lượng vật lý được dùng để biểu thị tương tác giữa các vật, làm thay đổi trạng thái chuyển động của các vật. Lực bao gồm cả hai yếuy tố là độ lớn và hướng. Lực tác động vào một vật thể có thể làm nó xoay hoặc biến dạng, hoặc thay đổi về ứng suất, và thậm chí thay đổi về thể tích.

    pdf0p trungtran2 09-08-2010 80 16   Download

  • Cơ học vật rắn biến dạng là một ngành học lớn, nghiên cứu sự làm việc của vật rắn về mặt cơ học như trạng thái ứng suất, trạng thái chuyển vị và biến dạng…dưới các tác dụng bên ngoài (tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, sự chuyển vị cưỡng bức

    doc6p quyet_vp 22-11-2009 1274 172   Download

  • DẠNG: Cơ học vật rắn biến dạng là một ngành học lớn, nghiên cứu sự làm việc của vật rắn về mặt cơ học như trạng thái ứng suất, trạng thái chuyển vị và biến dạng…dưới các tác dụng bên ngoài (tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, sự chuyển vị cưỡng bức…

    doc6p caixalach000 13-04-2011 209 91   Download

  • LUẬN VĂN: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam .Lời mở đầu Kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi to lớn.

    pdf21p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 210 99   Download

  • Thế nào là độ mở của ống kính?Độ mở của ống kính là thuộc tính quan trọng thứ hai sau chiều dài tiêu cự. Lấy mắt người làm ví dụ. Tròng mắt có một đồng tử có thể co dãn để điều chỉnh lượng ánh sáng vào mắt tuỳ vào tình trạng ánh sáng tự nhiên. Lúc trời tối, đồng tử mở rộng để cho nhiều ánh sáng vào hơn, khi ra ngoài nắng nó lại co vào để giảm lượng ánh sáng, tránh làm hỏng mắt. Phần lớn cá ống kính máy ảnh đều có một cơ cấu...

    pdf19p civic123 11-08-2010 118 65   Download

  • BÀI TOÁN PHẲNG Như đã được nhắc đến, cho tới nay vẫn chưa tìm được lời giải trực tiếp của bài toán đàn hồi cho trường hợp tổng quát, vì thế cho nên, lời giải trong các trường hợp riêng có một giá trị hết sức to lớn. Các lời giải trong các trường hợp này có được nhờ hạn chế bớt, bằng một cách nào đó, tính tổng quát của bài toán được đặt ra.

    pdf19p hoa_layon 21-08-2011 113 51   Download

  • Tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 6041:1995. Phụ tùng cho ống polyvinyl clorua (PVC) cứng chịu áp lực theo kiểu nối có vòng đệm đàn hồi. Thử độ kín bằng áp suất thuỷ lực bên ngoài. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử độ kín của vòng đàn hồi giữa đoạn ống nối với polyvinyl clorua (PVC) cứng chịu áp lực khi áp suất thuỷ lực bên ngoài lớn hơn áp suất bên trong ống

    pdf3p kieuphong2105 08-11-2010 115 23   Download

  • Trong giai đoạn đầu của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế nước ta nằm trong tình trạng trì trệ và tăng trưởng thấp, sản xuất không đủ cho tiêu dùng, tích luỹ phần lớn là phụ thuộc vào vay mượn từ bên ngoài. Phát triển thị trường hàng hoá thiếu thốn nghiêm trọng, nhất là lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu.

    pdf38p muathi2013 13-05-2013 73 20   Download

  • gưng tụ Bose-Einstein hay ngưng tụ Bose (còn gọi là đông đặc Bose-Einstein, cô đặc Bose-Einstein) là hiện tượng chuyển pha của các hạt boson, trong đó một lượng lớn các hạt boson cùng tồn tại trên cùng một trạng thái lượng tử, khi nhiệt độ nhỏ hơn một nhiệt độ chuyển pha.

    pdf7p trungtran2 09-08-2010 111 15   Download

  • Khối lượng của một vật là một đại lượng vật lý đặc trưng cho mức độ quán tính của vật đó. Vật có khối lượng lớn có sức ì lớn hơn và cần có lực lớn hơn để làm thay đổi chuyển động của nó. Mối liên hệ giữa quán tính với khối lượng được Isaac Newton phát biểu trong định luật 2 Newton. Khối lượng trong chuyển động thẳng đều còn được mở rộng thành khái niệm mô men quán tính trong chuyển động quay.

    pdf0p trungtran2 09-08-2010 92 13   Download

  • Nước ta tồn tại lâu dài nền kinh tế tự cung tự cấp khép kín chỉ quan hệ với các nước XHCN trong những năm đầu của thập niên 80. Nền kinh tế đó đã lộ rõ, những yếu kém, trì trệ phát sinh nhiều tiêu cực. Trong khi thế giới đang đón nhận những tiến bộ to lớn của lực lượng sản xuất thì bối cảnh của Việt Nam là một cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, nhà nước tiến hành phân phối mọi sản phẩm quốc dân thông qua các cửa hàng mậu dịch, chế...

    pdf21p inside33 08-12-2012 55 13   Download

  • Đó là câu hỏi lớn, học hoài vẫn chưa biết hết và biết hết cũng chưa làm theo được. Nhưng người ta vẫn cố tìm hiểu, mong muốn "giải mã gene" và sao chép ADN thành công của hãng xe hơi đang vượt lên đứng đầu thế giới này Gốc rễ thành công của Toyota rút lại chỉ một dòng: biến công việc thành một chuỗi các thực nghiệm đan xen và diễn ra cùng một lúc. Làm thế nào để cụ thể hóa điều này? Có bốn bí quyết, được coi là "chìa khóa vàng". Thứ nhất: .

    pdf4p hatmitxinhtuoi 08-02-2010 505 307   Download

  • Dân tộc mình là dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp, chúng ta vẫn sử dụng lao động thủ công là chính. Điều đó cho thấy lực lượng sản xuất chúng ta vẫn còn yếu kém, khoa học kỹ thuật công nghệ còn lạc hậu. Chúng ta nhận biết được điều đó vì vậy chúng ta quyết tâm không để sự thấp kém đó tồn tại.

    doc25p dinhthao00 14-06-2011 584 230   Download

  • Một trong bài học lớn được rút ra tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI cña §¶ng (12-1986) là: Đảng phải quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động. Bài học đó khẳng định dân là nguồn lực quan trọng nhất, nên cần phải phát huy nhân tố con người, lấy việc phục vụ con người làm mục tiêu cao nhất của mọi hoạt động.

    doc61p trieu_anh_hao 03-06-2011 664 187   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản