Doanh nghiệp tư nhân bánh cao cấp bảo ngọc

Xem 1-5 trên 5 kết quả Doanh nghiệp tư nhân bánh cao cấp bảo ngọc
 • Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ là tài sản dự trữ thường xuyên của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Mọi doanh nghiệp đều phải tiến hành thu mua để đáp ứng nhu cầu sản xuất chế tạo sản phẩm và các nhu cầu khác. Trong sản xuất, nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là cơ sở cấu thành sản phẩm, chi phí cho nguyên vật liệu thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất. Do đó, nó là một phần căn cứ để xác định giá thành.

  pdf53p loaken_1 23-11-2012 85 47   Download

 • Từ trên cho thấy cường độ cạnh tranh trong ngành sản xuất bánh kẹo là tương đối cao, gây nhiều khó khăn cho việc giữ vững và nâng cao sức cạnh tranh cho Bảo Ngọc. 2.3.5.2. Khách hàng Khách hàng của doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc bao gồm các khách hàng trong nước và khách hàng ngoài nước. Trong đó khách hàng trong nước chiếm một tỉ trọng lớn, khoảng 96% tổng sản lượng tiêu thụ. ở trong nước, khách hàng gồm có khách hàng trung gian và khách hàng tiêu dùng cá nhân....

  pdf10p ttcao5 22-08-2011 30 10   Download

 • Từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và những quy luật khắt khe của nền kinh tế. Những biến động thường xuyên của môi trường kinh doanh, của nhu cầu tiêu dùng là cơ hội cho mỗi doanh nghiệp và cũng là thách thức to lớn.

  pdf92p tengteng7 26-11-2011 82 33   Download

 • Hệ thống phân phối của doanh nghiệp được thể hiện qua sơ đồ sau: (Sơ đồ 5). Sơ đồ 13: Kênh phân phối của doanh nghiệp Hệ thống các cửa hàng nhận sản phẩm trực tiếp từ doanh nghiệp và sau đó phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng hoặc phân phối cho các đại lý tiêu thụ sản phẩm mà cửa hàng phụ trách. Các cửa hàng này là nơi tiêu thụ hàng hoá sản phẩm cho doanh nghiệp với tỉ trọng khối lượng hàng hoá lớn trong toàn hệ thống phân phối.

  pdf10p ttcao5 22-08-2011 81 15   Download

 • Lời mở đầu Từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và những quy luật khắt khe của nền kinh tế. Những biến động thường xuyên của môi trường kinh doanh, của nhu cầu tiêu dùng là cơ hội cho mỗi doanh nghiệp và cũng là thách thức to lớn.

  pdf10p ttcao5 22-08-2011 24 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản