Đô thị hóa ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 1567 kết quả Đô thị hóa ở Việt Nam
 • Ebook Đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam gồm 5 chương trình bày về sự phát triển của hệ thống đô thị ở Việt Nam, kết nối danh mục đầu tư đô thị ở Việt Nam, mở rộng đô thị và phát triển không gian tại các đô thị Việt Nam, tiếp cận các dịch vụ cơ bản, các vấn đề chính sách và đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo.

  pdf265p rose_12 03-12-2012 316 135   Download

 • Đô thị hóa là một quy luật tất yếu, tỷ lệ đô thị hóa được xem là một chỉ báo về sự phát triển của một quốc gia, vùng miền, địa phương. Đô thị hóa không chỉ là sự mở rộng không gian địa lý của các thành phố, thị xã, mà còn là quá trình biến đổi dân cư. Nội dung bài viết giới thiệu những nét cơ bản về quá trình đô thị hóa ở Việt Nam từ khi đổi mới đất nước; dự báo xu hướng đô thị hóa ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 192 55   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Dân số và đô thị hóa ở Việt Nam" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về vấn đề dân số và đô thị hóa ở Việt Nam. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p thuythuy1702 09-04-2016 50 7   Download

 • Việc phân tích và đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam còn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống và đầy đủ. Từ kết quả nghiên cứu về đô thị hóa được trình bày trong bài viết này, hi vọng có thể đem đến những hiểu biết đúng đắn hơn về đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay (quan niệm, chỉ tiêu đánh giá…); từ đó, xây dựng được chiến lược, quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển đô thị một cách khoa học.

  pdf11p estupendo1 03-08-2016 37 5   Download

 • Chuyên khảo này nhằm mô tả và phân tích mô hình, xu hướng và triển vọng của di cư và đô thị hóa tại Việt Nam. Chuyên khảo chủ yếu sử dụng số liệu từ cuộc Tổng điều tra dân số năm 2009 và số liệu của các cuộc tổng điều tra dân số trước đó vào các năm 1989 và 1999. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf144p nganga_07 13-10-2015 76 28   Download

 • Thuyết trình: Đặc trưng kinh tế - xã hội và dân số của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam (1999) gồm 9 nội dung chính trình bày vế quá trình phát triển đô thị hóa ở Việt Nam 1999.

  ppt10p seamen86 14-04-2010 550 233   Download

 • Ebook Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014: Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam có bố cục nội dung gồm 3 chương chính, đó là: Chương 1, quy mô và xu hướng di cư; chương 2, các đặc trưng nhân khẩu học và điều kiện kinh tế - xã hội của người di cư, chương 3, đô thị hóa và tác động của di cư đến đô thị hóa.

  pdf100p nomoney7 04-03-2017 4 2   Download

 • Bài viết "Đô thị hóa ở Việt Nam những năm 90: Một số đặc trưng kinh tế, xã hội cơ bản" nêu lên một số đặc trưng kinh tế, xã hội chủ yếu của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam trong thập niên 90, tập trung vào những khác biệt về kinh tế xã hội và nhân khẩu giữa đô thị và nông thôn. Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 17 1   Download

 • Dân số học đô thị là chuyên ngành nghiên cứu sâu những khía cạnh vận động dân số trong đô thị, như sự tăng trưởng tự nhiên, tăng trưởng cơ học, cấu trúc dân số đô thị...

  pdf153p namde03 13-03-2013 562 353   Download

 • Tiểu luận: Vấn đề đô thị hóa và sự ảnh hưởng của nó đến mọi mặt đời sống xã hội của nông thôn Việt Nam trình bày sơ lược quá trình đô thị hóa ở Việt Nam, những tác động của đô thị hóa đến sự phát triển nông thôn Việt Nam, một số phương hướng, biện pháp khắc phục.

  doc16p vinhhoang19902011 01-11-2012 455 165   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thựctrạng đô la hoá ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc88p zairozy20041992 05-12-2012 178 81   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận:“mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở việt nam”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p kungfu_gautruc 20-07-2010 142 37   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:ảnh hưởng của xu hướng đô thị hoa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn thành phố thái nguyên ̣', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf128p rose_12 04-12-2012 71 21   Download

 • Bài thuyết trình "Đô thị hóa và sự ảnh hưởng đến môi trường" gồm các nội dung chính sau: Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam, bảo vệ môi trường dưới tác động của quá trình đô thị hóa, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tới môi trường. Mời các em cùng tham khảo!

  ppt34p truonganhshun 10-07-2017 14 5   Download

 • Bài viết Về đô thị hóa bền vững ở Việt Nam sau đây bao gồm những nội dung về đô thị hóa đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống song còn đặt ra một số thách thức. Bênh cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp phát triển bền vững đô thị tại Việt Nam hiện nay.

  pdf3p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 22 3   Download

 • Bài viết Di dân từ nông thôn ra thành thị trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nước ta hiện nay nêu lên được thực trạng, vai trò và giải pháp đối với việc di dân từ nông thôn ra thành thị trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nước ta.

  pdf12p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 18 3   Download

 • Bài viết này nêu ra những vấn đề khó khăn và trở ngại trong quá trình nhiên cứu đô thị hóa do dữ liệu về đô thị hóa dễ bị sai lệch, chưa thống nhất về quan niệm/định nghĩa “đô thị”, cũng như còn mang nặng yếu tố hành chính – chính trị. Từ đó, bài viết nêu ra những ưu điểm của công cụ Agglomeration Index – AI (tạm dịch “chỉ số tụ cư”) để định lượng mức độ tập trung đô thị. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf7p nganga_03 23-09-2015 16 2   Download

 • Luận văn trình bày về các nội dung: đô thị hóa và quá trình đô thị hóa ở Quận Gò Vấp trước năm 1986, sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế và cơ sở hạ tầng ở Quận Gò Vấp trong quá trình đô thị hóa (1986-2010) và sự chuyển biến về dân số, lao động và văn hóa - xã hội ở Quận Gò Vấp trong quá trình đô thị hóa (1986-2010). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf156p khetien888 08-02-2017 6 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nam Quyền trong chế độ mẫu hệ ở Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được những kiến thức về chế độ mẫu hệ từ văn hóa khác, vai trò và vị trí của người đàn ông trong gia đình mẫu hệ,... Với các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf6p thuyhuynh02 04-03-2016 15 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: tác dụng của sự phát triển kinh tế thị trường ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p dahlia89 23-02-2012 268 58   Download

Đồng bộ tài khoản