Đô thị và đô thị hóa

Xem 1-20 trên 15097 kết quả Đô thị và đô thị hóa
 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Quá trình đô thị hóa quận 2 - TP Hồ Chí Minh và những tác động đối với kinh tế - xã hội trình bày tổng quan về cơ sở lí luận quá trình đô thị hóa và tình hình kinh tế – xã hội quận 2; phân tích tác động của quá trình đô thị hóa đối với kinh tế – xã hội quận 2; định hướng và giải pháp thúc đẩy quá trình đô thị hóa của quận 2 nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

  pdf172p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 43 21   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quá trình đô thị hóa ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh (1986 - 2010) gồm có 3 chương trình bày về đô thị hóa và quá trình đô thị hóa ở Quận 7 từ năm 1986 đến năm 2010; sự chuyển biến về cơ sở hạ tầng và cơ cấu kinh tế ở Quận 7 trong quá trình đô thị hóa (1986 - 2010); sự chuyển biến về văn hóa - xã hội ở Quận 7 trong quá trình đô thị hóa (1986 - 2010).

  pdf121p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 34 14   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Đô thị hóa quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) - Hiện trạng và giải pháp tìm hiểu về hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bền vững quá trình đô thị hóa quận 12 (TP. Hồ Chí Minh). Mời các bạn tham khảo.

  pdf163p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 22 12   Download

 • Đô thị hóa và đô thị hóa ven đô ở Hà Nội giới thiệu đến các bạn những nội dung về đô thị hóa ở châu Á, các mô hình đô thị hóa ở châu Á, mô hình đô thị hóa Thăng Long - Kẻ Chợ, quá trình đô thị hóa gần đây của Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p pechi1412 02-12-2015 38 11   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quá trình đô thị hóa huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh (1986 - 2003) gồm có 4 chương bao gồm những nội dung về đô thị hóa và đô thị hóa huyện Bình Chánh đến trước năm 1986; những chuyển đổi trong cảnh quan môi trường, cơ sở hạ tầng trong quá trình đô thị hóa (1986 - 2003); sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xã hội và văn hóa trong quá trình đô thị hóa (1986 - 2003).

  pdf164p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 15 9   Download

 • Xây dựng không gian đô thị hóa ở Trung Quốc: Chuyển dạng trên cơ sở đô thị mới và lấy đất làm trung tâm. Nghiên cứu này phân tích những thay đổi đối với đất vi nông nghiệp của Trung Quốc trong mối quan hệ với sự tăng trưởng và những thay đổi về cơ cấu tại các thành phố Trung Quốc. Mời các bạn tham khảo.

  pdf30p pechi1412 02-12-2015 37 8   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Đô thị hóa thành phố Trà Vinh - Thực trạng và định hướng nêu lên cơ sở lí luận và thực tiễn về đô thị hóa; thực trạng đô thị hóa thành phố Trà Vinh; định hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy đô thị hóa TP. Trà Vinh.

  pdf112p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 15 5   Download

 • Bài viết "Trung Quốc: Một mô hình đô thị hóa độc đáo" xem xét những đặc trưng nổi bật của quá trình đô thị hóa dân số của Trung Quốc từ những năm 1950, một mô hình đô thị hóa độc đáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 12 2   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về đô thị nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về lý luận, thực tiễn về: đô thị,quá trình phát triển đô thị, đô thị hóa, xu thế phát triển đô thị. Vận dụng kiến thức, kết hợp đường lối chính sách của Đảng và nhà nước vào công tác quản lý nhà nước về đô thị. Phục vụ công tác nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với đô thị và phát triển đô thị hợp lý.

  pdf67p xuanlan_12 28-04-2014 357 98   Download

 • Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị nhằm đề xuất mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng loại hình đô thị, đáp ứng yêu cầu, tốc độ phát triển của các đô thị Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  pdf130p lanlan38 01-04-2013 170 77   Download

 • Đô thị hóa là gì? Các nguyên nhân dẫn đến quá trình đô thị hóa? Hãy chứng minh nhận định “đô thị hóa vừa mang lại những thuận và bất lợi”. Các vấn đề môi trường đô thị điển hình của các nước đang phát triển? Hãy nêu và minh họa một vấn đề môi trường đô thị hiện nay của Việt Nam hôặc TP.HCM

  pdf27p boy_them_yeu 04-07-2013 94 31   Download

 • Bài giảng Xã hội học đô thị cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chung xung quanh khái niệm đô thị-Biết được điều kiện ra đời, đối tượng và chức năng của XHH đô thị-Hiểu và vận dụng các lý thuyết XHH ứng dụng trong N/C các vấn đề đô thị-Phát hiện và phân tích những biến đổi kinh tế-xã hội của quá trình đô thị hóa-Thấy được vai trò to lớn của XHH trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị-Phân biệt lối sống đô thị và nông thôn

  pdf114p thiuyen14 17-09-2011 825 481   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng, đồ thị - Hóa học 11 Nâng cao nhằm xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng, đồ thị chương Nhóm nitơ và nhóm cacbon - Hóa học 11 Nâng cao.

  pdf132p maiyeumaiyeu04 12-08-2016 40 17   Download

 • Ebook Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014: Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam có bố cục nội dung gồm 3 chương chính, đó là: Chương 1, quy mô và xu hướng di cư; chương 2, các đặc trưng nhân khẩu học và điều kiện kinh tế - xã hội của người di cư, chương 3, đô thị hóa và tác động của di cư đến đô thị hóa.

  pdf100p nomoney7 04-03-2017 7 4   Download

 • Bài viết Di dân từ nông thôn ra thành thị trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nước ta hiện nay nêu lên được thực trạng, vai trò và giải pháp đối với việc di dân từ nông thôn ra thành thị trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nước ta.

  pdf12p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 19 3   Download

 • Giáo trình Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị do GS.TS. Nguyễn Thế Bá (chủ biên) biên soạn được chia làm 2 phần. Phần 1 giáo trình sau đây trình bày khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị. Nội dung phần này được trình bày qua hai chương: Chương 1 - Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị, Chương 2 - Đô thị hóa và quá trình phát triển đô thị.

  pdf62p talata_3 04-11-2014 307 169   Download

 • Quá trình phôi thai tư bản chủ nghĩa cùng với sự ra đời của phong trào Văn nghệ Phục hưng thế kỷ XV- XVI đã đưa nghệ thuật xây dựng đô thị lên một bước mới. Châu Âu ven Địa Trung Hải bấy giờ là trung tâm thương mại thế giới, các đô thị có đủ vật lực và tài lực để mở rộng xây dựng đô thị trong nhiều lãnh vực. Bộ mặt của đô thị thời kỳ Phục hưng đã thay đổi rất mạnh mẽ, số lượng và chất lượng kiến trúc tăng lên, hình thức kiến trúc...

  pdf5p cinny01 16-01-2011 315 115   Download

 • " Giải bài tập oxit bằng đồ thị" nhằm giới thiệu một hệ thống kiến thức bài tập khách quan , các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay

  pdf4p trungtran5 01-09-2010 172 80   Download

 • Ebook "Cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch và quản lý đô thị" do PTS. Phạm Trọng Mạnh (chủ biên) và PTS. Phạm Vọng Thành biên soạn gồm 6 chương và phụ lục. Phần 1 ebook sau đây gồm nội dung 5 chương đầu tiên, trình bày một số khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý; cấu trúc dữ liệu của bản đồ; mô hình số độ cao; nhập, kiểm tra, lưu trữ và xuất dữ liệu; phương pháp phân tích dữ liệu và mô hình hóa không gian.

  pdf76p talata_7 23-01-2015 77 36   Download

 • Đề tài "Kế toán tài sản cố định hữu hình ở công ty THNN một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Hoà Bình" trình bày nội dung được chia làm 3 phần: phần 1 tìm hiểu chung về tổ chức kế toán của công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Hòa Bình, phần 2 kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Hòa Bình, phần 3 nhận xét và đánh giá về công tác kế toán tài sản c...

  pdf29p langtuthangpro 01-08-2014 107 35   Download

Đồng bộ tài khoản