Đo phổ hấp thụ

Xem 1-20 trên 475 kết quả Đo phổ hấp thụ
 • Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu ứng dụng phép đo F-AAS xác định gián tiếp hàm lượng Ion sunfua trong các mẫu đối tượng môi trường qua đo phổ hấp thụ nguyên tử của Cu. Vì hiện nay các trung tâm phân tích môi trường của ta đều có máy đo phổ AAS.

  pdf6p uocvong02 24-09-2015 52 13   Download

 • Bài giảng Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Atomic Absorption Spectroscopy AAS) nêu lên nguyên tắc đo ASS, cấu tạo máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, bộ phận tán sắc, máy thu nhận tín hiệu, chọn các thông số của máy thật tối ưu.

  pdf28p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 83 33   Download

 • Hiện nay vấn đề ô nhiễm nước bởi kim loại nặng (KLN) độc hại đang được các nhà khoa học trên thế giới cũng như trong nước quan tâm. Nước bề mặt và nước ngầm là một hệ phức tạp bao gồm nhiều chất vô cơ và hữu cơ tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau. Trong đó, phải kể đến hàm lượng kim loại nặng độc hại đặc biệt là thủy ngân (Hg).

  pdf7p lalala05 30-11-2015 72 16   Download

 • Trong nghiên cứu này, nồng độ các kim loại nặng Cu, Pb, Cd và Mn trong các mẫu nước khu vực Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Đã xác định được khoảng nồng độ có sự phụ thuộc tuyến tính của độ hấp thụ quang và giới hạn định lượng của các nguyên tố đều nhỏ hơn 0,01 mg/L phù hợp với việc sử dụng trong đánh giá môi trường.

  pdf10p estupendo1 03-08-2016 28 9   Download

 • Việc xác định hàm lượng thiếc trong không khí khu vực làm việc là hết sức cần thiết. Trên thế giới đã đưa ra nhiều phương pháp xác định thiếc trong không khí. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nghiên cứu xác định hàm lượng thiếc trong không khí còn rất hạn chế và chưa có phương pháp chuẩn. Do đó việc nghiên cứu “Định lượng thiếc trong không khí bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS)” là điều có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

  doc86p change13 07-07-2016 31 8   Download

 • Phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) là 1 kỹ thuật phân tích để đo nồng độ, hàm lượng các nguyên tố. AAS rất nhạy, có thể đo được dưới 1 phần tỷ của 1gam trong 1 mẫu AAS sử dụng bước sóng ánh sáng được hấp thụ đặc biệt bởi 1 nguyên tố

  doc13p dq_vinh 18-09-2012 249 108   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6197:2008 - ISO 5961:1994. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về chất lượng nước – xác định cadimi bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử.

  doc10p susuqb 18-12-2015 29 11   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7767:2007 về rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng nitrat và nitrit - Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử quy định phương pháp xác định hàm lượng nitrit và nitrat trong rau, quả và sản phẩm rau, quả.

  pdf8p thangnamvoiva10 01-08-2016 16 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7768-1:2007 về rau quả và sản phẩm rau quả - Xác định hàm lượng cadimi - Phần 1: Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit​ qui định phương pháp xác định hàm lượng cadimi trong rau, quả và sản phẩm rau, quả bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p thangnamvoiva11 10-08-2016 7 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7768-2:2007 về rau quả và sản phẩm rau quả - Xác định hàm lượng cadimi - Phần 2: Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa​ qui định phương pháp xác định hàm lượng cadimi trong rau, quả và sản phẩm rau, quả bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

  pdf9p thangnamvoiva11 10-08-2016 8 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8900-6:2012 về phụ gia thực phẩm - xác định các thành phần vô cơ - phần 6: định lượng antimon, bari, cadimi, crom, đồng, chì và kẽm bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc5p peheo273 26-11-2015 7 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8900-10:2012 quy định phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân trong phụ gia thực phẩm bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử hóa hơi lạnh (CV-AAS). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva24 13-10-2016 3 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 811:2006 về Phân bón - Phương pháp xác định coban tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử áp dụng để xác định hàm lượng Coban tổng số trong các loại mẫu phân bón có chứa Coban. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc11p bautroibinhyen18 20-02-2017 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 659:2005 về Phân bón - Phương pháp xác định đồng tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử 1 áp dụng để xác định hàm lượng đồng tổng số cho các loại mẫu phân bón có chứa đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p thangnamvoiva14 21-08-2016 2 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10658:2014 quy định phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa để xác định hàm lượng canxi và magie trong muối (natri clorua) có thể tan trong nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p thangnamvoiva17 08-09-2016 5 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10660:2014 về Muối (natri clorua) - Xác định hàm lượng thủy ngân tổng số - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa​ quy định phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa để xác định hàm lượng thủy ngân tổng số trong muối (natri clorua). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p thangnamvoiva17 08-09-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 658:2005 về Phân bón - Phương pháp xác định magiê tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử áp dụng để xác định hàm lượng magiê tổng số cho các loại mẫu phân bón có chứa magiê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc13p thangnamvoiva24 13-10-2016 0 0   Download

 • Đồ thị biểu diễn A = f( λ ) (hoặc ε =f( λ ) hoặc lg ε = f( λ )) gọi là phổ hấp thụ ánh sáng của dung dịch. • Phổ hấp thụ thường được biểu diễn dưới dạng một đường cong cho thấy sự phụ thuộc độ hấp thụ của một chất bất kì ở trạng thái dung dịch vào bước sóng của ánh sáng chiếu tới. • Phổ hấp thụ của một chất được đặc trưng bởi bước sóng max mà tại đó sự hấp thụ là lớn nhất...

  pdf29p leotopaz287 14-09-2012 664 167   Download

 • Phương pháp AAS dựa vào khả năng hấp thụ chọn lọc các bức xạ cộng hưởng của nguyên tử ở trạng thái tự do. (Đối với mỗi nguyên tử vạch cộng hưởng là vạch quang phổ nhạy nhất của phổ phát xạ nguyên tử của chính nguyên tố đó).

  pdf12p ntchung8894 24-01-2013 623 155   Download

 • Phương pháp phân tích dựa trên cơ sở đo phổ hấp thụ nguyên tử của một nguyên tố được gọi là phép đo phổ hấp thụ nguyên tử (phép đo AAS). Như trong mục . chúng ta đã nghiên cứu, cơ sở lí thuyết của phép đo này là sự hấp thụ năng lượng (bức xạ đơn sắc) của nguyên tử tự do ở trong trạng thái hơi (khí) khi chiếu chùm tia bức xạ qua đám hơi của nguyên tố ấy trong môi trường hấp thụ....

  doc23p nguyenthi35 22-08-2011 218 104   Download

Đồng bộ tài khoản